trafic site web
Atribuţii specifice, Programul de lucru, Conturile OSIM Adresa şi telefoanele OSIM Serviciile oferite şi prestate de OSIM Abonamente, RRPI, BOPI Baze de date, Registre şi Publicare electronică, Depunere electronică Centre Regionale Proprietate Intelectuală în Universităţi Căutare in site-ul OSIM Versiunea în limba engleză

OSIM Brevete de invenţie Modele de utilitate Mărci şi Indicaţii geografice Desene şi modele Topografii de produse semiconductoareCertificate suplimentarede protecţie Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
ÎN ATENŢIA TUTUROR SOLICITANŢILOR/TITULARILOR
DE DREPTURI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Luând act de faptul că, deţinătorii de drepturi de proprietate industrială au primit o serie de înştiinţări de plată emise de diverse firme, în vederea achitării unor taxe pentru promovarea acestor drepturi, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este împuternicit să facă următoarele precizări:
    - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) nu este în nici un fel implicat în emiterea acestor înştiinţări de plată şi nu este răspunzător de acţiunile firmelor respective
    - valorile taxelor percepute de OSIM pentru procedurile legale sunt cele prevăzute în O.G. nr 41/1998, republicată în M. Of. nr. 959/29.10.2006 cu modificările ulterioare, şi pe site-ul OSIM: http://www.osim.ro.
    - notificările emise de OSIM privind plata taxelor pentru diverse proceduri legale poartă antetul instituţiei, motivarea legală a plăţii şi conturile aferente, aceleaşi cu cele de pe site-ul OSIM http://www.osim.ro.
În acest context recomandăm solicitanţilor/titularilor aflaţi în situaţii asemănătoare să manifeste atenţie la astfel de înştiinţări şi să se asigure asupra emitentului.
În ceea ce priveşte alte informaţii, puteţi contacta Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, la numerele de telefon: 021.306.08.00, 021.306.08.01, 021.306.08.29 şi 037.282.59.70.


Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
__ ___________________________________ __

COMBATEREA CONTRAFACERII:   soluţii noi pentru o problemă veche

Conferinţă organizată de Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR) şi revista Legal Magazin, Marţi, 7 iunie 2016
Seminar
"Henri Coandă, 130 de ani de la naştere"

Sala de lectură a Bibliotecii OSIM

Miecuri, 18 mai 2016, ora 1600
COMUNICAT DE PRESĂ

    Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) împreună cu Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN-HH) au convenit să demareze un program de conservare, prin tratarea cu radiaţii ionizante, a "Colecţiei Brevetului Regal".Extinderea Centrelor Regionale PATLIB Romania

Dl Alexandru – Ioan ANDREI Director General OSIM  şi Dl Sebastian PARLAC  Rectorul Universitaţii din Piteşti, au semnat în data de 22.12.2015 la sediul OSIM, Convenţia de colaborare privind deschiderea unui Centru Regional de Protecţie a proprietăţii industriale.


În data de 25 noiembrie 2015, la Sala de lectură a Bibliotecii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), a avut loc Simpozionul "CONTRIBUŢII ALE LUI GOGU CONSTANTINESCU ŞI ALE LUI AUREL PERSU ÎN INVENTICA ROMÂNEASCĂ"


În perioada 21-23 octombrie 2015, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, împreună cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi cu Agenţia de Proprietate Intelectuală Dennemeyer din Braşov, a organizat la Sibiu, Hotel Împăratul Romanilor, seminarul “Evaluarea proprietăţii intelectuale”.

Un Nou Tratat în domeniul proprietăţii  industriale a fost încheiat sub egida OMPI,
semnat şi de către  România la data de 21 mai 2015, la Geneva

În numele  României, doamna Maria Ciobanu, Ambasador pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite de la Geneva, a semnat, în prezenţa domnului Alexandru Ioan Andrei, Director General OSIM, “Actul de la Geneva” al Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea lor internaţională (adoptat în 1958 şi revizuit la Stockholm în 1967). 

“Actul de la Geneva  al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine şi indicaţiile georgrafice şi Regulamentul de execuţie al Actului de la Geneva”  au fost adoptate de către Conferinţa Diplomatică, organizată de OMPI în perioada 11-21 mai 2015, Actul rămânând deschis pentru semnare la sediul OMPI timp de un an de la adoptarea sa.

La negocierile care au avut loc în cadrul Conferinţei Diplomatice a participat o delegaţie a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,  condusă  de  Directorul  General  OSIM, aceasta exprimându-se în favoarea unei protecţii eficiente şi uniforme ale tuturor indicaţiilor geografice şi, pentru dispoziţii echilibrate ale tratatului, care să răspundă atât intereselor producătorilor, căt şi ale consumatorilor.

În baza Noului Act de la Geneva, indicaţiile geografice şi denumirile de origine româneşti protejate în România, potrivit legislaţiei noastre naţionale, vor putea fi înregistrate la nivel internaţional şi protejate în toate ţările “Sistemului Lisabona”.

Impactul acestui tratat va fi atât asupra producătorilor români, care îşi vor putea valorifica produsele tradiţionale pe alte pieţe, cât şi pentru consumatorul care va avea garanţia originii, calităţii şi caracteristicilor produselor din zona din care provin.


