Comisia de Reexaminare Invenții

 

Datorită unor probleme tehnice apărute, Baze de date Brevete Naționale nu funcţionează.

Informațiile pot fi regăsite accesând Baze de date externe, Espacenet versiunea în limba română.

 

Vă mulțumim.

Topografia produselor semiconductoare este protejată prin Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM, în baza Legii nr. 16/1995 privind protecția topografiilor produselor semiconductoare, republicată în 2006 și a ORDINULUI nr. 6/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii menționate.

 1. Ce este o topografie a unui produs semiconductor ?

  Prin topografie a unui produs semiconductor (TPS), denumită în continuare topografie, în sensul legii, se întelege o serie de imagini legate între ele, indiferent de modalitatea în care acestea sunt fixate sau codate, reprezentând configuraţia tridimensională a straturilor care compun un produs semiconductor şi în care fiecare imagine reproduce desenul sau o parte din desenul unei suprafeţe a produsului semiconductor, în orice stadiu al fabricaţiei sale.

 1. De ce este necesară protecţia topografiilor ?

  Deoarece complexitatea produselor semiconductoare depinde în principal de conceperea topografiilor de produse semiconductoare pentru care se investesc resurse umane, tehnice şi financiare considerabile, iar copierea produsului realizat se face într-un timp mai scurt şi cu cheltuieli incomparabil mai mici.
  Pe plan mondial, acest tip de protecţie este o practică curentă în concordanţă cu prevederile Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

 1. Ce se protejează ?

  Se protejează topografiile originale, părţi originale din topografii, sau combinaţii de elemente şi interconexiuni uzuale, dar care, luate în ansamblul lor, sunt originale.
  O topografie este originală daca este rezultatul efortului intelectual al creatorilor ei şi dacă, la data când a fost creată, nu era uzuală pentru creatorii de topografii şi fabricanţii de produse semiconductoare.

 1. Ce nu se protejează prin înregistrarea topografiilor ?

  Nu se protejează conceptele, procedeele şi mijloacele tehnologice utilizate pentru realizarea topografiei sau produsului semiconductor, informaţiile stocate în produsul semiconductor, părţile uzuale din topografii ample, care cuprind şi părţi originale, produsul semiconductor care se realizează pe baza topografiei, orice fel de marcă aplicată pe produsul semiconductor, elemente de design industrial ale produsului semiconductor.
  Acestea pot fi protejate în cadrul altor legi de protecţie a proprietăţii industriale/intelectuale.

 1. Ce topografii pierd dreptul la protecţie ?

  Cele pentru care cererea de înregistrare a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci într-un termen mai mare de 2 ani de la data primei exploatări comerciale.
  Cele care nu au fost exploatate comercial timp de 15 ani de la data la care au fost create sau codate pentru prima oară. Cele care nu au fost exploatate comercial şi după o perioadă sunt înregistrate, pierd dreptul la protecţie la împlinirea a 15 ani de la data creării sau codării.

 1. Pe ce durată se acordă protecţia ?

  Pe teritoriul României, o topografie înregistrată este protejată pe o durată de 10 ani. Termenul începe la data de înregistrare a topografiei sau la data primei exploatări comerciale (dacă aceasta nu depăşeşte 2 ani de la înregistrare) şi se încheie în ultima zi a celui de-al zecelea an civil de la înregistrare.

 1. Cine poate înregistra o topografie ?

  Pot beneficia de protecţia unei topografii persoane fizice care sunt resortisante ale unui stat membru al Uniunii Europene, ori care are reşedinţă obişnuită pe teritoriul unui astfel de stat şi societăţile sau alte persoane juridice care desfăşoară o activitate industrială ori comercială, reală şi efectivă, pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

 1. Care sunt cerinţele pentru înregistrarea unei topografii ?

  Pentru înregistrarea unei topografii este necesar să se constituie depozitul reglementar al cererii de înregistrare, care să cuprindă (dactilografiate în limba romană):
  – o cerere tip prin care se solicită înregistrarea topografiei;
  – o documentaţie tehnică, constituită din materiale grafice şi un text care să conţină informaţii suficiente pentru a permite identificarea topografiei şi evidenţierea funcţionarii electronice a produsului semiconductor care o încorporează;
  – două exemplare ale produsului semiconductor, dacă acesta a fost realizat şi exploatat comercial;
  – împuternicirea de reprezentare a mandatarului (dacă este cazul);
  – dovada de plată a taxelor.

