Publicaţiile Editurii OSIM
  Publicaţiile Editurii
 
  e-OSIM
 
  Legături utile
 
  Evenimente
 
  Site-ul OSIM
 
 
Oferta de publicaţii
 

 

Oferta de publicaţii pentru anul 2019, în format PDF...    

 

 


Formular de abonament
 

 

Formularul de abonament pentru publicaţiile oficiale ale OSIM - 2019

                                                    în format PDF...  

 


Publicaţii conform atribuţiilor OSIM:
        Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - BOPI

      Revista Română de Proprietate Industrială - RRPI

Buletin de jurisprudenţă în domeniul Proprietăţii Intelectuale
  Publicaţie on-line finanţată prin programul PHARE 2005

 


Broşuri
  Materiale de interes general, în format “full text

 


Alte publicaţii
  Publicaţii tipărite la Editura OSIM

 


Noutăţi editoriale
  Materiale de interes general, apărute sub egida editurii noastre