Alte publicaţii
  Publicaţiile Editurii
 
  e-OSIM
 
  Legături utile
 
  Evenimente
 
  Site-ul OSIM
 
 

DICŢIONARUL ILUSTRAT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
autori: Gheorghe BUCŞĂ şi Tiberiu POPESCU
ISBN: 973-85383-7-8

Dicţionarul cuprinde peste 400 de termeni sau expresii conexe, care aparţin fără echivoc domeniului proprietăţii intelectuale sau care au un sens particular când sunt utilizaţi într-un asemenea context, precum şi prezentarea unor instituţii şi instrumente juridice (acorduri, aranjamente, convenţii, tratate). Ca mod de prezentare, s-a preferat traducerea imediată a termenului respectiv în limbile franceză şi engleză, urmată de prezentarea detaliată, în limba română, a acestuia, cu indicarea, dacă este cazul, între paranteze, a referinţelor sau cu trimiterea la articole de legi şi convenţii.

Acest dicţionar, aflat la a 2-a ediţie, modificată şi completată, ţine cont de cele mai noi apariţii legislative în domeniu, până la data publicării." Autorii


  Versiunea tipărită: 19 lei
 
  Versiunea electronică: 9 lei
 

 

SCURTĂ ISTORIE A BREVETĂRII INVENŢIILOR ÎN ROMÂNIA
- volumele I şi II -
autori: Alexei R. BĂDĂRĂU şi Nicolae M. MIHĂILESCU
ISBN: 973-7618-04-1

Autorii au descoperit în arhivele şi bibliotecile bucureştene o nouă serie de documente strict legate de proprietatea industrială în general, îndeosebi de istoria brevetării în România. Din aceste informaţii deosebit de interesante s-a născut lucrarea "Scurtă istorie a brevetării invenţiilor în România", apărută la Editura Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.


  Versiunea tipărită: 22 lei
 
  Versiunea electronică: 10,50 lei
 

 

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
- Un instrument puternic pentru dezvoltarea economică -
autor: Kamil IDRIS
ISBN: 973-86828-3-5

Această publicaţie este concepută ca un ghid practic pentru utilizarea proprietăţii intelectuale (IT) ca un instrument puternic în sprijinul creşterii economice şi al creării bogăţiei. Scopul ei este acela de a oferi unui nespecialist interesat posibilitatea de a înţelege în ce fel proprietatea intelectuală - brevetele, mărcile, dreptul de autor - devine un avantaj din ce în ce mai valoros, care poate fi folosit în mod creator, în diverse feluri, pentru creşterea bunăstării materiale, sociale şi culturale. Lucrarea spune povestea revoluţiei IT şi a ritmului, impactului şi importanţei în continuă creştere a invenţiilor şi a inovaţiilor în legătură cu fenomenul globalizării rapide, care a adus proprietatea intelectuală în centrul atenţiei, făcând din aceasta un element-cheie în politica guvernelor şi planificarea strategică a corporaţiilor.


  Versiunea tipărită: 142 lei
 
  Versiunea electronică: 26 lei

 

PROTECŢIA DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE
ISBN: 973-7618-09-02

Lucrarea cuprinde opt articole independente, care au fost prezentate iniţial în cadrul unor simpozioane şi, ulterior, au fost publicate în Revista Română de Proprietate Industrială. Materialele din lucrare au o tematică de strictă actualitate, prezentând atât procedurile privind asigurarea protecţiei desenelor şi modelelor industriale, cât şi apărarea drepturilor în România şi în Uniunea Europeană. De asemenea, în lucrare se prezintă câteva aspecte particulare de protecţie a desenelor şi modelelor industriale, respectiv, protecţia produselor tradiţionale şi protecţia interfeţelor grafice utilizator.