 1. Cât durează procedura de înregistrare ?

  După constituirea depozitului reglementar, topografia se înregistrează în Registrul naţional al topografiilor, se publică în BOPI, în termen de două luni de la constituirea depozitului şi se eliberează titularului un Certificat de înregistrare a topografiei, în termen de trei luni de la data publicării.
  Dacă documentele depuse prezintă lipsuri sau deficienţe, ele trebuie completate în decurs de 2 luni, data depozitului fiind aceea la care s-au depus la OSIM completările şi rectificările.

 1. Când devin publice topografiile înregistrate ?

  Topografiile înregistrate se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala editat de OSIM după 2 luni de la data constituirii depozitului reglementar, moment de la care documentaţia din depozitul reglementar poate fi consultată la sediul OSIM.

 1. Ce taxe se plătesc pentru obţinerea protecţiei unei topografii ?

  Obţinerea protecţiei unei topografii se face contra plăţii urmatoarelor taxe:
  – depunerea cererii de înregistrare a unei topografii 149 lei
  – examinarea cererii de înregistrare 497 lei
  – înregistrarea unei topografii 1492 lei
  – publicarea înregistrării unei topografii 75 lei
  – eliberarea unui certificat de înregistrare a topografiei 75 lei.
  Taxele se pot plăti la Casieria OSIM sau prin ordin de plată în contul OSIM: RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX,Trezoreria Sector 3, Bucureşti, Cod fiscal: 4266081.

 1. Există posibilitatea plăţii cu reducere a unor taxe ?

  Pentru solicitanţii de cereri de înregistrare a topografiilor nu se acordă reduceri de taxe.

 1. Ce drepturi conferă titularului înregistrarea unei topografii ?

  Înregistrarea unei topografii conferă titularului dreptul de a o exploata comercial precum şi dreptul de a permite sau interzice altor persoane sa reproducă şi să importe şi exploateze topografia sau produsul semiconductor fabricat pe baza acelei topografii. El poate marca pe produsele semiconductoare care includ topografia litera „T”.

 1. În ce constă exploatarea comercială a unei topografii ?

  Exploatarea comercială a unei topografii înseamnă vânzarea, închirierea, leasingul sau orice altă metodă de distribuire comercială ori ofertă făcută în aceste scopuri. Exploatarea comerciala nu include exploatarea în condiţii de confidenţialitate.
  În vederea exploatării, titularul poate să transmită dreptul său, conferit prin înregistrarea unei topografii, prin cesiune şi prin succesiune legală sau testamentară.

 1. Poate înregistrarea la OSIM să asigure protecţia unei topografii în străinătate ?

  Nu. Pentru protecţia în afara ţării trebuie urmată o procedură de înregistrare internaţională în conformitate cu tratatele la care România este parte.

 1. Cine poate asista tehnic şi juridic pe autorul unei topografii pentru a obţine protecţia acesteia ?

  Persoana care doreşte să obţină protecţia pentru o topografie poate fi reprezentată de un mandatar cu domiciliul sau sediul în România. Pentru o persoană fizică sau juridică străină, reprezentarea prin mandatar este obligatorie.
  Mandatarul autorizat este un consilier în proprietate industrială, atestat de OSIM pentru domeniul protecţiei topografiilor de produse semiconductoare şi înregistrat în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială.

 1. Care este legislaţia în vigoare privind protecţia topografiilor ?

  Legea privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare nr.16/1995 republicată prin Legea nr.337 din 2005 în Monitorul Oficial nr.824 din 6 octombrie 2006.
  Norme de aplicare a Legii 16/1995 republicate în Monitorul Oficial nr.90 din 5 februarie 2007.

