PROGRAM din 7 iunie 2001
de cooperare antre Guvernul Romaniei si Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 18 octombrie 2001

Guvernul Romaniei si Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (O.M.P.I.), denumite an continuare parti,
dorind sa antareasca cooperarea fructuoasa existenta antre ele,
avand an vedere faptul ca Romania este membra a Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale din anul 1970 si este parte la majoritatea tratatelor administrate de O.M.P.I.,
luand an considerare preocuparea Guvernului Romaniei de a dezvolta an continuare infrastructura juridica si tehnica existenta an domeniul proprietatii intelectuale,
luand an considerare disponibilitatea O.M.P.I. de a acorda asistenta Guvernului Romaniei pentru andeplinirea obiectivelor sale an cadrul Programului si bugetului O.M.P.I.,
au convenit, an conformitate cu prevederile art. 4 din Conventia pentru instituirea Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, urmatoarele:

ART. 1
Obiectivele programului
Programul intentioneaza sa dezvolte activitati comune cu urmatorul scop:
- modernizarea legislatiei nationale romane an domeniul proprietatii intelectuale, avandu-se an vedere tendintele de armonizare pe plan international;
- ambunatatirea aplicarii an Romania a legislatiei an materie, an scopul prevenirii si eliminarii ancalcarii drepturilor de proprietate intelectuala;
- consolidarea rolului proprietatii intelectuale an domeniile relevante ale activitatilor stiintifice, tehnice si economice desfasurate pe teritoriul Romaniei de catre diferiti agenti economici;
- modernizarea sistemului de proprietate intelectuala, an vederea cresterii competitivitatii industriei romanesti, antreprinderilor mici si mijlocii si a institutiilor de cercetare-dezvoltare;
- ameliorarea bazei tehnice si de resurse umane a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor;
- dezvoltarea mecanismelor de aplicare a legii an scopul cresterii sanselor de valorificare comerciala a drepturilor de proprietate intelectuala.
ART. 2
Institutiile participante
Guvernul Romaniei va stabili an fiecare caz institutiile romane respective, organismele sau persoanele implicate an activitatile stabilite an baza prezentului program.
Directorul general al O.M.P.I. va stabili an fiecare situatie entitatile sau personalul Biroului International implicate an activitatile stabilite an baza prezentului program.
ART. 3
Dispozitii finale
Prezentul program se ancheie pe o perioada nedeterminata.
O lista provizorie cuprinzand domeniile de activitate este prezentata an anexa care face parte integranta din prezentul program. Orice tip de proiect de cooperare va fi luat an considerare pe baza consimtamantului partilor interesate si va fi pus an aplicare an functie de posibilitatile bugetare si de personal ale partilor.
Prezentul program va intra an vigoare la data la care partea romana comunica andeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa an vigoare.
Semnat la Bucuresti la 7 iunie 2001, an doua exemplare originale, fiecare an limbile romana si engleza, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul Romaniei, Pentru Organizatia Mondiala a
Mihnea Motoc, Proprietatii Intelectuale,
secretar de stat an Kamil Idris,
Ministerul Afacerilor Externe director general


ANEXA 1
--------
la Program
-----------

la Programul de cooperare dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale

LISTA PROVIZORIE CUPRINZaND DOMENIILE DE ACTIVITATE
1. Imbunatatirea sistemului de aplicare a dreptului proprietatii intelectuale an Romania prin:
- organizarea de seminarii, ateliere de lucru sau simpozioane pentru categorii de persoane din urmatoarele domenii:
- vama;
- politie;
- domeniul judiciar.
2. Instruirea si predarea an domeniul proprietatii intelectuale:
2.1. organizarea unui program de pregatire profesionala a specialistilor atat din sectorul privat, cat si din sectorul public din Romania, precum si a cadrelor didactice din domeniul proprietatii intelectuale, an cadrul programelor administrate de O.M.P.I.;
2.2. organizarea unor seminarii sau simpozioane teoretice si practice, an scopul cresterii nivelului de cunostinte de baza al diferitelor grupuri de profesionisti care activeaza an domeniul proprietatii intelectuale;
2.3. modernizarea materialelor de predare, a curriculei cursurilor postuniversitare si a anvatamantului la distanta, inclusiv prin participarea la cursurile de pregatire, la seminariile, simpozioanele si activitatile de cercetare desfasurate de Academia Mondiala O.M.P.I.
3. Asistenta pentru dezvoltarea utilizarii WIPO Global Information Network prin oferirea de echipament si consultanta
4. Analizarea impactului comertului electronic an sistemul proprietatii intelectuale
5. Asistenta an domeniul dreptului de autor prin:
5.1. asistenta an furnizarea de hardware si software Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor;
5.2. dezvoltarea sistemului de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe an Romania;
5.3. sprijinirea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor an activitatea de combatere a pirateriei an domeniul muzical, software, audiovizual.
6. Asistenta an domeniul inovarii prin:
6.1. evaluarea cerintelor si efectuarea de recomandari privind crearea sau dezvoltarea unei structuri/retele nationale de asistenta tehnica an domeniul inovarii;
6.2. dezvoltarea unor programe de cooperare an scopul crearii/dezvoltarii centrelor de inovare;
6.3. furnizarea de asistenta an scopul construirii unui sistem mai eficient pentru brevetarea proprietatii intelectuale (acces la informatii an domeniu, costul anregistrarii brevetelor, taxele pentru protectia brevetelor).
7. Asistenta an domeniul antreprinderilor mici si mijlocii (IMM) prin:
7.1. sprijinirea institutiilor nationale din domeniul IMM si dezvoltarea unor politici/programe privind utilizarea efectiva a sistemului de proprietate intelectuala de catre IMM;
7.2. sprijinirea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci an organizarea campaniilor de diseminare a informatiilor privind importanta protejarii dreptului de proprietate intelectuala a IMM, precum si a informatiilor privind modul de accesare a sistemului de brevetare.
8. Sprijinirea protectiei cunostintelor traditionale si a folclorului prin sistemul proprietatii intelectuale.
---------------