Comunicat de presă

     Având în vedere informaţiile apărute în mass media cu privire la înregistrarea unei mărcii „RFC sehr guut” cu element figurativ, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci face următoarele precizări:
Ovidiu Dinescu
Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice
            4 februarie 2015
Comunicat de presă
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), a încheiat în data de 27.01.2015 un Protocol de colaborare cu Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România (ANPCPPSR)

            28 ianuarie 2015


Prima lege a brevetelor din România, “Legea asupra brevetelor de invenţiune”,
a fost promulgată prin Decretul regal nr. 102 din 13 ianuarie 1906 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 229 din 17 ianuarie 1906
.
În data de 21.11.2014 s-a desfăşurat, la sediul OSIM, Seminarul "Opposition" Bucureşti - ultimul seminar din cadrul programului special de seminarii cu subiectul "Viaţa unui brevet European", organizat de EPI

Lucrările seminarului au fost deschise de domnul Alexandru Ioan Andrei, Director General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
"Invenţiile mereu în actualitate" - Simpozion organizat joi, 20 noiembrie 2014, de Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială.
În perioada 29 iulie - 02 august, Braşovul este gazda celui de-al 41-lea simpozion al "Comitetului Internaţional pentru istoria tehnologiei - ICOHTEC". Una dintre cele mai incitante teme ce vor fi abordate este: Transferul de tehnologie Est-Vest în timpul "războiului rece"; Canale şi politici.
Biroul de presă OSIM
    25 iulie 2014
Invenţia premiată de OSIM la Salonul de inventică de la IAŞI.
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    17 iulie 2014
Purtătorul de cuvânt al Gărzii de coastă anunţă confiscarea unor produse posibil a fi contrafăcute.
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    16 iulie 2014
Recent adoptata "Lege privind invenţiile de serviciu" provoacă reacţii pozitive în mediul de afaceri.
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    16 iulie 2014
Abordarea serioasă a proprietăţii intelectuale în România face ca ţara noastră să fie pe un onorant loc 4, în Europa, în ceea ce priveşte contribuţia Proprietčţţi Intelectuale la Produsul Intern Brut (PIB).
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    7 iulie 2014
A fost prelungit, pentru încă cinci ani, mandatul de preşedinte al Oficiului pentru Armonizare în Piaţa Internă - OHIM (Oficiul Mărcii Comunitare şi Designului Comunitar) al domnului Antonio CAMPINOS. Noul mandat va începe la 1 octombrie 2015.
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    30 iunie 2014
Legea nr. 83/2014 cu titlul Legea invenţiilor de serviciu a fost adoptată de Parlamentul României în data de 24.06.2014 şi publicată în cadrul Secţiunii I a Monitorului Oficial al României nr. 471 din 26 iunie 2014
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    30 iunie 2014
IMPORTANT:
OHIM organizează marţi 01 iulie, între orele 14.30-15.00 ora României, un webinar interesant de o jumatate de oră cu tema "eSearch plus, mai mult de 10 căi pentru a vă îmbunătăţi cercetările documentare"
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    27 iunie 2014
Mandatul Preşedintelui Oficiului European de Brevete, domnul Benoit BATISTELLI, a fost prelungit cu încă 3 ani. Consiliul de administraţie compus din reprezentanţii oficiilor naţionale ale celor 38 state membre au aprobat continuarea celor cinci componente ale strategiei adoptate în 2011: IT, Cooperare, resurse umane, calitate şi clădiri.
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    27 iunie 2014
Continuă cu succes acţiunile de depistare şi confiscare a produselor contrafăcute.
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    27 iunie 2014
Guvernul României, prin Mediafax, înştiinţează publicul asupra depunerii cererii de înregistrare a mărcii proprii.
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    24 iunie 2014
Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    20 iunie 2014
Ca în fiecare an, în cadrul impresionantei ceremonii European Inventor Award 2014, Oficiul European de Brevete a acordat Oscarurile tehnologiei şi inovării europene pe anul 2014.
"Ingeniozitatea şi creativitatea câştigătorilor sunt indiciile poziţionării Europei ca regiune a tehnologiei de vârf." Benoit Batistelli, Preşedintele Oficiului European de Brevete Florin Popa
Purtător de cuvânt
    18 iunie 2014
Mediafax ne informează, noi vă informăm !
Nu e de decor, merge şi se conduce ca orice maşină. Primul automobil din lemn ! Florin Popa
Purtător de cuvânt
    18 iunie 2014
Nevoia de informare, de schimb de experienţă, de colaborare, în fine, de normalitate, face ca la Bucureşti să se defăşoare un important eveniment legat de importanţa proprietăţii intelectuale în competiţia la nivel global. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    5 iunie 2014
Tentaţia producerii şi comercializării produselor contrafăcute, pentru a beneficia economic de renumele unor mărci înregistrate este mare şi nu toată lumea rezistă.
Instituţiile cu atribuţii în domeniu, care veghează la încălcări de drepturi exclusive, sunt din ce în ce mai prezente în piaţă şi au şi rezultate. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    5 iunie 2014
Seminar online privind noua pagină de internet  a OHIM

Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă găzduieşte o serie de seminarii online privind noua sa pagină de internet.  Următorul seminar online va avea loc in data de 11 iunie, de la  13:30 la 14:00, ora României, şi va avea ca subiect modul in care functionează inbox-ul pentru comunicare din zona destinată utilizatorilor.

Seminarul se va tine în limba engleză şi va dura aproximativ  30 de minute. Poate fi accesat prin acest link..

