Introducere

 

Începând cu data de 27 mai 2024, pentru a depune electronic cereri de brevete online la OSIM, se va folosi programul Online Filling, versiunea 5.15, care poate fi descărcată de AICI.


Începând cu data de 01.03.2009, la OSIM se pot depune prin mijloace electronice următoarele tipuri de cereri:

 • Conform ORDINULUI nr. 112 din 21 noiembrie 2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind depunerea cererilor de brevet de inventie prin mijloace electronice (PDF):
  • cererile de brevet de invenţie pe cale naţională;
  • solicitările de deschidere a fazei naţionale pentru cererile internaţionale PCT;
  • traducerea în limba română a revendicărilor cererii de brevet european în vederea obţinerii protecţiei provizorii precum şi traducerea fasciculului de brevet european.
 • Conform Convenţiilor şi Tratatelor internaţionale:
  • cererile de brevet de invenţie depuse conform Conventiei Brevetului European (CBE/EPC), prin OSIM în numele OEB. Condiţiile şi cerinţele pentru înregistrarea on-line a cererilor de brevet european sunt publicate de către Oficiul European de Brevete (OEB) în OJEPO 11/2002 pg.543-548

Pentru toate tipurile de cereri enumerate se va folosi sistemul Oficiului European de Brevete EPO Online Filing (EPO-OLF), care necesită autentificare prin smart card obţinut de la OEB. Pentru cererile de brevet de invenţie PCT prin OSIM ca oficiu receptor se poate folosi platforma ePCT, care necesita doar inregistrare.

***În atenția Solicitanților noi sau a căror smart carduri au expirat:

 • Pentru depunerea online trebuie solicitat un certificat soft
 • Acest certificat soft se va solicita transmițând un e-mail la adresa enroll-eolf@osim.gov.ro respectând ghidul care poate fi accesat AICI

OSIM continuă să accepte depunerea de cereri naţionale, internaţionale şi europene precum şi traduceri ale brevetelor europene şi pe suport hârtie.

Data de înregistrare la OSIM a oricărei cereri depuse prin mijloace electronice este:

 • data primirii, înscrisă pe confirmarea de înregistrare, dacă ora primirii este în intervalul 0:00-16:30, în zilele lucrătoare de luni până joi, sau 0:00-14:00, în zilele lucrătoare de vineri; sau
 • data zilei lucrătoare următoare zilei primirii înscrise pe confirmarea de înregistrare, dacă ziua şi ora înscrisă pe confirmarea de înregistrare este în afara intervalelor menţionate mai sus.

Ce trebuie să faceţi pentru a folosi depunerea electronică:

Avantaje:

 • Reducerea taxei de inregistrare la OSIM pentru cereri de brevet de invenţie depuse prin mijloace electronice;
 • Atât PCT cât şi CBE prevăd reducerea taxei de înregistrare internaţionala, respectiv a taxei nationale de baza, în cazul în care cererea de brevet este depusa on-line;
 • Reducerea costurilor pe care le efectuati de obicei la depunerea unei cereri de brevet de inventie, prin reducerea activitatii de secretariat, a cheltuielilor legate de lucrul cu hârtia;
 • Semnalarea omisiunilor sau erorilor, în timpul introducerii datelor, prin sistemul de validare interactiv;
 • Un instrument sigur şi securizat care foloseşte ultimele noutăţi tehnologice în domeniul criptării datelor prin utilizarea sistemului bazat pe smart card;
 • Primirea rapidă a confirmării depunerii la OSIM a cererii dvs.

Legături utile:

 Smart card OEB
 Certificat digital OMPI
 Portal EPO Online Services (software, documentaţie, tutoriale)
 Depunere electronica ePCT (documentaţie, tutoriale)

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.