Dispozitie de serviciu nr. 54 din 11.05.2001

1. Incepand cu data 14.05.2001 cererile de inregistrare marca, cererile de reinnoire si cererile deindicatii geografice vor fi primite pentru inregistrare la Biroul receptie, doar daca indeplinesc cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sunt redactate la masina de scris (sau calculator) in limba romana;

    b)sunt insotite de cel putin o reproducere a marcii, in cazul marcilor combinate, figurative, tridimensionale;

    c)contin adresa completa (inclusiv judetul si codul postal) a solicitantului/solicitantilor.

2. Biroul receptie inregistrari CBI, DMI si MARCI precum si Serviciul marci vor duce la indeplinire prezentul ordin.
3.Prezentul ordin se va publica in BOPI - Sectiunea marci nr.5/2001.