  Versiunea tipărită: 7 lei
 

 

PROTECŢIA INVENŢILOR PRIN BREVET ŞI MODEL DE UTILITATE
ISBN-10: 973-7618-10-6
ISBN-13: 973-973-7618-10-8

Lucrarea cuprinde douăsprezece articole independente, care au fost prezentate iniţial în cadrul unor simpozioane şi, ulterior, au fost publicate în Revista Română de Proprietate Industrială. Materialele expuse în lucrare au o tematică de strictă actualitate, prezentând atât procedurile privind asigurarea protecţiei invenţiilor prin brevet de invenţie şi model de utilitate, cât şi apărarea drepturilor în România şi în Uniunea Europeană.
 


  Versiunea tipărită: 8 lei
 

 

LEGI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ADMINISTRATE DE OSIM
Volumul 1, ediţia a II-a revizuită
ISBN: 978-973-7618-40-5

Prezenta lucrare cuprinde un extras din legislaţia de Proprietate Industrială, administrată de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. În volumul 1 al acestei colecţii găsiţi Legea nr. 64/1991, privind brevetele de invenţie; Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991, privind brevetele de invenţie; Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998, privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, şi regimul de utilizare a acestora.
 


  Versiunea tipărită: 16 lei
 
  Versiunea electronică: 9 lei
 

 

CONTRIBUŢII LA PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA
autor: Gheorghe BUCŞĂ
ISBN: 978-973-7618-30-6

Această carte este o culegere de articole publicate de autor în Revista Română de Proprietate Industrială. Lucrarea urmăreşte o perioadă istorică, trecerea la economia de piaţă, cu toate consecinţele legislative, economice şi sociale care s-au petrecut în aproape 38 de ani. Este o carte de excepţie, scrisă de un autor cu multă experienţă şi cu o mare înţelegere a fenomenelor actuale.


  Versiunea tipărită: 225 lei
 
  Versiunea electronică: 15 lei
 

 

PROTECŢIA DESENELOR ŞI MODELELOR
STUDII DE CAZ ŞI JURISPRUDENŢĂ

autor: Gheorghe BUCŞĂ
ISBN 978-973-7618-29-0

Lucrarea vine în sprijinul managerilor, evidenţiind modul de asigurare a protecţiei juridice pentru desene şi modele în România şi în Uniunea Europeană. Această publicaţie poate fi de un real folos managerilor, deoarece desenele şi modelele fac parte din activele societăţii, respectiv activele necorporale sau intangibile, active care pot fi preluate în patrimoniu şi evidenţiate distinct în contabilitatea societăţii. Lucrarea poate fi de folos nu numai creatorilor, ci şi specialiştilor din orice domeniu de activitate economică sau comercială, consilierilor în proprietate industrială sau studenţilor.


  Versiunea tipărită: 33 lei
 
  Versiunea electronică: 15 lei
 

 

MĂRCILE DE FABRICĂ ŞI DE COMERŢ ÎN ROMÂNIA
autori: Alexei R. BĂDĂRĂU şi Nicolae M. MIHĂILESCU
ISBN: 978-973-7618-36-8

Lucrarea face o prezentare detaliată a principalelor repere istorice legate de protecţia mărcilor, însoţită de un repertoriu cronologic al tuturor actelor normative, cu multe anexe. Este o lucrare de referinţă. O lucrare elegantă, dedicată aniversării a 130 de ani de la intrarea în vigoare a primei reglementări legislative româneşti din domeniul mărcilor.


  Versiunea tipărită: 16,50 lei
 

 

MEMBRI AI ACADEMIEI ROMÂNE AUTORI DE BREVETE DE
INVENŢIE ROMÂNEŞTI ŞI DIN ALTE STATE

autori: Alexei R. BĂDĂRĂU şi Nicolae M. MIHĂILESCU
ISBN 978-973-7618-52-8

Acest volum este adresat celor interesaţi de contribuţia deosebită adusă de reprezentanţi de prestigiu ai ştiinţei şi tehnicii româneşti, membri ai celui mai înalt for ştiinţific al ţării, Academia Română, prin brevete de invenţie înregistrate atât în România, cât şi în numeroase ţări din Europa, SUA şi nu numai.