Vor urma:
Acesta este al doilea dintr-o serie de cinci seminarii online care vor îndruma utilizatorii pe noua pagina de internet a OHIM.
22 mai: Zona destinată utilizatorilor, pe scurt
11 iunie: eComunicări
1 iulie: e Căutare plus
4 septembrie: Schimbarea numelui şi a mandatarului
7 octombrie: Utilizarea alertelor

Florin Popa, Purtător de cuvânt OSIM
    4 iunie 2014
Francis Gury ales pentru al doilea mandat la conducerea OMPI. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    28 mai 2014
Fără protecţia proprietăţii intelectuale s-ar crea un haos economic. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    28 mai 2014
Mediafax ne transmite, noi vă informăm :  Un român a ajuns milionar în SUA cu o INVENŢIE EXCEPŢIONALĂ.
Menţionăm că în SUA se poate obţine brevet de invenţie pentru soft. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    27 mai 2014
EVLIA - Proiect european destinat IMM-urilor din zona SEE( Austria, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Italia, România, Serbia, Slovenia, Ungaria), în scopul valorificării activelor de proprietate intelectuală în negocierile pentru finanţare. Partenerii din România în cadrul proiectului sunt UEFISCDI şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, iar OSIM are calitatea de partener strategic.

Florin Popa
Purtător de cuvânt
    27 mai 2014
Articole pe care ni le dorim mai des în presă românească Florin Popa
Purtător de cuvânt
    19 mai 2014
Contrafacerea, pirateria şi acţiuni de limitare a efectelor într-un seminar regional pentru Sud-Estul Europei la Intercontinental Florin Popa
Purtător de cuvânt
    13 mai 2014
Poliţia de frontieră acţionează împotriva comercializării produselor contrafăcute: Comunicat de presă - Garda de Coastă Florin Popa
Purtător de cuvânt
    9 mai 2014
Important!
Pe site-ul Oficiului European de brevete se află un important şi interesant material despre elementele de bază ale proprietăţii intelectuale.   Materialul a fost întocmit de către specialiştii Oficiului European de Brevete - OEB, împreună cu cei ai Oficiului pentru Armonizare în Piaţa Internă - OHIM şi se adresează tuturor celor care predau cursuri de Proprietate Intelectuală sau fac prezentări legate de aceasta, fără o pregătire prealabilă în domeniu. Scopul întocmirii acestui material este de a crea un instrument practic şi prietenos, pus la dispoziţia publicului din Europa, în scopul uniformizării cunostinţelor de baza in domeniul Proprietăţii Intelectuale predate în universităţi şi nu numai.
Până la apariţia versiunii în limba română a materialului, vă este pusă la dispozitie versiunea în limba engleză.

Pentru a obţine varianta electronică a materialului este necesar a urma paşii de la adresa de mai jos.
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html


Florin Popa
Purtător de cuvânt
    6 mai 2014
În ziua de 28 aprilie s-a desfăşurat la Palatul de Justiţie din Bucureşti un eveniment ce marchează Ziua mondială a Proprietăţii Intelectuale şi care încheie suita de manifestări dedicate acesteia în România.
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    29 aprilie 2014
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale este marcată de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci printr-o serie de acţiuni în Bucureşti şi în teritoriu.
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    28 aprilie 2014
Inventatori români premiaţi la Geneva 2014 se destăinuie
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    15 aprilie 2014
La 15 aprilie s-a născut Leonardo Da Vinci
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    15 aprilie 2014
Cererile de inregistrare a marcilor la OSIM se pot depune si online
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    15 aprilie 2014
Procedura de inregistrare marca in 2014
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    15 aprilie 2014
Şi astăzi presa se apleacă spre alte două invenţii româneşti premiate la Geneva. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    14 aprilie 2014
Numele unui celebru inventator britanic care a inventat semănătoarea şi a declanşat  "Revoluţia agricolă britanică din secolul 18" este purtat în zilele noastre de o şi mai celebră trupă englezească, invitată la Bucureşti. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    14 aprilie 2014
În 26 aprilie 2014 , cu ocazia "Zilei mondiale a Proprietăţii Intelectuale", celebrăm un secol de film modern sub sloganul "FILMELE - O PASIUNE GLOBALă". Florin Popa
Purtător de cuvânt
    10 aprilie 2014
Prezenţa României la Salonul Invenţiilor de la Geneva, desfăşurat pe perioada 02-06 aprilie 2014 la cunoscutul complex expoziţional PALEXPO, a reprezentat un frumos succes. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    10 aprilie 2014
Succesul invenţiilor şi inventatorilor români la Salonul internaţional al invenţiilor de la Geneva, ediţia a 42 -a, a produs un record de interes în media din România.
În ziua de 07 aprilie s-au înregistrat 87 informaţii în presa virtuală web, 5 articole în presa centrală scrisă, o apariţie radio şi două la televiziune, în total 95 de apariţii cu referire la domeniul proprietăţii intelectuale. Aşa da!
Mulţumim Mediafax pentru informare. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    8 aprilie 2014
În perioada 02-04 aprilie, Directorul General OSIM, dl. Ionel MUSCALU, se află în vizită oficială la Chişinău, la oficiul omolog al Republicii Moldova, AGEPI.
Dl. Muscalu răspunde astfel invitaţiei doamnei Lilia BOLOCAN, director general al AGEPI şi face o vizită în fruntea unei delegaţii de specialişti OSIM. Vizita continuă suita de întâlniri bilaterale dintre conducătorii celor două instituţii şi are în vedere definitivarea planului de cooperare OSIM-AGEPI pe perioada 2014-2015.
Prezenta vizită se înscrie în acţiunile declanşate de Guvernul României care a declarat anul 2014 - anul Republicii Moldova, accentuând sprijinul OSIM acordat AGEPI în drumul său cu viitor european. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    4 aprilie 2014
În cursul zilei de 03 aprilie 2014, directorul general adjunct al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci-OSIM, dr. ing. Alexandru Ştrenc a primit o delegaţie a Oficiului European de Brevete-OEB, condusă de dl. Georg ARTELSMAIR, Director Cooperare Europeană, cu care a discutat stadiul implementării Programului Bilateral de Cooperare (BCP). Au fost abordate realizările în cadrul BCP precum şi unele actualizări ale acestuia. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    4 aprilie 2014
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este prezent în standul comun cu OMPI, Oficiul Elveţian şi alte oficii naţionale, la salonul internaţional al invenţiilor de la Geneva, aflat la a 42 ediţie.
Standul României, organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, prezintă un număr de 24 de invenţii care aşteaptă apreciarea vizitatorilor şi a juriului internaţional din care fac parte şi 3 personalităşi ale lumii academice şi ştiinţifice din România.
Le urăm tuturor succes. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    3 aprilie 2014
Un posibil răspuns oferit de un inventator român: Un inventator român propune un dispozitiv de reducere a consumului de carburant cu până la 7% Florin Popa
Purtător de cuvânt
    2 aprilie 2014
La 15 martie s-au împlinit 20 de ani de la intrarea în vigoare a sistemului mărcii comunitare, sistem de succes al Uniunii Europene, eveniment marcat în OAMI online - Alicante News. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    2 aprilie 2014
Comisia Europeană premiază cele mai inovative proiecte regionale Florin Popa
Purtător de cuvânt
    1 aprilie 2014
Instituţiile statului cu atribuţii în combaterea contrafacerii anunţă: Tutun vrac şi încălţăminte sport susceptibilă de a fi contrafăcută confiscată de poliţiştii de frontieră orşoveni Florin Popa
Purtător de cuvânt
    1 aprilie 2014
Mediafax ne informează, noi vă informăm: Românul care a revoluţionat ştiinţa. Invenţia sa l-a aşezat lângă Einstein. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    1 aprilie 2014
Instituţiile statului cu atribuţii în combaterea contrafacerii anunţă: Comunicat de presă - Garda de Coastă BULETIN INFORMATIV 27.03.2014 Florin Popa
Purtător de cuvânt
    28 martie 2014
Comunicat de presă

