Buletin de jurisprudenţă în domeniul
Proprietăţii Intelectuale
  Publicaţiile Editurii
 
  e-OSIM
 
  Legături utile
 
  Evenimente
 
  Site-ul OSIM
 
 

ISBN: 978-973-7618-43-6

Această publicaţie conţine hotărâri ale Comisiei de Reexaminare a OSIM, decizii civile şi sentinţe penale pronunţate de instanţele judecătoreşti în perioada 2007-2008, rămase definitive şi irevocabile, cu privire la:

      MĂRCI

      INDICAŢII GEOGRAFICE

      DESENE ŞI MODELE

      BREVETE DE INVENŢIE

      DREPT DE AUTOR

      DIVERSE

                      şi poate fi vizualizată în format PDF...