Despre Osim Contact Servicii Publicatii Baze de date Cautare Versiunea
Home
 
 
Mărcile de produse şi servicii sunt semne distinctive folosite de întreprinderi, societăţi comerciale, pentru a deosebi produsele şi/sau serviciile lor de cele identice sau similare ale altor întreprinderi, societăţi şi pentru a stimula îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor.

 
  ORDINE,
  DISPOZIŢII,
  INSTRUCŢIUNI
 
Instrucţiune de serviciu nr. 4/ 31.07.2012 privind procedura de examinare în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice.
 
Instrucţiune de serviciu nr. 217414/ 10.05.2010 În vederea implementării procedurilor legate de aplicarea art. II al Legii nr 66/ 2010 pentru modificarea Legii nr. 84/ 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.
 
Dispoziţie de serviciu Privind cererile de înregistrare marcă
Ordin nr.47 /21.05.2009 Privind cercetările documentare de marcă
Ordin nr.29 /30.04.2009 Privind publicarea cererilor de înregistrare marcă
 
Ordin nr.77 /24.07.2007 În vederea eficientizării transmiterii notificărilor efectuate de către OSIM pentru cererile de marcă către solicitanţii- titularii sau mandatarii acestora în procedurile cu privire la înregistrarea mărcilor
Ordin nr.1 /03.01.2007 Având în vedere solicitările privind accesul la bazele de date mărci ale OSIM, până la elaborarea procedurilor de acces la Registrul Naţional al Mărcilor;
Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci emite următorul
ORDIN
 
Ordin nr.148 /28.12.2006 Având în vedere că începând cu data de 01.01.2007, România devine membru cu drepturi depline a Uniunii Europene;
Având în vedere că în temeiul Tratatului de Aderare – Protocolul instituit prin negocierile pentru aderarea Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană ce au avut loc la Bruxelles la 31 martie 2005, marca comunitară se extinde şi pe teritoriul României;
Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci emite următorul ORDIN
 
Instrucţiune de serviciu nr. 6/29.03.2004 Având în vedere dispoziţiile legale din Regula 4 al.1 şi al.2 din HG 833/1998 precum şi art.7 din OG 41/1998, cu modificări, în scopul reglementării procedurii de achitare a taxelor pentru cererile de înregistrare de marcă, Directorul General Adjunct emite următoarea INSTRUCŢIUNE DE SERVICIU
 
INSTRUCŢIUNE DE SERVICIU Nr.98 / 26.09.2003 În scopul reglementării procedurii de examinare fond privind prelungirea termenului de răspuns la avizele de refuz provizoriu , in temeiul art.6/H.G. 573/1998
 
Ordin nr. 124/21.11.2002 În vederea reactualizării listei de servicii şi a tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului Mărci la cererea beneficiarilor externi, conform coeficientului de inflaţie corespunzător perioadei ianuarie 2002 - decembrie 2002, pentru recolerarea listei de servicii cu ediţia a VIII a Clasificării Nisa, pentru promovarea serviciilor OSIM pentru persoanele fizice sau juridice
 
Ordin nr. 940/03.12.2001 În vederea reactualizării tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului Mărci la cererea beneficiarilor externi, conform coeficientului de inflaţie corespunzător perioadei ianuarie 2000 - ianuarie 2002, pentru recolerarea listei de servicii cu ediţia a VIII a Clasificării Nisa, pentru promovarea serviciilor OSIM pentru persoanele fizice sau juridice
Dispoziţie de serviciu 
nr.62 /03.08.2001
Având în vedere prevederile art. 4.1. a Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor/serviciilor în scopul înregistrării mărcilor ( din1957 ) şi adresa OMPI prin care OSIM este anunţat ca la 1.01.2002 intră în vigoare ediţia a 8-a a acestei Clasificări este emisă următoarea dispoziţie.
Dispozţia de serviciu nr. 54 /11.05.2001 Referitoare la cererile de înregistrare mărci, cererile de reânnoire şi cererile de indicaţii geografice.
 
ORDIN nr. 214/16.09.1998  Privind organizarea şi functionarea Comisiei de reexaminare mărci - în format pdf

Pagina de start | Despre Osim | Strategie Marketing | Contact | Servicii | Baze de Date | Cautare | Brevete | Marci |
Desene si Modele | Topografii de circuite Integrate | Soiuri de Plante | Legislatie | Formulare | Publicatii |
Biblioteca Tehnica si Juridica | Editura si Tipografie | Colectia nationala de brevete | Relatii internationale | Biroul de presa | Arhiva
Consilieri în Proprietate Industriala | Proprietate Industriala în Internet | Centre Regionale |