Comisia de Reexaminare Invenții

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 07.12.2023

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 09.11.2023

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 16.10.2023

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 14.09.2023

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 27.06.2023

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 28.04.2023

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 16.02.2023


Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 08.12.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 20.10.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 20.09.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 16.06.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 17.05.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 14.04.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 17.03.2022

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 17.02.2022


Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 09.12.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 18.11.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 28.10.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 28.09.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 18.06.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 17.06.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 13.05.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 15.04.2021

Anunț referitor la sedința de reexaminare invenții din 18.03.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 18.03.2021

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 18.02.2021


Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile
Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 10.12.2020

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile
Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 19.11.2020

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile
Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 22.10.2020

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 29.09.2020

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 21.07.2020

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 19.06.2020

Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 26.06.2020
Lista de Ședință cu dosarele programate pentru soluționare în data de 18.06.2020

Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 27.02.2020

Lista de Şedinţă – soluţionarea cererii de recuzare formulate în dosarul CRI 6/2019 în data de 20.01.2020

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.