Revista Română de Proprietate Industrială este o publicaţie a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci care se adresează atât specialiştilor, cât şi tuturor celor interesaţi de problematica protecţiei proprietăţii industriale în contextul alinierii la legislaţia europeană şi al aderării României la UE.
Noţiuni ca: marca comunitară, desen şi model comunitar, model de utilitate sau implicaţiile aderării ţării noastre la Convenţia Brevetului European sunt elemente de mare interes pentru cei care solicită titluri de protecţie din partea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  
Revista, elaborată de un colectiv de specialişti cu mare experienţă în domeniu, prezintă cititorilor şi aspecte legate de fenomenul infracţional de contrafacere, precum şi de combatere a acestuia, precum şi modul în care cele 17 centre teritoriale de proprietate industrială, diseminează informaţiile furnizate de OSIM tuturor celor interesaţi.
Redacţia a reuşit să elogieze, în cele mai multe numere ale revistei, figurile unor inventatori români celebri, care, prin activitatea lor, au îmbogăţit patrimoniul ştiinţific mondial.
În cele 6 numere editate într-un an calendaristic, redacţia a căutat să cuprindă, din punct de vedere al conţinutului, şi multe sugestii primite de la cititorii noştri fideli, cărora le mulţumim pentru sprijinul permanent pe care ni-l acordă.


 
Modalităţi de procurare

IMPORTANT de la Colegiul de redacţie !

Telefon : 021-306.08.00, 021-306.08.01, ... , 021-306.08.29 / interior 369 - persoana de contact: Ştefania DUMITRESCU
Colegiul de redacţie

Preşedinte
cons. jur. Dănuţ NEACŞU
[ e-mail: danut.neacsuosim.ro ]
Membri
ec. Cristina Maria BARARU
[ e-mail: edituraosim.ro ]
fil. Luiza MOCANU
[ e-mail: luiza.mocanuosim.ro ]
cons. jur. Marius MARUDA
[ e-mail: marius.marudaosim.ro ]
dr. jur. Alice POSTĂVARU
[ e-mail: alice.postavaruosim.ro ]
Colectiv redacţional
Redactor şef
cons. jur. Carmen SOLZARU
[ e-mail: carmen.solzaruosim.ro ]
Redactori
fil. Adriana NEGOIŢĂ
[ e-mail: negoita.adrianaosim.ro ]
fil. Adriana Cătălina GRIGORE
[ e-mail: adriana.grigoreosim.ro ]
Secretar de redacţie
ing. Eduard Gabriel VLAD
[ e-mail: rrpiosim.ro ]
Tehnoredactor
Daniela TRANCĂ 
[ e-mail: dana.trancaosim.ro ]