Raport anual 2003

Raport anual 2003

Cuvânt înainte

Citind si recitind de câteva ori varianta finala a Raportului anual, alaturat, trecând în revista, înca o data, toate cifrele si toate datele care au marcat activitatea noastra, toate întâmplarile care ne-au influentat viata, în cursul anului trecut, precum si toate neîmplinirile cu care am ramas datori în fata semenilor nostri, putem afirma, fara falsa modestie, ca anul 2003 – chiar si în comparatie cu anii precedenti – a fost un an de gratie, în viata institutiei noastre.

Un an, în cursul caruia oficiul nostru -Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci al României – a obtinut rezultate mai mult decâtonorabile.

Un an, în care am avut ocazia sa participam la evenimente internationale, de grad zero – de la aderarea României la Conventia Brevetului European, din data de 1 martie 2003, pâna la organizarea, în România, a sesiunii de la Sinaia, a Comisiei Consultative de Politici ale Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, din data de 14 noiembrie 2003.

Un an în cursul caruia am reusit sa finalizam Strategia Nationala în domeniul proprietatii intelectuale (perioada 2003 – 2007) si în care, prin derularea Programului Phare, aferent, am si început implementarea în viata a acestei Strategii.

Un an, în care institutia noastra s-a achitat, cu cinste, fata de sarcina sa primordiala, de a înregistra si examina, cu cel mai înalt profesionalism posibil, cererile de titlu de protectie, înregistrând în total 5955 cereri de brevet de invenţie, 14053 cereri de înregistrare de marcă, 1496 cereri de înregistrare de desene şi modele industriale şi 28 de cereri de brevet pentru noile soiuri de plante – o bună parte din aceste cifre fiind ori net superioare, ori la nivelul anilor precedenţi.

Un an în care oficiul nostru a continuat politica de promovare “agresivă” nu numai prin prezenţa lui permanentă la cele mai importante târguri şi expoziţii internaţionale, nu numai prin susţinerea, în continuare, a activităţii celor 14 Centre Regionale de Promovare a Protecţiei Proprietăţii Industriale (CRPPPI), nu numai prin participarea specialiştilor săi la o serie de simpozioane şi seminarii naţionale sau regionale, dar şi prin începerea unei colaborări intense, cu o serie de biblioteci judeţene.

Un an în care am reuşit să finalizăm monografia instituţiei – o veche, foarte veche datorie a acestui segment atât de fascinant al creativităţii tehnice româneşti, care acum – graţie autorilor, redactorilor, tehnoredactorilor şi tipografilor (toţi actuali sau foşti salariaţi ai instituţiei) – a ajuns la
finalizarea mult aşteptată.

Un an în care am avut satisfacţia să trăim impreună finalizarea unei investiţii începute cu mulţi ani în urmă, a unei investiţii care a necesitat mari eforturi materiale, financiare şi nu, în ultimul rând, umane – dar în urma căreia înzestrarea tehnică a oficiului nostru s-a îmbogăţit, iar condiţiile de lucru s-au îmbunătăţit.

Un an în care – Deo graţia – nu am dus lipsa succeselor şi satisfacţiilor omeneşti.

Mulţumind, încă o dată, tuturor celorcare au rămas fideli acestei fascinante meserii, care au dăruit ceva din sufletul lor ca oficiul nostru să devină o instituţie la nivel european, aduc totuşi omagiul meu Celui de Sus Care ne-a dat ocazia să avem aceste momente de graţie, din viaţa noastră.

 

Vezi document

 

Soli Deo Gloria!

VARGA Gábor,
Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.