Cerere de brevet de invenție

Descărcare software

Sistemul EPO-OLF versiunea 5

Pachetul complet pentru instalarea programului Online Filing versiunea 5.15 (Release 5.0.15) cu actualizări la zi (stand-alone şi/sau server şi thin client) se descarcă din portalul epoline secţiunea Download centre; tot aici se găseşte şi documentaţia elaborată de către OEB.


Ianuarie 2023 – Patch taxe

Începând cu data de 01.01.2023, pentru actualizarea cuantumului în lei al taxelor calculate prin programul Online Filing, pentru cererile de brevet de invenție şi/sau traducerile de brevete europene, trebuie să descărcați şi să instalați patch-ul ‘roptch5018.exe’.
După descărcare, pe calculatorul dvs., tot ce trebuie să faceţi este un dublu-click şi urmaţi paşii din interfaţa de instalare.
Patch-ul va fi disponibil şi prin funcţionalitatea „Live Update” (daca nu aţi inhibat această opţiune la instalarea soft-ului).


Ianuarie 2022 – Patch taxe

Începând cu data de 01.01.2022, pentru actualizarea cuantumului în lei al taxelor calculate prin programul Online Filing, pentru cererile de brevet de invenție şi/sau traducerile de brevete europene, trebuie să descărcați şi să instalați patch-ul ‘roptch5015.exe’.
După descărcare, pe calculatorul dvs., tot ce trebuie să faceţi este un dublu-click şi urmaţi paşii din interfaţa de instalare.
Patch-ul va fi disponibil şi prin funcţionalitatea „Live Update” (daca nu aţi inhibat această opţiune la instalarea soft-ului).


Ianuarie 2021 – Patch taxe

Începând cu data de 01.01.2021, pentru actualizarea cuantumului în lei al taxelor calculate prin programul Online Filing, pentru cererile de brevet de invenție şi/sau traducerile de brevete europene, trebuie să descărcați şi să instalați patch-ul ‘roptch5014.exe’, din 12 decembrie 2020 (“Adjustment of fees for all Romanian national procedures with effect from 1 January 2021”).

După descărcare, pe calculatorul dvs., tot ce trebuie să faceţi este un dublu-click şi urmaţi paşii din interfaţa de instalare.

Patch-ul este disponibil şi prin funcţionalitatea „Live Update” (daca nu aţi inhibat această opţiune la instalarea soft-ului).


Ianuarie 2020 – Patch taxe

Începând cu data de 01.01.2020, pentru actualizarea cuantumului în lei al taxelor calculate prin programul Online Filing, pentru cererile de brevet de invenţie şi/sau traducerile de brevete europene, trebuie să descărcati şi să instalaţi de pe site-ul OEB patch-ul ‘roptch5013.exe’, din 19 decembrie 2018 (“1 January 2020 fee changes for RO national procedures”).
După descărcare, pe calculatorul dvs., tot ce trebuie să faceţi este un dublu-click şi urmaţi paşii din interfaţa de instalare.

Patch-ul este disponibil şi prin funcţionalitatea „Live Update” (daca nu aţi inhibat această opţiune la instalarea soft-ului).

Link-ul de unde puteţi descărca patch-ul roptch5013.exe este: https://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/national/ro.html


Ianuarie 2019 – Patch taxe

Începând cu data de 08.01.2019, au fost actualizate certificatele de securitate server pentru depunerea electronica, prin Online Filing, a cererilor de brevet de invenţie, deschideri faza nationala PCT şi/sau traduceri de brevete europene.
Pentru actualizare trebuie să descărcati şi să instalaţi de pe site-ul OEB patch-ul ‘roptch5011.exe’, din 08 ianuarie 2019 (“Updated certificates required for filings with OSIM”).
După descărcare, pe calculatorul dvs., tot ce trebuie să faceţi este un dublu-click şi urmaţi paşii din interfaţa de instalare.

Patch-ul este disponibil şi prin funcţionalitatea „Live Update” (daca nu aţi inhibat această opţiune la instalarea soft-ului).

Link-ul de unde puteţi descărca patch-ul roptch5011.exe este: https://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/national/ro.html


Începând cu data de 01.01.2019, pentru actualizarea cuantumului în lei al taxelor calculate prin programul Online Filing, pentru cererile de brevet de invenţie şi/sau traducerile de brevete europene, trebuie să descărcati şi să instalaţi de pe site-ul OEB patch-ul ‘roptch5010.exe’, din 19 decembrie 2018 (“Adjustment of fees for all Romanian national procedures with effect from 1 January 2019”).
După descărcare, pe calculatorul dvs., tot ce trebuie să faceţi este un dublu-click şi urmaţi paşii din interfaţa de instalare.

Patch-ul este disponibil şi prin funcţionalitatea „Live Update” (daca nu aţi inhibat această opţiune la instalarea soft-ului).

Link-ul de unde puteti descarca patch-ul roptch5010.exe este:
https://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/national/ro.html

 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.