DE CE TREBUIE INREGISTRATA O MARCA
      CINE POATE INREGISTRA O MARCA
      CE TIP DE MARCA SE POATE INREGISTRA 
      CUM SE CONSTITUIE DEPOZITUL UNEI MARCI
      CE DREPTURI DECURG DIN INREGISTRAREA UNEI MARCI
      CUM SE POATE EXTINDE IN ALTE TARI PROTECTIA UNEI MARCI
      CE ESTE MARCA COLECTIVA
      CE ESTE MARCA DE CERTIFICARE
      CE ESTE INDICATIA GEOGRAFICA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE CE TREBUIE INREGISTRATA O MARCA ?

Marca este un element esential al strategiei intreprinderilor: ea face distinctia dintre produsele si serviciile intreprinderii si cele ale concurentei.
Pentru consumator reprezinta cel mai comod mijloc da a recunoaste rapid o categorie de produse si servicii care i-a fost recomandata sau, pe care experienta l-a determinat sa o prefere altor produse sau servicii de aceeasi natura. Pentru intreprindere, marca reprezinta un mijloc de a cuceri si a pastra o clientela.

O marca poate fi opusa altei marci, utilizata de concurenta, numai dupa inregistrarea la OSIM.
Depozitul confera primului solicitant , pentru produsele si serviciile desemnate in cerere, un drept de proprietate, care-i permite sa se opuna contrafacerilor sau imitatiilor ilegale.

Astfel, eforturile manifestate de catre titularul marcii ,pentru a-si face cunoscute produsele , nu vor putea fi influentate de catre concurenti.

Marca inregistrata devine element activ , care se poate comercializa.
Drepturile asupra marcii pot fi transmise prin cesiune sau licenta oricind in cursul duratei de protectie a marcii , astfel :

a) prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comert in care aceasta este incorporata. Cesiunea poate fi totala sau partiala, fara limitarea teritoriala a folosirii marcii.

b) prin licenta , exclusiva sau neexclusiva , pentru toate sau numai o parte din produsele/serviciile pentru care marca a fost inregistrata.

Actele ce modifica sau transmit drepturile asupra unei marci trebuie stabilite in scris. Ele nu pot fi opuse unor terti decit dupa inscrierea lor in registrul national al marcilor.

 
 
 
 
 
 

CINE POATE INREGISTRA  O MARCA ?

Orice persoana fizica sau juridica poate inregistra o marca. Inregistrarea unei marci poate fi ceruta direct sau printr-un mandatar . In cazul unui depozit in coproprietate se recomanda solicitantilor sa stabileasca un contract referitor la raporturile dintre ei.
 
 
 
 
 

CE TIP DE MARCA SE POATE INREGISTRA ?

Solicitantul trebuie sa-si aleaga o marca cit mai atractiva pentru consumator si care sa raspunda conditiilor impuse de lege. Conform legii marca este definita ca un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor, sau a aserviciilor, unei persoane fizice sau juridice, de cele apartinind altei persoane.

Marca poate fi verbala , figurativa sau combinată. Pot constitui marci semne distinctive , cum ar fi : cuvinte, ( inclusiv nume de persoane) , denumiri arbitrare sau fanteziste, deesene, litere ,cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si , in special, forma produsului sau a ambalajului sau, combinatii de culori , precum si orice combinatie a acestor semne.

Marca nu trebuie sa fie compusa in exclusivitate, din cuvinte, sau din expresii comune sau naturale, folosite pentru a desemna produsul, sau serviciul, sau categoria careia ii apartine ( ex. : MOBILA pentru obiecte de mobilier , sau MAGAZINUL pentru o publicatie cu continut variat .)

De asemenea , nu trebuie nici sa fie descrisa in mod exclusiv , adica limitata la indicarea compozitiei sau a calitatii esentiale ( ex. : AMAR pentru o bautura cu gust amar , sau AUTOMOTO pentru piese de automobile si motociclete ).

Nu pot fi inregistrate ca marci semnele care:

a) nu se deosebesc suficient de alte marci privind produse sau servicii identice sau similare inregistrate in Romania sau protejate in baza unor conventii internationale, cu exceptia cazului cand inregistrarea este ceruta sau autorizata de titularii acestor marci;

b) constituie copierea, imitarea sau traducerea unei marci din alt stat, notoriu cunoscuta in Romania pentru produse sau servicii identice sau similare;

c) cuprind numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, necesare sau generice pentru acelel produse, sau servicii, ori se refera exclusiv la modul, timpul si locul fabricatiei sau la natura, destinatia, pretul, calitatea, cantitatea si greutatea marfurilor;

d) cuprind fara autorizatia organelor in drept: nume sau portrete de conducatori de stat, denumiri de organizatii sau de unitati administrativ teritoriale din Romania; reproduceri sau imitatii de steme, drapele, ordine, medalii, embleme si insigne; semne oficiale de marcare, verificare, calitate, control sau garantie;

e) cuprind elementele prevazute la litera d), apartinand altor state sau organizatiilor internationale interguvernamentale, daca folosirea este interzisa de conventiile la care Romania este parte;

f) cuprind indicatii false sau inselatoare ori sunt contrare legilor ordinii publice si bunelor moravuri.
 

