Publicaţii OSIM
  Publicaţiile Editurii
 
  e-OSIM
 
  Legături utile
 
  Evenimente
 
  Site-ul OSIM
 
 

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (BOPI)
- secţiunea Brevete de Invenţie -
ISSN: 2065 - 2100

Conţine rezumatele cererilor de brevet şi ale brevetelor acordate, diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al brevetelor, listele consilierilor de proprietate industrială din România şi alte informaţii utile.
Anexa 1 - Cereri şi Certificate Suplimentare de Protecţie
Anexa 2 - Modele de utilitate

      Frecvenţa publicării - 12 apariţii anuale

      Primul număr se distribuie în luna februarie 2015
      Ultimul număr se distribuie în luna ianuarie 2016


  Versiunea tipărită: prin poştă - 540 lei
de la OSIM - 460 lei
 
  Versiunea electronică: CD prin poştă - 360 lei
CD de la OSIM - 290 lei
 
  Internet: transfer FTP - 195 lei
 

 

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (BOPI)
- secţiunea Mărci şi indicaţii geografice -
ISSN: 1220 - 6091

Conţine datele complete privind mărcile înregistrate, diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al mărcilor, listele consilierilor de proprietate industrială din România şi alte informaţii utile.

      Frecvenţa publicării - 12 apariţii anuale

      Primul număr se distribuie în luna februarie 2015
      Ultimul număr se distribuie în luna ianuarie 2016


  Versiunea tipărită: prin poştă - 860 lei
de la OSIM - 755 lei
 
  Versiunea electronică: CD prin poştă - 283 lei
CD de la OSIM - 213 lei
 
  Internet: transfer FTP - 150 lei
 

 

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (BOPI)
- secţiunea Desene şi Modele -
ISSN: 1223 - 7728

Conţine toate datele cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor, depuse la OSIM, listele certificatelor înregistrate, modificările survenite în statutul juridic etc.

      Frecvenţa publicării - 12 apariţii anuale

      Primul număr se distribuie în luna februarie 2015
      Ultimul număr se distribuie în luna ianuarie 2016


  Versiunea tipărită: prin poştă - 560 lei
de la OSIM - 520 lei
 
  Versiunea electronică: CD prin poştă - 283 lei
CD de la OSIM - 213 lei
 
  Internet: transfer FTP - 150 lei
 

 

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (BOPI)
- secţiunea Cereri de Brevete de Invenţie Europene cu efecte
extinse, conform prevederilor Legii nr. 32/1997
-
ISSN: 1841 - 6837

Conţine rezumatele cererilor de brevet de invenţie europene cu efecte extinse în România, conform prevederilor Legii nr. 32/1997, brevete de invenţie europene cu efecte în România şi diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al brevetelor.
 


  Versiunea tipărită: prin poştă - 359 lei
de la OSIM - 303 lei
 
  Versiunea electronică: CD prin poştă - 230 lei
CD de la OSIM - 213 lei
 
  Internet: transfer FTP - 165 lei
 

 

REVISTA ROMÂNĂ DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (RRPI)

ISSN: 1220 - 3009

Conţine articole din domeniul protecţiei proprietăţii industriale, noutăţi legislative în domeniu, studii de caz privind înregistrarea mărcilor, informaţii despre taxele legale pentru eliberarea unui titlu de protecţie, calea optimă de protecţie prin brevet, noutăţi în domeniul mărcii comunitare, informaţii privind determinarea valorii unui brand, strategia proprietăţii intelectuale în strânsă legătură cu strategia afacerilor, noutăţi privind programele de date, strategii privind creşterea veniturilor anuale, fragmente din istoria proprietăţii intelectuale etc.

      Frecvenţa publicării - 6 apariţii anuale


  Versiunea tipărită: prin poştă - 100 lei
de la OSIM - 70 lei
 
  Versiunea electronică: CD prin poştă - 60 lei
CD de la OSIM - 40 lei
 
     

 

Discul RO-Buletin ERATA
- pentru secţiunea Brevete de Invenţie -
ISBN: 973-85383-3-5

Conţine versiunea electronică BOPI - secţiunea Brevete de Invenţie, capitolul "Erata". Discul cuprinde listele cu eratele publicate lunar, în fiecare număr de BOPI, lista centralizată a tuturor eratelor publicate în colecţia anului de publicare (12 numere de Buletin), paginile din descrierea în facsimil în care au intervenit modificări.

      Frecvenţa publicării - o apariţie anuală

Data de apariţie:
      ianuarie 2015 (pentru anul de publicare 2014) şi
      ianuarie 2016 (pentru anul de publicare 2015)


  Versiunea electronică: CD prin poştă - 53 lei
CD de la OSIM - 50 lei
 
  Internet: transfer FTP - 45 lei
 

 

Discul RO-BULETIN
ISSN: 1582 - 666X

Este un disc cu apariţie anuală, care cumulează, în format electronic, toate secţiunile BOPI. Discul oferă colecţia completă a TUTUROR Buletinelor Oficiale publicate de OSIM pe parcursul anului.

     Frecvenţa publicării - o apariţie anuală

     Se distribuie în luna ianuarie 2016 (pentru anul de publicare 2015)


  Versiunea electronică: CD prin poştă - 283 lei
CD de la OSIM - 260 lei
 
  Internet: transfer FTP - 255 lei