Calculator Taxe - Mărci

  • Cetățenii români sau persoane juridice a căror organizare este guvernată de legislația românească vor plăti taxele in Lei. Ceilalți, vor plăti în Euro
  • Taxele din tabel scrise cu aceasta culoare se refera la taxe corespunzatoare unei cereri de inregistrare.
  • Taxele din tabel scrise cu aceasta culoare se referă la taxe corespunzătoare unei cereri de reînnoire.
  • Taxele din tabel scrise cu aceasta culoare se refera la alte taxe.
  • Cuantumul taxelor de la pozitiile 3, 4, 9 si 11 din tabelul de mai jos depinde de tipul marcii, numarul de clase sau tipul elementului figurativ. Alegeți ceea ce se potriveste marcii dvs si apasati butonul "Calculează".

Tip marcă:
Câte clase?
Element figurativ:

Nr. crt.
OBIECTUL PLĂȚII
TERMENUL DE PLATĂ
CUANTUM
RON
CUANTUM
EURO
1
Depunerea cererii de înregistrare a unei mărci individuale/colective şi de certificare:
odată cu depunerea cererii
50
10
2
Publicarea cererii de înregistrare a unei mărci după constituirea depozitului național reglementar
a) - alb-negru
odată cu depunerea cererii
149
30
b) - color
odată cu depunerea cererii
497
100
3
Examinarea cererii de înregistrare a unei marci:
odată cu depunerea cererii sau în cel mult 30 de zile de la depunerea acesteia
Total taxe pentru depunerea si examinarea cererii
4
Taxa de reinnoire + taxa eliberare certificat de reinnoire marca:
odata cu depunerea cererii
Taxa de reînnoire majorată cu 50% (conform Art 24 al 1 din OG 41/1998) + taxa de eliberare a noului certificat
in maxim 6 luni de la expirarea protecției.
5
Depunerea documentelor de invocare a priorităţii de înregistrare a mărcii:
odată cu depunerea cererii
249
50
30 zile de la data depunerii cererii
995
200
6
Eliberarea unui certificat de prioritate
odata cu solicitarea eliberarii certificatului
149
30
7
Eliberarea certificatului de inregistrare a marcii
30 zile de la data notificării titularului privind încheierea procedurii de înregistrare
249
50
8
Eliberarea unui duplicat al certificatului de inregistrare sau de reinnoire a inregistrarii marcii
odata cu depunerea cererii
249
50
9
Transmiterea cererii internationale de inregistrare sau de reinnoire a marcii de la O.S.I.M., la Biroul International al O.M.P.I.
odata cu depunerea cererii pentru o clasa de produs/serviciu
10
Transmiterea la OMPI a modificarii de titular si/sau a schimbarii de adresa
odata cu depunerea cererii pentru o clasa de produs/serviciu
149
30
11
Examinarea unei opozitii la inregistrarea unei marci
odata cu depunerea cererii de opozitie
12
Acordarea unui termen de 30 zile pentru depunerea punctului de vedere, la notificarea O.S.I.M. privind neîndeplinirea condiţiilor pentru înregistrarea mărcii
odata cu cererea de acordare a termenului
50
10
13
Divizarea cererii inițiale de înregistrare a mărcii
30 zile de la data solicitării de divizare a cererii
249
50
14
Reclasificarea listei de produse şi/sau servicii pentru care se solicită înregistrarea mărcii
30 zile de la data depunerii cererii
149
30
15
a) Examinarea unei contestatii a solicitantului impotriva unei decizii de respingere sau admitere partiala
odata cu depunerea contestatiei
746
150
b) Examinarea unei contestatii impotriva unei decizii a comisiei de examinare opozitii sau a unei decizii de transmiteri de drepturi
odata cu depunerea contestatiei
1244
250
16
Inregistrarea unei modificari in situatia juridica a marcii
odata cu depunerea cererii de inscriere a modificarii
 
 
a) transmitere de drepturi
 
497
100
b) cu privire la schimbarea numelui, denumirii sau adresei solicitantului, titularului sau mandatarului
 
124
25
c) rezilierea actelor de la pct. a)
 
199
40
d) introducerea mandatarului in procedura dupa depunerea cererii, pe cale nationala sau pe cale internationala
 
124
25
e) orice alte modificari pentru care legea 84/1998 nu prevede explicit scutiri de taxe
 
124
25
17
Eliberarea de adeverințe, copii sau alte acte legate de situația juridică a unei mărci
odata cu depunerea solicitării
50
10

Actualizat în anul 2024