Dl. Ionel MUSCALU, directorul general al OSIM, a participat alături de ceilalţi membri ai Comitetul de coordonare al OMPI, din care face parte şi România, la nominalizarea dlui Francis GURY, directorul general OMPI, pentru al doilea mandat. Validarea se va face în sesiunea extraordinară a Adunării Generale OMPI din 8-9 mai 2014. Florin Popa
Purtător de cuvânt
    27 martie 2014
Mediafax ne informează, noi vă informăm: "Bioingineria ieşeană la înălţime" Florin Popa
Purtător de cuvânt
    25 martie 2014
OSIM a fost prezent la Forumul IMM unde s-a discutat problema finanţării IMM-urilor, în general şi a IMM-urilor inovative în special Florin Popa
Purtător de cuvânt
    25 martie 2014
Există şi un top al invenţiilor ai căror autori sunt copii din toată lumea. Merită atenţia noastră şi a dumneavoastră Florin Popa
Purtător de cuvânt
    25 martie 2014
Informaţii primare despre modalităţile de obţinere a protecţiei pentru obiecte ale proprietăţii industriale se pot afla în aceste zile şi la standul OSIM din cadrul Salonului Internaţional de inventică de la Cluj Napoca.

Florin Popa
Purtător de cuvânt
    20 martie 2014
Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci, în colaborare cu Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, a organizat un interesant si instructiv colocviu pe tema creaţiei tehnice, dedicat personalităţii incontestabile si minţii scormonitoare, tinere si neobosite a contemporanului nostru Virgilius Justin Capră, autor a peste 100 solutii tehnice de exceptie, inventator roman, la implinirea varstei de 81 de ani.

Cu această ocazie dl. Ionel Muscalu, directorul general al OSIM, a înmânat „Diploma de excelenţă a OSIM” şi a revelat contribuţia inventatorului, gânditorului şi profesorului Capră la îndrumarea multor generaţii de elevi, studenţi, tehnicieni, ingineri in a gândi liber şi a-şi proteja inventiile.
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    12 martie 2014
Mediafax ne informează, noi vă informăm pe dumneavoastră :  Europa premiază şi stimulează inovarea

• A fost acordat primul premiu european pentru stimularea inovaţiei
• Femeile inovatoare, premiate de Comisia Europeana
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    12 martie 2014
Oficiul European de Brevete anunţă o cifră record a înregistrărilor de cereri de brevet în 2013.
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    11 martie 2014

Noutăţi în buletinul informativ difuzat de Comisia EU prin pogramul Horizon, privind inovarea
În pregătirea Convenţiei pentru inovare, Bruxelles 10-11 martie 2014:
"Un nou mod de a reaprinde spiritul european, în special în rândul tinerilor pentru care digitalizarea nu este doar un gadget, ci un mod de viaţă." Ann Mettler director executiv al Consiliului de la Lisabona
>>>
Florin Popa
Purtător de cuvânt
    24 februarie 2014

5th Annual WIPO-KIPO-KAIST-KIPA Advanced International Certificate Course on IP Asset Management for Business Success Based on the
IP PANORAMATM Multimedia Toolkit in English - (application deadline: March 17, 2014)
    24 februarie 2014
La invitaţia directorului general al OSIM Ionel Muscalu, o delegaţie a Oficiului pentru Armonizare în Piaţa Internă - OHIM, condusă de Antonio Campinos, preşedintele acestui organism al Uniunii Europene, specializat în înregistrarea şi administrarea mărcilor comunitare şi a design-ului comunitar, a făcut o vizită la Bucureşti în ziua de 05 februarie. Vizita a cuprins şi o intâlnire cu Ministrul economiei, domnul Andrei Dominic GEREA.
Noutăţi
26.05.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - dosare programate pentru soluţionare în 24, 25, 26.05.2016
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - PRONUNŢĂRI - dosare programate pentru soluţionare în 26.05.2016 - ora 1330
___________________
24.05.2016
___________________
19.05.2016
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - Lista de Şedinţă cu dosarele de contestaţie D.M. programate pentru soluţionare în data de 26.05.2016
___________________
18.05.2016