 1. Unde pot fi obţinute informaţii privind înregistrarea unei topografii a unui produs semiconductor ?

  Orice informaţie sau referinţă privind înregistrarea topografilor poate fi obţinută de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, str. Ion Ghica 5, sector 3, Bucuresti, telefon (prin centrala OSIM) 021.306.08.00 – int. 208, 284 sau direct: 037.282.59.85.

 Pronunțări din 09.11.2023 – dosare programate pentru soluționare în data de 09.11.2023

 Pronunțări din 16.10.2023 – dosare programate pentru soluționare în data de 16.10.2023

 Pronunțări din 21.09.2023 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.09.2023

 Pronunțări din 14.09.2023 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.09.2023

 Pronunțări din 27.06.2023 – dosare programate pentru soluționare în data de 27.06.2023

 Pronunțări din 28.04.2023 – dosare programate pentru soluționare în data de 28.04.2023

 Pronunțări din 09.03.2023 – dosare programate pentru soluționare în data de 16.02.2023

 Pronunțări  – dosare programate pentru soluționare în data de 16.02.2023


Erată - Pronunțări din data de 12.12.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 08.12.2022 

Pronunțări din data de 12.12.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 08.12.2022 

Pronunțări din data de  – dosare programate pentru soluționare în data de 08.12.2022 

Pronunțări din data de 10.11.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 20.10.2022 

Amânarea pronunțării pentru data de 08.11.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 20.10.2022

Pronunțări din data de 20.10.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 20.10.2022

Pronunțări din data de 20.09.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 20.09.2022

Pronunțări din data de 16.06.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 16.06.2022

Pronunțări din data de 17.05.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 17.05.2022

Pronunțări din data de 27.04.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.04.2022

Pronunțări din data de 14.04.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.04.2022

Pronunțări din data de 28.03.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 17.03.2022

Pronunțări din data de 21.03.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 17.03.2022

Pronunțări din data de 18.03.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 17.03.2022

Pronunțări din data de 17.03.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 17.03.2022

Pronunțări din data de 17.02.2022 – dosare programate pentru soluționare în data de 17.02.2022


Pronunțări din data de 09.12.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 18.11.2021

Pronunțări din data de 18.11.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 18.11.2021

Pronunțări din data de 28.10.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 28.10.2021

Pronunțări din data de 28.09.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 28.09.2021

Pronunțări din data de 30.06.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 18.06.2021

Pronunțări din data de 01.07.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 17.06.2021

Pronunțări din data de 30.06.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 18.06.2021

Amânarea pronunțării pentru data de 30.06.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 18.06.2021

Pronunțări din data de 18.06.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 17.06.2021

Pronunțări din data de 17.06.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 17.06.2021

Pronunțări din data de 06.05.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 15.04.2021

Pronunțări din data de 16.04.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 15.04.2021

Pronunțări din data de 01.03.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 18.02.2021

Pronunțări din data de 22.02.2021 – dosare programate pentru soluționare în data de 18.02.2021


Pronunțări din data de 18.12.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 10.12.2020

Pronunțări din data de 10.12.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 10.12.2020

Pronunțări din data de 19.11.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 19.11.2020

Pronunțări din data de 22.10.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 22.10.2020
Pronunțări din data de 21.10.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 29.09.2020

Pronunțări din data de 29.09.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 29.09.2020

Pronunțări din data de 21.07.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 21.07.2020

Pronunțări din data de 10.07.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 18.06.2020

Pronunțări din data de 30.06.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 26.06.2020

Pronunțări din data de 26.06.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 26.06.2020
Pronunțări din data de 25.06.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 19.06.2020

Pronunțări din data de 19.06.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 19.06.2020
Pronunțări din data de 18.06.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 18.06.2020

Pronunțări din data de 04.03.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 27.02.2020

Pronunțări din data de 27.02.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 27.02.2020

