Calculator Taxe - Desene şi modele

Număr desene/modele:
 
Număr total spații (6x6cm), alb-negru:
În vederea publicării
Număr total spatii (6x6cm) color:
În vederea publicării
Numărul de module continand elemente caracteristice din descriere, max.100 de cuvinte (1 modul= maxim 30 de cuvinte):
În vederea publicării

Nr. crt.
OBIECTUL PLĂȚII
TERMENUL DE PLATĂ
CUANTUMUL
1
Taxe înregistrare:
o dată cu depunerea cererii
RON EURO
2
Taxa publicare figuri alb negru:
o dată cu depunerea cererii
RON EURO
3
Taxa publicare figuri color:
o dată cu depunerea cererii
RON EURO
4
Taxa publicare elemente caracteristice:
o dată cu depunerea cererii
RON EURO
5
Amanarea publicarii:
o lună de la dep. cererii
99 RON, 20 EURO
6
Invocarea prioritatii
3 luni de la depunerea cererii de invocare a prioritatii
99 RON, 20 EURO
7
Examinarea cererii de înregistrare
o lună de la publicarea cererii
RON EURO
8
Eliberarea certificatului de înregistrare
o lună de la comunicarea hotărârii de admitere
RON EURO
9
Mentinerea in vigoare a certificatului de înregistrare, pentru fiecare perioadă de protectie de 5 ani
o lună de la comunicarea hotărârii de admitere pentru prima perioadă de protectie de 5 ani, respectiv pana la inceperea următoarei perioade de protectie pe 5 ani
RON EURO
10
Eliberarea certificatului de reînnoire
o dată cu depunerea cererii
RON EURO
11
Reinnoirea certificatului de înregistrare pentru fiecare perioadă de 5 ani
pana la inceperea următoarei perioade de protectie
RON EURO
12
Eliberarea certificatului de prioritate
 
149 RON, 30 EURO
13
Examinarea unei contestații
 
746 RON, 150 EURO
14
Examinarea unei opozitii la înregistrarea desenului / modelului
 
149 RON, 30 EURO
15
Revalidarea certificatului de înregistrare a desenului / modelului
 
497 RON, 100 EURO
16
Înregistrarea de modificari in situatia juridica a cererii sau a certificatului de înregistrare
a)
a) transmitere de drepturi
 
149 RON, 30 EURO
b)
b) modificari cu privire la numele, denumirea sau adresa solicitantului/ titularului si mandatarului
 
50 RON, 10 EURO
c)
c) rezilierea actelor de la lit. a)
 
50 RON, 10 EURO
17
Eliberarea de acte, adeverinte, duplicate, copii certificate, extras din registru
o dată cu înregistrarea solicitarii
50 RON, 10 EURO
18
Transmiterea cererii internationale de înregistrare/ reinnoire de la O.S.I.M. la O.M.P.I.
o dată cu cererea
RON EURO
19
Prelungirea termenului prevăzut de regulament cu o perioadă de 30 zile
o dată cu cererea
50 RON, 10 EURO

Actualizat în anul 2024