18.05.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 24.05.2016, 25.05.2016 şi 26.05.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - Pronunţare din 12.05.2016 - dosar programat pentru soluţionare în data de 21.04.2016
___________________
16.05.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 19.05.2016 - ora 930
___________________
13.05.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din data de 12.05.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 20, 21, 22.04.2016
___________________
12.05.2016
___________________
11.05.2016
Seminar "Henri Coandă, 130 de ani de la naştere" - Sala de lectură a Bibliotecii OSIM , miecuri, 18 mai 2016, ora 1600
___________________
06.05.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- Pronunţări din 05.05.2016 - dosare programate pentru soluţionare în data de 19.04.2016
- Pronunţare din 18.04.2016 - dosare programate pentru soluţionare în data de 24.03.2016

___________________
04.05.2016
___________________
28.04.2016
EQE CANDIDATE SUPPORT PROJECT
Proiectul de Susţinere a Candidaţilor în vederea pregătirii examenului pentru calificarea în profesia de consilier european în  domeniul brevetelor de invenţie, etapa 2016 - 2017   
___________________
28.04.2016
___________________
27.04.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI din 26.04.2016 - dosare programate pentru soluţionare în data de 19.04.2016

Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din data de 26.04.2016 - dosare programate pentru soluţionare în data de 22.04.2016
___________________
25.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din data de 22.04.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 20.04.2016, 21.04.2016, 22.04.2016
___________________
22.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din data de 20.04.2016 - dosare programate pentru soluţionare în data de 20.04.2016
___________________
20.04.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI: dosare programate pentru soluţionare în data de 19.04.2016
___________________
18.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din data de 18.04.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 22.03.2016 şi 24.03.2016
___________________
18.04.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI: 18.04.2016 - CSP / CRI 14/2014
___________________
18.04.2016
___________________
15.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 20.04.2016, 21.04.2016 şi 22.04.2016
___________________
14.04.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI: dosare programate pentru soluţionare în 17.04.2016 - ora 930 şi 24.04.2016 - ora 1330
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - din data de 14.04.2016
___________________
12.04.2016
___________________
12.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci- PRONUNŢĂRI - din data de 12.04.2016
___________________
8.04.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 18.04.2016 - ora 930, 19.04.2016 - ora 930 şi 21.04.2016 - ora 1330
___________________
7.04.2016
___________________
5.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci- PRONUNŢĂRI
___________________
5.04.2016
___________________
4.04.2016

ANUNŢ PRIVIND SISTAREA ÎNSCRIERILOR LA CURSUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL MĂRCILOR
OSIM sistează înscrierile la Cursul de instruire în domeniul Mărcilor şi Indicaţiilor Geografice ce se va desfăşura în perioada 09-13.05.2016 toate locurile fiind deja ocupate.
___________________
2.04.2016
___________________
1.04.2016
___________________
1.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci
   - Citare prin publicitate
___________________
31.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci- PRONUNŢĂRI
___________________
31.03.2016
___________________
30.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci- PRONUNŢĂRI
___________________
30.03.2016
___________________
29.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci- PRONUNŢĂRI
___________________
28.03.2016
___________________
25.03.2016
Depunerea electronică a cererilor de mărci şi a celor de desene şi modele se întrerupe astăzi, 25.03.2016, între 12:30 – 14:00.
Se vor actualiza unele funcţionalităţi şi se vor sincroniza legăturile către site-ul EUIPO (fost OHIM) ca urmare a modificării denumirii acestuia.

___________________
25.03.2016
___________________
25.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci- PRONUNŢĂRI dosare programate pentru soluţionare în ziua de 24.03.2016 şi anexă
___________________
24.03.2016
___________________
24.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci, Invenţii, Desene şi Modele - PRONUNŢĂRI
___________________
22.03.2016
___________________
21.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 17.03.2016 - ora 1330
___________________
18.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 22.03.2016, 23.03.2016 şi 24.03.2016 - ora 930

Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 24.03.2016 -ora 1330

Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - PRONUNŢĂRI - lista din 17.03.2016 - ora 1330
___________________
17.03.2016
___________________
16.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI:
- pronunţări din data de 15.03.2016 - liste din 23.02.2016, 24.02.2016, 25.02.2016, 26.02.2016 -ora 930

___________________
15.03.2016
___________________
15.03.2016
Anunţ
Cursuri OSIM

14.03.2016
___________________
11.03.2016
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - Lista de Şedinţă cu dosarele de contestaţie D.M. programate pentru soluţionare în data de 17.03.2016

Comisia de Contestaţii Mărci - Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare data de 17.03.2016

Comisia de Contestaţii Mărci - CITAŢII - pentru Şedinţa de Contestaţii Mărci din data de 22.03.2016

Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii- Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 17.03.2016 -ora 930
___________________
10.03.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI -
Lista de şedinţă din 18.02.2016 -ora 930

___________________
10.03.2016

Anunţ
• Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de examinator la Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Indicaţii Geografice, Eliberări Acte, Transmiteri Drepturi, Reînnoiri şi Registrul Naţional

• Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, de expert în cadrul Serviciului Achiziţii-Administrativ, Direcţia Economică

• Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de expert în cadrul Biroului Financiar, Serviciului Financiar-Contabilitate, Direcţia Economică

