Cereri de înregistrare desene şi modele - 2019

Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 30 decembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 20 decembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 17 decembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 13 decembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 9 decembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 6 decembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 3 decembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 2 decembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 27 noiembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 25 noiembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 20 noiembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 19 noiembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 14 noiembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 12 noiembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 11 noiembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 6 noiembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 5 noiembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 1 noiembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 31 octombrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 29 octombrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 22 octombrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 21 octombrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 18 octombrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 16 octombrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 15 octombrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 11 octombrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 10 octombrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 8 octombrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 3 octombrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 1 octombrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 30 septembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 26 septembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 17 septembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 11 septembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 9 septembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 5 septembrie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 30 august 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 27 august 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 26 august 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 23 august 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 20 august 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 14 august 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 13 august 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 12 august 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 7 august 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 6 august 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 5 august 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 1 august 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 23 iulie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 18 iulie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 9 iulie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 4 iulie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 25 iunie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 24 iunie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 21 iunie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 20 iunie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 19 iunie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 18 iunie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 13 iunie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 12 iunie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 11 iunie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 7 iunie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 4 iunie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 3 iunie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 29 mai 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 24 mai 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 23 mai 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 21 mai 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 16 mai 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 13 mai 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 10 mai 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 8 mai 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 6 mai 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 3 mai 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 25 aprilie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 23 aprilie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 16 aprilie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 8 aprilie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 4 aprilie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 3 aprilie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 2 aprilie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 1 aprilie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 25 martie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 21 martie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 19 martie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 18 martie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 15 martie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 12 martie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 7 martie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 6 martie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 28 februarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 25 februarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 22 februarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 20 februarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 18 februarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 12 februarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 11 februarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 8 februarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 6 februarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 1 februarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 31 ianuarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 28 ianuarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 22 ianuarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 21 ianuarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 17 ianuarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 10 ianuarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 8 ianuarie 2019
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 3 ianuarie 2019

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.