Pronunțări din data de 20.01.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 20.01.2020


Pronunțări din data de 14.01.2020 – dosare programate pentru soluționare în data de 11.12.2019

Pronunțări din data de 11.12.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 11.12.2019

Pronunțări din data de 04.12.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 25.11.2019

Pronunțări din data de 25.11.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 25.11.2019

Pronunțări din data de 25.10.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 25.10.2019

Pronunțări din data de 27.09.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 27.09.2019

Pronunțări din data de 1 și 2.07.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.06.2019

Pronunțări din data de 14.06.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.06.2019

Pronunțări din data de 28.05.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 28.05.2019

Pronunțări din data de 24.04.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 17.04.2019

Pronunțări din data de 17.04.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 17.04.2019

Pronunțări din data de 28.02.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.02.2019

Pronunțări din data de 21.02.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.02.2019

Pronunțări din data de 19.02.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.02.2019

Pronunțări din data de 14.02.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.02.2019


Pronunțări din data de 14.01.2019 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.12.2018
Pronunțări din data de 21.12.2018 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.12.2018

Pronunțări din data de 14.12.2018 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.12.2018

Pronunțări din data de 05.12.2018 – dosare programate pentru soluționare în data de 05.12.2018

Pronunțări din data de 16.11.2018 – dosare programate pentru soluționare în data de 31.10.2018

Pronunțări din data de 12.11.2018 – dosare programate pentru soluționare în data de 12.11.2018

Pronunțări din data de 31.10.2018 – dosare programate pentru soluționare în data de 31.10.2018

Pronunțări din data de 18.10.2018 – dosare programate pentru soluționare în data de 18.10.2018

Pronunțări din data de 21.09.2018 – dosare programate pentru soluționare în data de 20.09.2018

Pronunțări din data de 05.07.2018 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.06.2018

Pronunțări dosare programate pentru soluționare în data de 14.06.2018

Pronunţări din data de 06.06.2018 – dosare programate pentru soluţionare în data de 15.05.2018

Pronunţări din data de 15.05.2018 – dosare programate pentru soluţionare în data de 15.05.2018

Pronunţări din data de 03.05.2018 – dosare programate pentru soluţionare în data de 19.04.2018

Pronunţări din data de 19.04.2018 – dosare programate pentru soluţionare în data de 19.04.2018

Pronunţări din data de 15.03.2018 – dosare programate pentru soluţionare în data de 15.03.2018

Pronunţări din 15.02.2018 – dosare programate pentru soluţionare în data de 15.02.2018


Pronunţări în data de 18.12.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 11.12.2017

Pronunţări în data de 26.10.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 19.09.2017

Pronunţări dosare programate pentru soluţionare în data de 19.10.2017

Pronunţări în data de 12.10.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 19.09.2017

Pronunţări în data de 10.10.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 19.09.2017

Pronunţări în data de 19.09.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 19.09.2017

Pronunţări în data de 19.09.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 19.09.2017

Pronunţări în data de 24.07.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 30.06.2017

Pronunţări în data de 21.07.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 30.06.2017

Pronunţări în data de 30.06.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 30.06.2017

Pronunţări în data de 9.06.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 25.05.2017

Pronunţări în data de 29.05.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 24.05.2017

Pronunţări în data de 25.05.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 25.05.2017

Pronunţări în data de 15.05.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 24.04.2017

Pronunţări în data de 24.04.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 24.04.2017

Pronunţări în data de 21.04.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 31.03.2017

Pronunţări în data de 31.03.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 31.03.2017

Pronunţări în data de 09.03.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 28.02.2017

Pronunţări în data de 28.02.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 28.02.2017

Pronunţări în data de 31.01.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 31.01.2017


Pronunţări în data de 09.01.2017 – dosare programate pentru soluţionare în data de 16.12.2016

Pronunţări în data de 16.12.2016 – dosare programate pentru soluţionare în data de 16.12.2016

Pronunţări în data de 08.12.2016 – dosare programate pentru soluţionare în data de 17.11.2016

