Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Eveminente, Seminarii, Simpozioane - 2016

 
 
 


    Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) în colaborare cu Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH) au finalizat programul  de conservare prin tratarea cu radiaţii gama  a unui număr de aproximativ 40.000 de documente din perioada 1906-1947, acestea făcând parte din “Colecţia Brevetului Regal”.
    Pe această cale OSIM mulţumeşte încă o dată Institutului Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH) pentru efortul depus în salvarea unor documente de arhivă, unicat atât pe plan naţional cât şi pe plan mondial.
    Documentele pot fi consultate de public în format electronic la sala de lectură a OSIM.
La data de 14 decembrie 2016, cu ocazia celei de a 150-a reuniuni a Consiliului de Administraţie al OEB, Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi Preşedintele Oficiului European de Brevete (OEB) au semnat Planul de Cooperare Bilaterală (BCP) pentru următorii 3 ani, cu  începere de la 1 ianuarie 2017. Documentul reprezintă cadrul de desfăşurare al activitaţilor comune dintre cele două oficii şi conţine o serie de proiecte propuse de către OEB, cum ar fi pregătirea continuă a personalului de specialitate din OSIM, proiecte de modernizare a sistemului IT, promovarea domeniului proprietăţii industriale în cadrul Universităţilor şi IMM-urilor. Totodată, în cadrul documentului, sunt stabilite echipele de experţi pentru fiecare proiect, care vor contribui la buna desfăşurare a acestora.În data de 14 decembrie 2016, a avut loc la sediul OEB, ceremonia de semnare a Memorandumului de Întelegere între Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Oficiul pentru Brevete şi Mărci din Spania. Principalul obiectiv al acestui document reprezintă
colaborarea între cele două oficii in vederea promovării în ambele ţări a domeniului proprietăţii industriale. În următoarea perioada, cele două oficii vor defini un plan comun de acţiuni care va  avea în vedere schimbul de bune practici în activităţile de conştientizare asupra importanţei valorificării drepturilor de Proprietate Industriala în rândul mediului de afaceri şi mediului universitar şi schimburi de experienţă între personalul de specialitate din cele două oficii, vizind activitatile de baza a acestora în domeniul proprietăţii industriale.
Pe 28 noiembrie 2016, în cadrul primei şedinţe a Comitetului Camerelor de Apel din cadrul Oficiului European de Brevete (BOAC - Boards of Appeal Committee), a fost ales în funcţia de vicepreşedinte reprezentantul României, Directorul General al OSIM, dna Bucura Ionescu5 decembrie 2016
EUIPO a lansat o campanie media pan-europeană privind pierderile economice cauzate de contrafacere şi piraterie


Cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea - orientări ale activităţii IFIN-HH

În data de 10 Noiembrie 2016 dna Bucura IONESCU, Director General OSIM, împreună cu dna Anca DEACONU, Director Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării, au participat la Simpozionul "Cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea - orientări ale activităţii IFIN-HH" organizat de către Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei, unde au susţinut lucrarea intitulată "Selectarea şi brevetarea tehnologiilor inovative; Brevetul European cu efect unitar".
Reamintim, conform comunicatului de presă emis în luna martie a.c. de către OSIM împreună cu IFIN-HH, demararea programului de restaurare a "Colecţiei Brevetului Regal", aflate în gestiunea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin metoda tratării cu radiaţii ionizate pusă la dispoziţie de catre IFIN-HH. Această metodă, în prezent larg utilizată pentru sterilizarea dispozitivelor medicale şi a materialelor farmaceutice, este extinsă acum şi în domeniul conservării patrimoniului cultural.

Importanţa protecţiei proprietăţii industriale la nivel naţional şi european

În perioada 15-17 noiembrie 2016, s-au desfăşurat trei seminarii cu tema: Importanţa protecţiei proprietăţii industriale la nivel naţional şi european.
Evenimentele, organizate de OSIM în colaborare cu Camera de Comerţ Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi şi cu Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură din Brăila au avut ca auditoriu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai mediului academic.
Temele supuse dezbaterii s-au referit la utilizarea informaţiilor din brevete în dezvoltarea afacerii precum şi la aspecte privind procedura de înregistrare a mărcilor şi desenelor la nivel naţional şi european.O delegaţie a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci a participat în ziua de 28 octombrie 2016 la Conferinţa "Fabricat în România"

Simpozion "Contrafacerea şi pirateria în domeniul Proprietăţii Intelectuale"
19 - 21 octombrie 2016, Poiana Braşov