  Versiunea tipărită: 20 lei
 

 

Români în aeronautică - Aeronautică în România:
CONTRIBUŢII LA O ISTORIE A ÎNCEPUTURILOR

autor: Ioan Vasile BUIU
ISBN 978-973-7618-50-4

Printr-o activitate laborioasă, inginerul Ioan Vasile Buiu a reuşit să-şi aducă un substanţial şi original aport în domeniul istoriei tehnicii, iar prin prezenta carte, valoroase contribuţii la o adevărată istorie a aeronauticii în România. Redactarea textului este clară şi concisă, prezentarea sistematică, presărată cu material grafic sugestiv şi valoros, inedit, terminologia corectă, limbajul arhaic, colorat, cu iz de hronic de la transcrierea textelor vechi, toate acestea fac uşoară şi captivantă citirea sau studierea acestei lucrări de referinţă pentru istoria aeronauticii româneşti.


  Versiunea tipărită: 22,50 lei
 

 

DIN ISTORIA PROTECŢIEI PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA
- 2 volume, ediţia de lux (color, conţine şi varianta electronică) şi CD -
autori: Alexei R. BĂDĂRĂU, Petru CIONTU şi Nicolae M. MIHĂILESCU
ISBN: 973-85383-6-x

Lucrarea "urmăreşte istoricul proprietăţii industriale în România. Spaţiul românesc este aşezat acolo unde îi este locul, în cel universal şi mai ales european. Totodată, se încearcă sistematizarea şi organizarea unui important bagaj de informaţii, referitor la unul dintre factorii esenţiali ai progresului, la invenţii. În 21 de capitole, cititorul este confruntat cu un proces secular de progres, reflectat, pe de o parte, în dezvoltarea industriei, iar pe de alta, în iniţierea şi aplicarea invenţiilor." Academician Dan BERINDEI


  Versiunea tipărită: 100 lei
 
  Versiunea electronică: 50 lei
 

 

DIN ISTORIA PROTECŢIEI PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA
- Compendiu -
ISBN: 973-86828-8-6; ISBN: 973-86828-7-8; ISBN: 973-7618-00-9

Acest Compendiu a fost realizat după lucrarea originală "Din istoria protecţiei proprietăţii industriale în România. Monografie" şi conţine noi date, necunoscute (neidentificate) în momentul redactării lucrării originale.


  Versiunea tipărită: 26 lei
 
  Versiunea electronică: 10 lei
 

 

CONVENŢIA BREVETULUI EUROPEAN
- versiune bilingvă (română - engleză) -
ISBN: 973-86828-0-0

Prezenta lucrare cuprinde CONVENŢIA PRIVIND ACORDAREA DE BREVETE EUROPENE (Convenţia Brevetului European), textul convenţiei, protocolul privind interpretarea art. 69 al convenţiei, protocolul privind centralizarea, protocolul privind recuperarea şi protocolul privind privilegii şi imunităţi.


  Versiunea tipărită: 16 lei
 
  Versiunea electronică: 9 lei
 

 

CLASIFICAREA INTERNAŢIONALĂ A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR PENTRU ÎNREGISTRAREA MĂRCILOR
(CLASIFICAREA NISA)

- Ediţia a 9-a, vol. I şi II -
ISBN-10 973-7618-11-4; ISBN-13 978-973-7618-11-5

Traducere în limba română, efectuată după Classification Internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Classification de Nice) neuvieme édition, Publicaţie OMPI nr. 500.1F/9, cu ISBN 92-805-1504-7, şi International Classification of goods and services for the purposes of the registration of marks (Nice Classification) ninth edition, Publicaţie OMPI nr. 500. 1E/9, cu ISBN 92-805-1502-0.

Lucrarea cuprinde lista alfabetică a produselor şi serviciilor, şi lista produselor şi serviciilor în ordinea claselor.
 


