Informații de baza - desene si modele

PC7 – „Armonizarea denumirilor de produse pentru desene şi modelelor” – aplicabilă de la data de 15.01.2017

Noul instrument de clasificare DesignClass, plecând de la denumirile de produse existente în Clasificarea Locarno, oferă un set de caracteristici ușor de utilizat pentru a ajuta utilizatorii să găsească denumiri de produse în baza sa armonizată de date referitoare la produsele ce se potrivesc cel mai bine cu produsele pentru care doresc să înregistreze un design, înainte de depunerea unei cereri.

DesignClass a fost elaborat în cadrul proiectului „Convergență privind armonizarea denumirilor produselor” în cadrul Programului de convergență (CP 7) și este în funcțional din 2016. Programul de convergență este dedicat promovării armonizării practicilor din cadrul ETMDN. România a făcut parte din Grupul de lucru pentru pachete și din Grupul de lucru privind crearea acestui nou instrument de clasificare a denumirilor de produse.

Prin limitarea riscului unei obiecții bazate pe simple formalități referitoare la o denumire adecvată de produs (care implică costuri suplimentare pentru remedierea oricăror deficiențe), DesignClass poate contribui la reducerea costurilor asociate depunerii cererilor de înregistrare de desene sau modele la diferite Oficii IP.

Aici puteţi accesa DesignClass

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.