Este deci, indispensabil, ca viitorul solicitant sa efectueze o cercetare prealabila, inainte de a depune la registratura cererea de inregistrare a unei marci. Aceste cercetari pot fi facute de catre sectorul Marci din OSIM , cu conditia platirii unei taxe.
 
 
 
 
 
 

CUM SE CONSTITUIE DEPOZITUL UNEI MARCI ?

Depozitul poate fi facut fie direct, fie prin intermediul unui mandatar. Daca depozitul este facut prin intermediul unui mandatar (mandatarul autorizat este consilierul in proprietate industriala care poate avea si calitatea de reprezentare in procedurile in fata OSIM ) acesta trebuie sa aiba o procura, care se va atasa cererii de inregistrare de marca. Cererea de inregistrare se poate depune fie direct, la registratura OSIM, fie prin posta, fie online.

Cererea de inregistrare a unei marci se intocmeste in limba romana, pe un formular tip si trebuie sa contina:

- denumirea solicitantului, asa cum rezulta din actele oficiale de infiintare;

- sediul solicitantului, respectiv adresa unde titularul isi are sediul, eventual si adresa pentru corespondenta, daca este cazul;

- numele si prenumele mandatarului, daca este cazul;

- prioritate invocata, daca este cazul, respectiv daca se invoca o prioritate de prim depozit (cu mentionarea statului, a datei si a numarului actului doveditor) sau o prioritate de expozitie;

- descrierea marcii: se scrie denumirea marcii, iar atunci cand marca este combinata, se ataseaza reproducerea acesteia in spatiul corespunzator din formular, de dimensiune maxim 8x8 cm;

- culori revendicate, daca marca contine una sau mai multe culori pentru care se solicita protectia;

- traducerea sau transliterarea marcii, sau unor elemente ale marcii, daca este cazul ;

- lista de produse si/sau servicii pentru care se solicita inregistrarea marcii si care fac obiectul activitatii titularului

- semnatura si stampila solicitantului, sau a mandatarului.
 

La aceasta cerere se vor anexa urmatoarele:
 

- dovada achitarii taxei de inregistrare si examinare a marcii

- 5 reproduceri ale marcii, de maximum 8x8 cm, identice cu reproducerea atasata pe formular;

- certificatul de prioritate , daca este cazul ;

- lista intreprinderilor indreptatite sa foloseasca marca colectiva si regulamentul de folosire al acesteia , daca este cazul.
 
 
 
 
 
 

CE DREPTURI DECURG DIN INREGISTRAREA UNEI MARCI ?

Drepturile titularului marcii sunt confirmate prin certificatul de inregistrare a marcii.

Inregistrarea marcii confera titularului un drept exclusiv asupra marcii pentru produsele si/sau serviciile pentru care s-a efectuat inregistrarea, pe un termen de 10 ani de la data constituirii depozitului.Inregistrarea aduce cu sine interdictia , pentru terti, de a depune sau de a utiliza, fara autorizatie, indiferent sub ce forma, marca sau unul din elementele sale caracteristice, pentru aceleasi produse sau servicii.

La cererea titularului inregistrarea unei marci poate fi reinnoita la implinirea fiecarui termen de protectie de 10 ani, cu plata taxei prevazute de lege.

Cererea de reinnoire a inregistrarii marcii poate fi facuta cu cel mult trei luni inainte de expirarea duratei de protectie in curs. Cu ocazia reinnoirii lista produselor / serviciilor poate fi limitata , dar nu amplificata.

Taxa pentru cererea de reinnoire a inregistrarii marcii poate fi platita in cel mult 6 luni dupa expirarea duratei de protectie in curs, dar cu majorarea prevazuta de lege.
 

Reinnoirea inregistrarii marcilor se inscrie in Registrul National al Marcilor si se publica in BOPI in termen de 6 luni de la depunerea la OSIM a cererii de reinnoire.
 
 
 
 
 
 

CUM SE POATE EXTINDE IN ALTE TARI PROTECTIA UNEI MARCI ?

Marcile inregistrate la OSIM nu sunt protejate decat pe teritoriul Romaniei. Protectia intr-o tara straina presupune indeplinirea formalitatilor prescrise de legislatia tarii respective. Conventia de la Paris asigura unui titular roman aceleasi drepturi ca cele acordate titularilor nationali din tara respectiva. Conventia da prioritate, asupra oricaror altor persoane, pentru depunerea aceleiasi marci , in tarile membre ale Conventiei, intr-un interval de 6 luni, socotit de la data depozitului facut in Romania.

