„Legea brevetelor de invențiune” - prima lege privind brevetele de invenție din România

„Legea brevetelor de invențiune” - prima lege privind brevetele de invenție din România

Știați că?

  • Astăzi, 17 Ianuarie, sărbătorim 118 ani de la data la care a fost publicată în Monitorul Oficial, prima lege privind brevetele de invenție din România „Legea brevetelor de invențiune”.
  • Primul proiect de lege asupra brevetelor de invenție a fost inițiat în 1860.
  • Prima cerere de brevet de invenție a fost depusă la “Ministerul Agriculturii, Comerciului și Lucrarilor Publice” în anul 1862, dar nu a putut fi soluționată prin acordarea brevetului de invenție deoarece nu exista o lege a brevetelor.
  • În 1865 a fost acordat primul brevet de invenție, prin Decretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
  • În martie 1906 și 1907 legea brevetelor și regulamentul de aplicare au fost publicate în limba franceză.
  • Primul număr al „Buletinului Oficial al Proprietății Industriale” a fost publicat la 1 Mai 1921.Buletinul era editat în limba română și franceză.
  • În perioada 1906-1947 au fost depuse la Oficiul Proprietății Industriale aproape 40000 de cereri de brevet de invenție și au fost acordate 31000 de brevete de invenție.

 

La mulți ani OSIM! La mulți ani tuturor românilor care prin activitățile lor sprijină dezvoltarea domeniului proprietății industriale și celor care beneficiază de drepturile conferite de titlurile de protecție PI și nu în ultimul rând inventatorilor care prin invențiile lor ne fac viața mai ușoară.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.