Sprijin financiar 2024 - SME FUND

Vești bune pentru IMM-uri. Începând cu data de 22 Ianuarie 2024, acestea pot primi sprijin financiar, prin programul "Ideas Powered for Bussines SME Fund", pentru costurile aferente înregistrării drepturilor de proprietate industrială, astfel:

🔹75% din contravaloarea taxelor aferente mărcilor și desenelor sau modelelor industriale la nivelul UE și la nivel național:

        Taxe pentru cerere, clasă, examinare, înregistrare, publicare și amânarea publicării

🔹50% din contravaloarea taxelor aferente protecției mărcilor și desenelor sau modelelor industriale în baza sistemelor de la Madrid și Haga:

        Taxe de bază, de desemnare și desemnare ulterioară care includ țările UE

🔹75% din contravaloarea taxelor aferente brevetelor nivel național:

Cercetări de anterioritate pentru brevete furnizate de Oficiile de PI ale statelor membre       

Taxe de depunere, cercetare, examinare, subvenție, publicare

🔹75% din contravaloarea taxelor aferente brevetelor la nivel European:

        Taxe de depunere și cercetare

🔹50% din contravaloarea taxelor aferente aferente brevetelor la nivel European:

        Cheltuieli juridice pentru redactarea și depunerea cererilor de brevet

Mai multe informații referitoare la obținerea voucherelor PI găsiți aici: https://www.euipo.europa.eu/ro/discover-ip/sme-fund

 

voucher2_1600_467_012024
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.