EXPLICAŢII PRIVIND UTILIZAREA BAZEI DE DATE OMPI (WIPO Madrid Monitor)

 

    Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) administrează un sistem internaţional de înregistrare a mărcilor. Acest sistem este guvernat de două tratate: Aranjamentul de la Madrid referitor la înregistrarea internaţinală a mărcilor şi Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid.
    Toate informaţiile care se regăsesc în baza de date WIPO Madrid Monitor reflectă exact datele înscrise în Registrul Internaţional al mărcilor, registru care este administrat de OMPI.
    Pentru verificarea cererilor/mărcilor internaţionale care au solicitat/au protecţie în România este necesar ca în dreptul rubricii “Designated Contracting Parties” să se scrie abrevierea “RO”.