Consilieri în Proprietate Industrială

OSIM atestă şi autorizează consilierii în domeniul proprietăţii industriale, ţinând evidenţa acestora în registrul naţional.

Profesia de consilier în proprietate industrială poate fi practicată numai de persoana fizică înscrisă în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială şi care este membră a Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România
CNCPIR – Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România

AGENŢII SPECIALIZATE în PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
membre ale camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială

 

CONSILIERI în PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

membri ai camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicaţi în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială, autorizaţi pentru domeniile:

   

Cursuri şi examene

Anunț admitere - examen pentru dobândirea calității de Consilier în Proprietate Industrială 29.05.2023:
Comisia de soluționare a contestațiilor la deciziile Comisiei de examen pentru atestarea calității de consilier în proprietate industrială, sesiunea 08 - 11 mai 2023, a analizat contestația și a dispus:

Lista de participare a candidaților la examenul pentru dobândirea calității de consilier în proprietate industrială, admiși/respinși - mai 2023:

Anunț privind Examenul pentru dobândirea calității de consilier în Proprietate industrială 04.04.2023

Anunț privind Examenul pentru dobândirea calității de consilier în Proprietate industrială 28.01.2023

Anunț privind Examenul pentru dobândirea calității de consilier în Proprietate industrială 23.09.2022

Anunț privind Examenul pentru dobândirea calității de consilier în Proprietate industrială 12.09.2022

Cursuri de instruire în domeniul Proprietății industriale 21.02.2022

Cursuri de instruire în domeniul Proprietății industriale 08.10.2021

Sesiunea mai 2017 – Examen de atestare a consilierilor în proprietate industrială

Subiecte date în anii anteriori la examenele pentru dobândirea calităţii de consilier în Proprietate Industrială


 

Etapa 2017 – 2018 a Proiectului de Susţinere a Candidaţilor (CSP-Candidate Support Project) în vederea pregătirii examenului pentru calificarea în profesia de consilier european în domeniul brevetelor de invenţie în scopul reprezentării în faţa Oficiului European de Brevete (OEB).

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.