• Rezultatele de la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de expert în cadrul Serviciului Achiziţii-Administrativ, Direcţia Economică
___________________
08.03.2016
___________________
04.03.2016
___________________
03.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - liste din 23.02.2016, 24.02.2016, 25.02.2016 -ora 930 partea a-II-a
___________________
03.03.2016

Reformă în domeniul mărcilor comunitare
La data de 23 martie 2016, va intra în vigoare Amendamentul Regulamentului privind mărcile comunitare, iar începând cu această dată, Oficiul de Armonizare în Piaţa Internă (OHIM) se va numi "Oficiul de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene". Accesând link-ul, puteţi citi mai multe despre acest subiect şi veţi găsi inclusiv textul Regulamentului în întregime, inclusiv în limba română. Sunt disponibile, de asemenea, şi alte informaţii cu privire la acest proces de reformă legislativă.
___________________
02.03.2016
___________________
02.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - liste din 23.02.2016, 24.02.2016, 25.02.2016 şi 26.02.2016 - ora 930
___________________
26.02.2016
___________________
26.02.2016
“Premiile DesignEuropa” reprezintă o nouă iniţiativă OHIM de promovare a importanţei şi valorii Designului la nivel european şi de a premia excelenţa în acest domeniu. În anul 2016 va avea loc prima ediţie a acestei competiţii, iar festivitatea de decernare a premiilor va avea loc la Milano în Italia, în data de 30 Noiembrie.
Sunt eligibile pentru înscrierea în competiţie companiile sau persoanele fizice de orice naţionalitate, posesoare ale unui certificat de înregistrare pentru un Design Comunitar eliberat de către OHIM şi cu produse comercializate în orice ţară.
Înscrierile se pot face până la sfârşitul lunii iunie 2016, detalii privind competiţia, criteriile de eligibilitate şi înscrierea sunt disponibile pe site-ul OHIM, accesând acest link.

___________________
25.02.2016
___________________
25.02.2016
Anexă la Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 26.02.2016 - ora 930
___________________
24.02.2016
___________________
23.02.2016
___________________
15.02.2016
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 23.02.2016; 24.02.2016; 25.02.2016; 26.02.2016 - ora 930
___________________
11.02.2016
___________________
09.02.2016

Mijloace fixe şi obiecte de inventar propuse pentru casare

Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
-
Lista de şedinţă din 18.02.2016 - ora 930


Comisia de Contestaţii Mărci - CITAŢII - pentru Şedinţa de Contestaţii Mărci din data de 23.02.2016
___________________
25.01.2016
Seminar PCT
___________________
11.01.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - lista din 08.12.2015 - ora 930
___________________
21.12.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI -
Lista de şedinţă din 10.12.2015 - ora 930

___________________
17.12.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - listele din 17.11.2015, 18.11.2015 şi 19.11.2015 - ora 930
___________________
09.12.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 15.12.2015, 16.12.2015 şi 17.12.2015 - ora 930
___________________
09.12.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 18.12.2015
___________________
03.12.2015
Anunţ
Având în vedere necesitatea efectuării unor lucrări de intervenţii la reţeaua de alimentare cu energie electrică a sistemului informatic al OSIM, vă informăm ca în data de 04.12.2015, între orele 13:00 – 21:00 serviciile online oferite de OSIM vor fi oprite.
Ne cerem scuze pentru orice probleme generate.

___________________
03.12.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 08.12.2015 - ora 930
___________________
02.12.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Listele de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 10.12.2015 - ora 930

___________________
17.11.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - listele din 20.10.2015, 21.10.2015 şi 22.10.2015 - ora 930
___________________
16.11.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI - lista din 15.10.2015 - actualizată

___________________
12.11.2015

Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - PRONUNŢĂRI -
lista din 15.10.2015

___________________
10.11.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI - lista din 15.10.2015 - actualizată

___________________
05.11.2015
___________________
05.11.2015
___________________
04.11.2015
___________________
03.11.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 12.11.2015
___________________
03.11.2015
___________________
02.11.2015
___________________
29.10.2015
___________________
27.10.2015
___________________
26.10.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI - lista din 15.10.2015 şi lista din 19.10.2015

___________________
23.10.2015
___________________
21.10.2015
___________________
20.10.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - listele din 22.09.2015, 23.09.2015 şi 24.09.2015 - ora 930
___________________
20.10.2015
___________________
19.10.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 20.10.2015, 21.10.2015 şi 22.10.2015 - ora 930
___________________
16.10.2015
___________________
___________________
15.10.2015
___________________
14.10.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 15.10.2015 - ora 930

___________________
14.10.2015
Programul simpozionului ROMINVENT
___________________
13.10.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 15.10.2015 - ora 1330
___________________
13.10.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 19.10.2015 - ora 930


Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI - lista din 17.09.2015 - actualizată

___________________
12.10.2015
Sistemul de depunere electronică a cererilor de brevet de invenţie nu funcţionează.
Ne cerem scuze pentru eventualele probleme create.
Se lucrează la remedierea situaţiei.
Reluarea funcţionării sistemului va fi anunţată pe site-ul nostru.
___________________
07.10.2015
Comisia de Reexaminare Invenţii
      - Citare prin publicitate
___________________
05.10.2015
Simpozion ROMINVENT
___________________
01.10.2015
___________________
29.09.2015
___________________
23.09.2015
Ordin nr. 149/22.09.2015 de anulare a Ordinului nr. 146/18.09.2015 privind reluarea procedurii de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de examinator pe durată nedeterminată la Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice
___________________
22.09.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI
- lista din 17.09.2015