  Versiunea tipărită: 72 lei
 
  Versiunea electronică: 42 lei
 

 

BULETIN DE JURISPRUDENŢĂ ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
autori: Nicolae BURCHEL, Magdalena-Daniela POPESCU şi Ioana MANEA
ISBN: 973-86828-6-x

Lucrarea este structurată în şase secţiuni, ce poartă denumirea principalelor ramuri şi instituţii juridice din domeniul proprietăţii intelectuale, respectiv Mărci, aspecte generale legate de înregistrare şi de pierderea dreptului asupra mărcii, Mărci, protecţia dreptului asupra mărcii, Brevete de Invenţii, Desene şi Modele Industriale, Drept de Autor şi Drepturi Conexe. În prezenta lucrare au fost inserate hotărâri judecătoreşti, irevocabile sau nu, precum şi hotărâri ale Comisiilor de Reexaminare OSIM, scopul urmărit fiind acela de a reflecta tendinţele practicii în materie şi principalele probleme de drept cu care se confruntă atât instanţele de judecată, cât şi ceilalţi specialişti în domeniu.


  Versiunea tipărită: 31,50 lei
 
  Versiunea electronică: 13 lei
 
  Internet:  

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
Documentele existente conţin link-uri şi butoane de întoarcere, pentru a naviga dintr-un document în altul.
ISBN: 978-973-7618-42-9

Câteva dintre documentele existente în publicaţie: Legea 64/1991, privind brevetele de invenţie, şi Regulamentul de aplicare a acesteia; Legea 350, privind modelele de utilitate, şi Regulamentul de aplicare; O.G. 41, privind taxele în domeniul PPI; Legea 611, privind aderarea României la CBE; Convenţia privind acordarea de brevete europene, şi Regulamentul de aplicare; Regulamente privind: cererea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produse fito-farmaceutice; instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente; Regulamentul nr. 6/2002, privind desenele sau modelele comunitare CE; Regulamentul pentru marca comunitară; Regulamentul de aplicare a Tratatului de la Singapore şi Tratatul; Legea 334/2005, privind unele măsuri pentru asigurarea respectării DPI în cadrul operaţiunilor de vămuire; Legea 129, privind protecţia desenelor şi modelelor şi Regulamentul de aplicare; Legea 84, privind mărcile şi indicaţiile geografice, şi Regulamentul de aplicare; Legea 255, privind Soiurile de plante, Regulamentul şi Convenţia internaţională; Aranjamente: Strasbourg, Locarno, Haga, Nisa, Viena; Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale; Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, şi Regulamentul de aplicare; Tratatul de la Budapesta şi Regulamentul de aplicare; Legea 16 privind protecţia topografiilor de produse semi-conductoare; Protocolul de la Madrid.


  Versiunea electronică: 27,50 lei
 

 

CLASIFICAREA INTERNAŢIONALĂ PENTRU DESENE ŞI MODELE
INDUSTRIALE (CLASIFICAREA DE LA LOCARNO)

- Ediţia a 8-a -
ISBN-10 973-7618-11-4; ISBN-13 978-973-7618-11-5

Traducere în limba română, efectuată după Classification de Locarno (8e édition), Publicaţie OMPI nr. 501 (F), cu ISBN 92-805-1151-1, şi International Classification for Industrial Designs (Locarno classification), eighth edition, Publicaţie OMPI nr. 501 (E), cu ISBN 92-805-1150-3).


  Versiunea electronică: 44 lei
 

 

INVENTATORI ROMÂNI
ISBN: 973-85383-2-7

Volumul "Inventatori români", apărut sub egida Editurii OSIM şi a Editurii AGIR, cuprinde o prezentare a celor mai importante personalităţi - oameni de ştiinţă şi inventatori - care au avut o contribuţie importantă la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii mondiale.

