Despre Osim Contact Servicii Publicatii Baze de date Cautare Versiunea
Home
 
 
Brevetele de invenţii
Protejează Aspectele Tehnice şi Funcţionale                                                    
ale Produselor şi Proceselor.                                             

 
Legislaţia naţională în vigoare în domeniul brevetelor de invenţie

Legea nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în onictorul Oficial al României, partea I, nr. 471/2014 - în format pdf

Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 8 august 2007 - (pdf)  

HG nr. 547 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie publicată în  M.Of. nr 456/18 iunie 2008

Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele in domeniul protecţiei proprietatii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată in Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006

Rectificare anexa 1, la Ordonanta 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietatii industriale şi regimul de utilizare a acestora

Rectificare la forma republicată a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, tipărită în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 638 din 18 septembrie 2007

LEGEA nr. 611 din 13 noiembrie 2002privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000

Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 la care România a aderat prin Legea nr. 75/ 1999 publicată în M.Of. nr.115/16.03.2000.

Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu în domeniul brevetelor de invenţie

Instrucţiuni privind efectuarea rapoartelor de cercetare documentară [ DOC ]   [ PDF ]

Ordin nr. 112 / 21.11.2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea cererilor de brevet de invenţie prin mijloace electronice (pdf) (doc) publicat în M.Of. nr. 864 din 22 decembrie 2001

 
 
Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul brevetelor de invenţie

Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1177 din 28.12.1968 - B.Of. nr.1/06.01.1969

Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională a brevetelor de invenţie din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998

Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnată la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 - B.Of.nr.1/06.01.1969

Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat de România prin Decretul nr.81 din 2 martie 1979 - B.Of.nr.22/08.03.1979

Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme in scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 la care România a aderat prin Legea nr.75/1999 - M.Of.nr.210/13.05.1999

Regulamentul pentru aplicarea Tratatului de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională  a depozitului microorganismelor in scopul procedurii de brevetare

Convenţia privind eliberarea brevetului european adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973 şi Actul de revizuire a acesteia adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 prin care România a aderat prin Legea nr.611/2002 - M.Of.nr.844/13.11.2002

Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de altă parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 - M.Of.nr.73/12.04.1993

Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comerţ - Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 - M.Of.nr.360/27.12.1994

 | Pagina de start | Despre Osim | Strategie Marketing | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de reexaminare |