___________________
21.09.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 22.09.2015, 23.09.2015 şi 24.09.2015 - ora 930
___________________
21.09.2015
___________________
18.09.2015
Anunţ:
Sistemul de depunere electronică a cererilor de brevet de invenţie este funcţional.
___________________
09.09.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 17.09.2015 - ora 1330

Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 17.09.2015, ora 930
___________________
07.09.2015
Anunţ
Prin Ordinul nr. 132 din data 7.09.2015,  în temeiul  prevederilor art. 37 alin. (2)  din H.G. nr. 286/2011, Directorul General OSIM a dispus suspendarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de examinator, pe perioadă nederminată, în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice.
Procedura de organizare a concursului va fi reluată cu proba scrisă la o dată care  va fi stabilită ulterior.
Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată, se consideră valide, dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs, la noile date.
___________________
04.09.2015
___________________
03.09.2015
___________________
26.08.2015
___________________
19.08.2015
___________________
19.08.2015
___________________
18.08.2015
___________________
13.08.2015
___________________
12.08.2015
___________________
10.08.2015
___________________
07.08.2015
Mijloace fixe propuse pentru casare
___________________
06.08.2015
Anunţ
Având în vedere necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu energie electrică în sediul OSIM, vă informăm că în data de 07.08.2015, între orele 14:00 – 20:00 alimentarea cu energie electrică a instituţiei va fi întreruptă. În acest interval serviciile online oferite de OSIM nu vor fi oprite dar este posibil să fie afectate de întrerupere.
___________________
06.08.2015
___________________
05.08.2015
___________________
04.08.2015
___________________
28.07.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - PRONUNŢĂRI - lista din 17.06.2015 - ora 1330
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - listele din 14.07.2015, 15.07.2015 şi 16.07.2015 - ora 930
___________________
27.07.2015
___________________
23.07.2015
___________________
22.07.2015
___________________
16.07.2015
___________________
15.07.2015
___________________
13.07.2015
___________________
10.07.2015
___________________
08.07.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 14.07.2015, 15.07.2015 şi 16.07.2015 - ora 930
___________________
07.07.2015
___________________
07.07.2015
De la 1 Iulie 2015 OSIM pune la dispoziţia publicului serviciul “Registru online PATREG” prin care utilizatorii au acces la Registrul  brevetelor europene cu efecte în România
Serviciul este inclus şi în registrul european de brevete, secţiunea “Registrul Federal”,  disponibil pe site-ul Oficiului European de Brevete.

___________________
03.07.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - listele din 26.05.2015, 27.05.2015 şi 28.05.2015
___________________
03.07.2015
___________________
01.07.2015
___________________
30.06.2015
___________________
29.06.2015
___________________
24.06.2015
___________________
22.06.2015
___________________
18.06.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - pronunţări - lista din 17.06.2015
___________________
16.06.2015
___________________
11.06.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 17.06.2015 - ora 1330
___________________
10.06.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 17.06.2015, ora 930
___________________
05.06.2015
___________________
2.06.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - listele din 28.04.2015, 29.04.2015, 30.04.2015 şi Anexa 30.04.2015 - ora 930
___________________
25.05.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - pronunţări - lista din 20.05.2015
___________________
21.05.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 26.05.2015, 27.05.2015 şi 28.05.2015 - ora 930
___________________
20.05.2015
    Rezultatele finale pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
    Rezultatele finale pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Economice
___________________
19.05.2015
    Rezultatele la proba interviu pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
    Rezultatele la proba interviu pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Economice
___________________
18.05.2015
Rezultatul la proba scrisă pentru ocuparea a trei posturi din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
___________________
15.05.2015
Anunţ EQE 2016
___________________
14.05.2015
Rezultatul la proba scrisă pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Economice
___________________
14.05.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în zilele de 20.05.2015 şi 27.05.2015 ora 1330
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 20.05.2015, ora 930
___________________
12.05.2015
___________________
12.05.2015
___________________
06.05.2015

Anunţ

Modificări privind concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Direcţiei Economice
 ŞEF BIROU FINANCIAR
 ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE
 ŞEF SERVICIU ACHIZITII-ADMINISTRATIV
___________________
04.05.2015

Anunţ

Modificări privind concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
 ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE BREVETE
 ŞEF SERVICIU EXAMINARE FOND CHIMIE-FARMACIE
 ŞEF SERVICIU EXAMINARE FOND MECANICĂ
___________________
04.05.2015
___________________
30.04.2015
___________________
29.04.2015
___________________
29.04.2015
___________________
29.04.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Anexa la Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 30.04.2015 - ora 930
___________________
27.04.2015
___________________
22.04.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 28.04.2015, 29.04.2015 şi 30.04.2015 - ora 930
___________________
21.04.2015 ___________________
20.04.2015 ___________________
20.04.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - soluţii - listele din 25.03.2015 - VOLUMUL II - ora 930 şi 26.03.2015 - VOLUMUL II - ora 930
___________________
17.04.2015
___________________
16.04.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în ziua de 23.04.2015 ora 1330
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 23.04.2015, ora 930
___________________
15.04.2015
În data de 15 aprilie 2015 demarează programul pilot “Accelerarea procedurii de brevetare” (Programul PPH, engl. “Patent Prosecution Highway”) între Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) şi Oficiul de Brevete şi Mărci al Statelor Unite (USPTO)
___________________
14.04.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - soluţii - listele din 24.03.2015 - ora 930, 25.03.2015 - ora 930 şi 26.03.2015 - ora 930
___________________
03.04.2015
___________________
23.03.2015
___________________
20.03.2015
___________________
20.03.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - soluţii - listele din 23.02.2015 - ora 930, 24.02.2015 - ora 930 şi 25.02.2015 - ora 930
___________________
18.03.2015
___________________
18.03.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 24.03.2015, 25.03.2015 şi 26.03.2015 - ora 930
___________________
18.03.2015
___________________
17.03.2015
___________________
16.03.2015
LEGE
pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

