Comisie contestații - Mărci

Persoană de contact Direcția Juridică:  Iulia Zikeli
Telefon: 021.306.08.00

 

CITAȚII

 Citaţii: CCM 226/2023

 Citaţii: CCM 120/2022

 Citaţii: CCM 159/2023


LISTE DE ȘEDINȚĂ

 LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 31.01.2024 

 LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 30.01.2024

 LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 30.01.2024

 LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 29.01.2024


PRONUNȚĂRI

Pronunțări din 13.02.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 31.01.2024

Pronunțări din 13.02.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 30.01.2024

Pronunțări din 13.02.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 29.01.2024

Pronunțări din 31.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 31.01.2024

Pronunțări din 30.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 30.01.2024

Pronunțări din 30.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 30.01.2024

Pronunțări din 29.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 29.01.2024

Pronunțări din 03.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 13.12.2023

Pronunțări din 03.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 12.12.2023
 


 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.