Pronunţări în data de 17.11.2016 – dosare programate pentru soluţionare în data de 17.10.2016

Pronunţări în data de 08.11.2016 – dosare programate pentru soluţionare în data de 18.10.2016

Pronunţări în data de 18.10.2016 – dosare programate pentru soluţionare în data de 18.10.2016

Pronunţări în data de 18.10.2016 – dosare programate pentru soluţionare în data de 18.10.2016

Pronunţări în data de 11.10.2016 – dosare programate pentru soluţionare în data de 21.09.2016

Pronunţări în data de 23.09.2016 – dosare programate pentru soluţionare în data de 21.09.2016

Pronunţări în data de 21.09.2016 – dosare programate pentru soluţionare în data de 21.09.2016

Pronunţările în soluţionarea cazurilor CRI 14/2016, CRI 17/2016 şi CRI 15/2016, programate pentru data de 30.06.2016

Pronunţări – dosare programate pentru soluţionare în data de 23.06.2016

Pronunţări – dosare programate pentru soluţionare în data de 19.05.2016

Pronunţări – dosare programate pentru soluţionare în data de 19.05.2016

Pronunţări din 12.05.2016 – dosare programate pentru soluţionare în data de 21.04.2016

Pronunţări din 05.05.2016 – dosare programate pentru soluţionare în data de 19.04.2016

Pronunţare din 18.04.2016 – dosar programat pentru soluţionare în data de: 24.03.2016

Pronunţări din 26.04.2016 – dosare programate pentru soluţionare în data de: 19.04.2016

Pronunţări – dosare programate pentru soluţionare în data de: 19.04.2016

Pronunţare – dosar programat pentru soluţionare în data de: 18.04.2016 / CRI 14/2014

Pronunţare – dosar programat pentru soluţionare în data de: 24.03.2016

Pronunţări – dosare programate pentru soluţionare în ziua de: 17.03.2016 

Pronunţare din data de 24.03.2016

Pronunţări – dosare programate pentru soluţionare în data de: 18.02.2016 – aprobată cu nr.201818/08.02.2016 


Pronunţări – dosare programate pentru soluţionare în data de: 10.12.2015/nr.215119, 10.12.2015/nr.215291

Pronunţări – dosare programate pentru soluţionare în data de: 15.10.2015, 19.10.2015

Pronunţări – dosare programate pentru soluţionare în data de: 17.09.2015 – actualizată  |  17.09.2015

Pronunţări – dosare programate pentru soluţionare în data de: 17.06.2015

Pronunţări – dosare programate pentru soluţionare în data de: 20.05.2015

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 07.12.2023

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 09.11.2023

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 16.10.2023

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 14.09.2023

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 27.06.2023

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 28.04.2023

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 16.02.2023


Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 08.12.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 20.10.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 20.09.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 16.06.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 17.05.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 14.04.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 17.03.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 17.02.2022


Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 09.12.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 18.11.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 28.10.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 28.09.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 18.06.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 17.06.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 13.05.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 15.04.2021

Anunț referitor la sedința de reexaminare invenții din 18.03.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 18.03.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 18.02.2021


Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile
Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 10.12.2020

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile
Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 19.11.2020

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile
Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 22.10.2020

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 29.09.2020

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 21.07.2020

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 19.06.2020

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 26.06.2020
Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 18.06.2020

Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 27.02.2020

Lista de Şedinţă – soluţionarea cererii de recuzare formulate în dosarul CRI 6/2019 în data de 20.01.2020

 

28.03.2022  Citație CRI 14.04.2022


19.05.2021  Citație CRI 17.06.2021
  

28.04.2021  Citație CRI 13.05.2021


13.07.2020  Citație CRI 21.07.2020

 

04.06.2020  Citații CRI 26.06.2020

                     Citații CRI 19.06.2020

                     Citații CRI 18.06.2020


20.01.2020  Citaţie: CRI 12/2019

 

03.09.2019  Citaţie: CRI 4/2019
                     Citaţie: CRI 5/2019

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.