___________________
16.03.2015
___________________
13.03.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în ziua de 19.03.2015 ora 1330
___________________
13.03.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 19.03.2015, ora 930
___________________
12.03.2015
Începând cu data de 16.03.2015 preluarea spre soluţionare a cererilor fomulate de solicitanţi/titulari sau mandatarii acestora în cadrul procedurilor derulate de serviciile de examinare se va efectua conform ORDINULUI nr.33/10.03.2015
___________________
10.03.2015
___________________
09.03.2015
___________________
03.03.2015
___________________
02.03.2015
___________________
20.02.2015
___________________
17.02.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 23.02.2015, 24.02.2015 şi 25.02.2015 - ora 930
___________________
16.02.2015
Vă informăm că înregistrarea online a cererilor de marcă este disponibilă din 16.02.2015 orele 12:30.
___________________
16.02.2015
___________________
13.02.2015
Anunţ
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează - în datele de 9 martie 2015 şi 13 martie 2015 - consurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de Referent de Specialitate din cadrul Direcţiei Brevete de invenţie şi Suport al Inovării
___________________
12.02.2015
Ungaria se alătură DesignView
___________________
12.02.2015
Având în vedere necesitatea efectuării unor lucrări tehnice de mentenanţă, vă informăm că înregistrarea online a cererilor de marcă nu va fi disponibilă în intervalul 12.02.2015 orele 16:30 - 16.02.2015 orele 16:30.
Mulţumim pentru întelegere
___________________
11.02.2015
___________________
09.02.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 12.02.2015, ora 930
___________________
06.02.2015
Mijloace fixe propuse pentru casare
___________________
04.02.2015
___________________
30.01.2015
Informare OHIM
În acest weekend, în data de 31 ianuarie, departamentul BITD al OHIM va executa unele lucrări de întreţinere.
În consecinţă, pagina web a OHIM şi aplicaţiile ETMDN nu vor fi disponibile în dimineaţa de sâmbătă, între orele 9 şi 12. De asemenea, pe durata weekendului mai pot interveni întreruperi sporadice ale serviciilor.
___________________
23.01.2015
Comunicat de la UPC România
Vă informăm că în data de 27.01.2015, în intervalul orar 0000 – 0200AM, serviciile UPC Business vor fi întrerupte pentru o perioadă de maxim 2 ore, ca urmare a unei lucrări de modernizare reţea.
Va fi afectat serviciul livrat la str. Ion Ghica nr.5, 030044 Bucureşti.
___________________
20.01.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - soluţii - listele din 15.12.2014 - ora 930, 16.12.2014 - ora 930, 17.12.2014 - ora 930, 18.12.2014 - ora 930 şi ANEXA 18.12.2014 - ora 930
___________________
16.01.2015
Stimaţi clienţi, parteneri şi colaboratori,
Începând cu data de 01.03.2015 programul cu publicul al casieriei O.S.I.M. se va desfaşura astfel:
LUNI - JOI   830 – 1000 şi 1230 – 1600
VINERI   830 – 1000 şi 1230 – 1330
___________________
16.01.2015
În intervalul 16.01.2015 ora 1100 – 19.01.2015 ora 1200 Depunerea electronică mărci, nu va fi funcţională pentru lucrări de mentenanţă.
Mulţumim pentru înţelegere.
___________________

Actualizarea cuantumului în lei al taxelor calculate prin programul Online Filing - pentru cererile de brevet de invenţie şi/sau traducerile de brevete europene
___________________
12.01.2015
ISO9001
Din 23 martie 2016 intră în vigoare Amendamentul Regulamentului privind mărcile comunitare, iar Oficiul de Armonizare în Piaţa Internă (OHIM) se va numi "Oficiul de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene". Accesând acest link puteţi citi mai multe despre acest subiect şi veţi găsi textul Regulamentului în întregime, inclusiv în limba română.
Pe site-ul Oficiului European de brevete se află un important şi interesant material despre elementele de bază ale proprietăţii intelectuale.    citeşte !   
Materialul a fost întocmit de către specialiştii Oficiului European de Brevete - OEB, împreună cu cei ai Oficiului pentru Armonizare în Piaţa Internă - OHIM şi se adresează tuturor celor care predau cursuri de Proprietate Intelectuală sau fac prezentări legate de aceasta, fără o pregătire prealabilă în domeniu. Scopul întocmirii acestui material este de a crea un instrument practic şi prietenos, pus la dispoziţia publicului din Europa, în scopul uniformizării cunostinţelor de baza in domeniul Proprietăţii Intelectuale predate în universităţi şi nu numai.
Până la apariţia versiunii în limba română a materialului, vă este pusă la dispozitie versiunea în limba engleză.

Pentru a obţine varianta electronică a materialului este necesar a urma paşii de la adresa:
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html
  închide anunţul !  
Prediagnoza Prediagnoza de proprietate intelectuală
OAPI, Alicante, Serviciul de mediere EUIPO, Alicante, "Serviciul de mediere"
Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale Programul de creştere
   a competitivităţii produselor industriale
Oferta de invenţii Oferta de invenţii
Oferta de publicaţii 2012 Oferta de publicaţii 2016
Proprietate industrială pentru copii Proprietate industrială pentru copii

SOLVIT

EVLIA

Anumite documente din pagină sunt în format PDF şi pot fi vizualizate cu Acrobat Reader
Pentru vizualizarea documentelor în limba română, puteţi instala fonturile româneşti fontrom.zip