Aranjamentul de la Madrid permite inregistrarea internationala a unei marci, intr-o tara sau mai multe tari membre ale acestui aranjament, printr-o cerere unica, depusa la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, situata la Geneva, cu conditia ca aceasta marca sa fie inscrisa in registrul marcilor inregistrate din Romania (sa aiba certificat de inregistrare). Durata protectiei obtinute in baza Aranjamentului de la Madrid este de 10 ani.

O alta alternativa de extindere a protectiei unei marci, este depunerea unei cereri de inregistrare ca marca a Uniunii Europene, la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuala - EUIPO, cu sediul in Spania, la Alicante. Marcile inregistrate aici au protectie in toate tarile Uniunii Europene, inclusiv in Romania.

 
 
 
 
 
 

CE ESTE MARCA COLECTIVA ?

Marca colectiva reprezinta marca destinata a servi la deosebirea produselor/serviciilor membrilor unei asociatii de produsele /serviciile apartinind altor persoane.

Asociatiile de fabricanti, de producatori , de comercianti, de prestatori de servicii pot solicita la OSIM inregistrarea de marci colective. Solicitantul inregistrarii unei marci colective va depune o data cu cererea de inregistrare sau, cel tarziu in termen de 3 luni de la data notificarii de catre OSIM , un regulament de folosire a marcii colective. Orice modificare a regulamentului de folosire a marcii colective se comunica in scris la OSIM si produce efecte numai de la data inscrierii respectivei modificari in Registrul National al Marcilor.

Marcile colective sunt supuse regimului marcilor individuale.
 
 
 
 
 
 
 

CE ESTE MARCA DE CERTIFICARE ?

Marca de certificare este marca ce indica faptul ca produsele / serviciile pentru care este utilizata sunt certificate de titularul marcii in ceea ce priveste calitatea, materialul, modul de fabricatie a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici.

Marcile de certificare pot fi inregistrate la OSIM de catre persoane juridice legal abilitate sa exercite controlul produselor sau al serviciilor. NU pot solicita inregistrarea unei marci de certificare persoanele juridice care fabrica , importa sau vand produse , ori presteaza servicii , altele decat cele de control in domeniul calitatii.

Solicitantul inregistrarii unei marci de certificare va depune o data cu cererea de inregistrare , sau cel mai tarziu in termen de 3 luni de la data notificarii de catre OSIM :

a) regulamentul de folosire a marcii de certificare;

b) autorizatia sau documentul din care sa rezulte exercitarea legala a activitatii de certificare ori, daca este cazul , inregistrarea marcii de certificare in tara de origine.

Drepturile cu privire la marca de certificare nu pot fi transmise de persoana juridica ,titulara a marcii. Transmiterea dreptului asupra marcii de certificare se stabileste prin hotarire a guvernului.

Cand o marca de certificare a incetat sa mai fie protejata , ea nu poate fi nici depusa , nici utilizata inainte de expirarea unui termen de 10 ani de la data incetarii protectiei.

Marcile de certificare sunt supuse regimului marcilor individuale.
 
 
 
 
 

CE ESTE INDICATIA GEOGRAFICA ?

Este denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o tara , regiune sau localitate aunui stat, in cazurile in care o calitate, o reputatie sau alte caracteristici determinate pot fi in mod esential atribuite acestei origini geografice.

Indicatiile geografice pot fi folosite numai de catre persoanele care produc sau comercializeaza produsele pentru care aceste indicatii au fost inregistrate.

Nu sunt supuse procedurii de inregistrare (stabilita de legea 84/1998) indicatiile geografice care au dobindit sau vor dobindi protectie pe calea unor conventii bilaterale sau multilaterale incheiate de Romania.

Au calitatea de a solicita OSIM inregistrarea unei indicatii geografice, asociatiile de producatori care desfasoara o activitate de productie in zona geografica, pentru produsele indicate in cerere.

OSIM inregistreaza indicatia geografica si acorda solicitantului dreptul de utilizare dupa ce Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, sau dupa caz , autoritatea competenta din tara de origine a solicitantului, certifica :

a) indicatia geografica a produselor care urmeaza a fi inregistrate;

b) produsele care pot fi comercializate sub aceasta indicatie ;

c) aria geografica de productie ,

d) caracteristicile si conditiile de obtinere pe care trebuie sa la indeplineasca produsele pentru a putea fi comercializate sub aceasta indicatie.

Dreptul de folosire a unei indicatii geografice nu poate face obiectul nici unei transmisiuni.

_ __ ___ ____ _____ ______ _______ ______________________________ _______ ______ _____ ____ ___ __ _