Vă mulţumim pentru că utilizaţi site-ul creat şi administrat de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). Vă rugăm să citiţi cu atenţie rândurile de mai jos: Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci (OSIM) administrează acest site pentru a pune la dispoziţia publicului informaţii privind activitatea instituţiei.
         Scopul nostru este de a menţine informaţiile din acest site cât mai actualizate si corecte. În cazul în care ne sunt semnalate erori, vom face tot posibilul să le corectăm în cel mai scurt timp. Informaţia oferită în acest site:
              - este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare;
              - nu este în mod obligatoriu atotcuprinzatoare, completă, corectă sau actualizată
              - poate contine legaturi web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora OSIM nu deţine nici un control si pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
         Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.
         Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site. Utilizatorii vor folosi informatiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii accepta ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere. Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei OSIM de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile OSIM impuse de lege. Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
          Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail. )
         OSIM va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date).
         Prin accesarea şi navigarea pe acest site, utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări. © 2003 Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
         Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.