Registratură electronică

CLARIFICĂRI CU PRIVIRE LA APLICABILITATEA DISPOZIȚIEI DE SERVICIU NR. 211991/13.07.2020

Având în vedere faptul că de la intrarea în vigoare a Dispoziției de serviciu nr. 211991/13.07.2020 privind înregistrarea cererilor de înregistrare titluri de protecție și a cererilor de reînnoire titluri de protecție, din practică, au reieșit aspecte care trebuie clarificate cu privire la aplicabilitatea acestei dispoziții, OSIM face urmatoarele precizari:

  1. Cu privire la art. 1 alin. (1), pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. se depun următoarele documente:

a) Cereri de înregistrare titluri de protecție și cererile de reînnoire a acestora (cu excepția cererilor din domeniul brevetelor de invenție, modelelor de utilitate, CSP, topografii de produse semiconductoare);


b) Cereri de modificare în situația juridică pentru cererile de înregistrate titluri de protecție și a titlurilor de protecție, inclusiv cererile pentru înscrierea măsurilor de executare silită sau de instituire de măsuri asiguratorii (ex. gaj, ipoteci, ș.a.);

  1. Cu privire la art. 1 alin. (2), pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. se pot depune și cererile de înregistrare desene și modele, precum și cererile de reînnoire a desenelor și modelelor, precum și cererile de modificare în situația juridică, inclusiv măsurile de executare silită sau de instituire măsuri asiguratorii.
  2. Cu privire la art. 1 alin. (4) precizăm faptul că toate solicitările de informații referitor la stadiul unei cereri de înregistrare/reînnoire/modificare în situația juridică precum și toată corespondența derulată de solicitanți/titulari de titluri de protecție cu OSIM se vor transmite numai la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  3. Observațiile și/sau opozițiile depuse în cursul procedurilor de înregistrare mărci și desene și modele, potrivit dispozițiilor legale, se depun pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru transmiterea la O.S.I.M. a cererilor de înregistrare titluri de protecție – domeniile de proprietate industrială Mărci şi Desene şi modele – şi a cererilor de reînnoire/modificare în situația juridică a acestora, precum şi transmiterea corespondenţei derulate de solicitanţi/titulari cu O.S.I.M. în cursul procedurilor de înregistrare/reînnoire, aveți la dispoziție adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. – conform Art. 1 din Dispoziția de serviciu nr.211991/13.07.2020.

Pentru toate solicitările/documentele depuse în legătură cu procedurile de contestație prevăzute de legislaţia națională de PI în vigoare, solicitări legate de emiterea facturilor, dovezilor de plată a taxelor legale, precum şi orice alte solicitări în legătură cu activitatea O.S.I.M. care nu vizează solicitări de informații legate de cereri/titluri de PI, aveţi la dispoziție adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.– conform Art. 2 din Dispoziția de serviciu nr.211991/13.07.2020.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.