Pagina principală    Despre noi    Noutăţi editoriale    Publicaţi cu noi    Contact
  Publicaţii     e-OSIM     Legături utile     Evenimente     Site-ul OSIM

Pagina web a Editurii, unde puteţi accesa atât publicaţiile OSIM: Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI), cu cele şase secţiuni aferente: Invenţii, Cereri de Certificat Suplimentar de Protecţie, Mărci, Desene şi Modele, Protecţia Noilor Soiuri de Plante, Cereri de Brevete de Invenţii Europene; BOPI Design on-line şi Registrul on-line pentru desene şi modele, Revista Română de Proprietate Industrială, Raportul anual al OSIM, cât şi alte publicaţii apărute sub egida Editurii OSIM, precum şi informaţii de interes general.

Resursă valoroasă de informaţii, ce vă oferă acces la bazele de date şi la registre, precum şi informaţii utile despre: publicarea electronică, depunerea electronică a cererilor de brevet de invenţie, e-Learning. Informaţii utile privind dreptul de autor, piaţa de carte, organizarea de târguri de carte de către Asociaţia Editorilor din România, precum şi obţinerea de ISSN, ISBN, ISMN, descriere CIP, elemente necesare publicării unei lucrări.

Informaţii privind participarea
OSIM la expoziţii şi târguri de carte, organizate atât în ţară, cât şi peste hotare. Sala de lectură din OSIM găzduieşte periodic lansări de carte, precum şi expoziţii de pictură, artă fotografică etc.

 
Pagina web a OSIM, ce oferă informaţii complete despre
întreaga activitate a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi despre proprietatea industrială şi legislaţia în domeniul acesteia.
 

Copyright © Editura OSIM 2011 - Toate drepturile rezervate