Posturi vacante – 2020

30.10.2020

  • Punctaj final la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevazut un nivel de studii superior în cadrul Serviciului Comunicare şi Marketing Operaţional – Compartimentul Relaţii cu Publicul, Depuneri Cereri PI, Registratură

 

29.10.2020

  • Rezultatele la proba scrisă la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevazut un nivel de studii superior în cadrul Serviciului Comunicare şi Marketing Operaţional – Compartimentul Relaţii cu Publicul, Depuneri Cereri PI, Registratură

 

15.10.2020


 

30.09.2020

  • Rezultatul la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior în cadrul Serviciului Desene, Cercetări documentare, Eliberări titluri de protecţie – Biroului Eliberări titluri de protecţie, modificări în situaţia juridică, reînnoiri desene şi mărci

 

29.09.2020

  • Rezultatul la proba scrisă la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior în cadrul Serviciului Desene, Cercetări documentare, Eliberări titluri de protecţie – Biroului Eliberări titluri de protecţie, modificări în situaţia juridică, reînnoiri desene şi mărci

 

14.09.2020


 

24.03.2020


 

04.03.2020


 

27.02.2020

  • Proba scrisă la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superioare în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice – Biroul Examinare Indicaţii Geografice, Eliberări Acte, Transmiteri Drepturi, Reînnoiri şi Registrul Naţional
  • Proba scrisă susţinută la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superioare, în cadrul Biroului Resurse Umane, Registratura Generală

 

18.02.2020


 

04.02.2020


 

04.02.2020


 

31.01.2020


 

06.01.2020

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.