Versiunea CD - "În lumea Inventatorilor români", varianta bilingvă (română-engleză), cuprinde şi prezentarea integrală (full text) a unor brevete obţinute de inventatorii din cuprinsul publicaţiei, precum şi diverse imagini.


  Versiunea tipărită: 10 lei
 
  Versiunea electronică: 9 lei
 

 

ETIOPATOGENIA OPEREI DE ARTĂ ŞI A MATERIALELOR STRUCTURALE
- Note de curs universitar -
Autor: Florea OPREA
ISBN: 978-973-7618-70-2

În ansamblul disciplinelor de contact ce formează ştiinţa conservării şi restaurării bunurilor culturale, etiopatogenia urmăreşte, pe de o parte, structura normală (materialitatea) bunurilor culturale, iar pe de altă parte, mecanismele şi formele de alterare (degradare, deteriorare) a acestora.

În forma prezentată în această carte, informaţia este structurată în două părţi: partea întâi tratează cauzele generale de degradare a bunurilor culturale, iar partea a doua se concentrează pe analiza obiectelor şi a materialelor structurale, şi pe mecanismele degradării acestora.

Acest studiu se adresează în primul rând studenţilor de la facultăţile care au secţii de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural, dar este la fel de util pentru personalul care îndeplineşte responsabilităţi de păstrare şi protecţie a colecţiilor din muzee, biblioteci şi arhive.


  Versiunea tipărită: 20 lei
 

 

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE ROMÂNIEI. REPERE ISTORICE
Autori: Nicolae M. MIHĂILESCU şi Liviu A. G. BULGĂR
ISBN: 978-973-7618-71-9

Prin publicarea volumului de faţă, autorii şi-au propus să-i informeze pe cei interesaţi şi dornici să cunoască evoluţia relaţiilor internaţionale ale României, de-a lungul istoriei sale, atât în domeniul comerţului, cât mai ales în cel al proprietăţii industriale.

Trebuie să evidenţiem faptul că, din punct de vedere comercial, din cele mai vechi timpuri, Principatele Române au avut încheiate tratate şi convenţii comerciale cu numeroase state europene, atât din vecinătatea lor, cât şi mai îndepărtate geografic, lucru ce este prezentat în capitolul referitor la această problemă.

Pe parcursul acestui volum autorii s-au axat, în special, asupra relaţiilor internaţionale ale României, în domeniul comercial şi al proprietăţii industriale, de-a lungul istoriei, perioadă surprinzător de interesantă, prin documentele găsite în arhive şi biblioteci, datând încă din secolele XV - XVI.


  Versiunea tipărită: 20 lei
 

 

MANUALUL CONSILIERULUI ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
-
Ediţia a II-a -
Autori:
prof. univ. dr. ing. Constantin ŢURCANU, farm. Mioara RĂDULESCU,
dr. ing. Gheorghe BUCŞĂ, dr. arh. ing. Costin Radu ŢURCANU


Lucrarea de faţă reprezintă o reluare a Manualului Consilierului în Proprietate Industrială, carte apărută în anul 2010, cu aceiaşi autori. Ediţia din anul 2010 a avut la bază Manualul Consilierului - note de curs, elaborată în anul 1993, sub redacţia prof. Constantin Ţurcanu. Lucrarea respectivă a fost o noutate în domeniu şi a cuprins, în cele aproape 400 de pagini, atât noţiuni de proprietate industrială, cât şi formularistica necesară desfăşurării activităţii într-un cabinet de proprietate industrială.

După 17 ani, a apărut Ediţia I a lucrării, care constituie de fapt un compendiu al opiniilor autorilor asupra domeniului proprietăţii industriale şi a profesiei de consilier în proprietate industrială.

Din acest motiv, lucrarea conţine, în diferite capitole, reveniri la noţiuni deja tratate, opiniile autorilor, personalităţi recunoscute în domeniul proprietăţii industriale, nefiind cenzurate de către ceilalţi autori.
Autorii


  Versiunea tipărită: 44 lei