În cadrul celei de-a XVIII a ediţii a Simpozionului "Contrafacerea şi pirateria în domeniul proprietăţii intelectuale", dna. Bucura IONESCU - Director General al OSIM şi dna. Anca DEACONU Director Direcţia brevete de invenţie, au prezentat lucrarea "Contrafacerea şi brevetele esenţiale".
În cadrul aceluiaşi eveniment dna.Estella GUTMAN, Şef Birou examinare cereri mărci internaţionale şi dra.Luiza MOCANU, examinator Serviciul mărci, au prezentat lucrarea "Opoziţia, prezenţă discretă la masa mărcilor".
La lucrările simpozionului participă magistraţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Tribunalul Bucureşti, Ministerul Public, specialişti din Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Autoritatea Naţională a Vămilor, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, avocaţi, consilieri în proprietate industrială, agenţi economici


Directorul General al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), dl. Francis Gurry, a efectuat o vizită oficială în România, în perioada 18-19 octombrie 2016În data de 12 octombrie 2016 a avut loc în cadrul Bibliotecii Judeţene “I.H. Rădulescu” Dâmboviţa, la Centrul Europe Direct Târgoviste, seminarul cu tema: “Educaţia în domeniul proprietăţii industriale – o nevoie stringentă a României”

COMUNICAT DE PRESĂ

Vizita Directorului General al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), dl. Francis Gurry, în România 18-19 octombrie 2016, Bucureşti

La invitaţia domnului Costin BORC, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, domnul Francis Gurry, Directorul General al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), va efectua o vizită oficială în România, în perioada 18-19 octombrie 2016. Programul vizitei include întrevederi cu înalţi reprezentanţi ai guvernului României, precum şi vizite la instituţii de cultură şi învăţământ superior care desfăşoară activităţi şi programe în domeniul proprietăţii intelectuale.
Pe agenda vizitei sunt incluse tematici legate de consolidarea relaţiei României cu Organizaţia, cum ar fi identificarea unor noi arii de cooperare şi ratificarea tratatelor adoptate recent de OMPI, urmărindu-se recalibrarea politicilor de dezvoltare economică şi socio-culturală, prin stimularea creativităţii şi inovaţiei. Accentuarea rolului educaţiei şi sensibilizării societăţii, în special a tinerei generaţii, cu privire la importanţa respectării drepturilor de proprietate intelectuală vor constitui subiecte distincte.
Cu prilejul vizitei, în data de 18 octombrie, dlui. Francis Gurry îi va fi conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti. De asemenea, în data de 19 octombrie, dl. Francis Gurry va vizita Biblioteca Naţională a României şi Universitatea de Ţtiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Dna Bucura Ionescu, Directorul General OSIM, membru în cadrul Comitetul Intern al Camerelor de Apel al OEB.

În calitate de reprezentant al României în cadrul Consiliului de Administraţie al Organizatiei Europene a Brevetelor, Dna Bucura Ionescu a fost votată ca membru în cadrul Comitetul Intern al Camerelor de Apel al OEB. Acest organ al Consiliului de Administraţie a fost implementat ca urmare a procesului de reformă a Camerelor de Apel din cadrul Oficiului European de Brevete şi are ca mandat coordonarea activităţii Camerelor şi asigurarea unei strânse legături intre activitatea acestuia şi Consiliul de Administratie. Alături de Dna Ionescu, din acest Comitet mai fac parte în calitate de membri, Dna Patricia Garcia-Escudero (ES) si Dl Roland Grossenbacher (CH).


Directorul Direcţiei Brevete Invenţie şi Suport al Inovării, OSIM, Anca Deaconu a participat la Conferinţa PRIA IT&C and Intellectual Property

În data de 04 octombrie 2016, OSIM a participat la conferinţa PRIA IT&C and Intellectual Property - eveniment dedicat proprietăţii intelectuale pentru sectorul IT&C, organizat de către PRIAevents, hotel Sheraton Bucureşti.

Lectori din partea OSIM au fost dna Anca DEACONU - Director Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării şi dna Estella GUTTMAN - Şef Birou Examinare Mărci Internaţionale. Printre temele de interes abordate s-au enumerat: legislaţia actuală şi provocări referitoare la protecţia programelor de calculator, transferul de tehnologie, termeni şi condiţii pentru licenţe de software, rolul protecţiei prin brevet de invenţie în contextul apariţiei conceptelor de Internet of Things - Industria 4.0 - Standardizare şi brevete esenţiale, protecţia investiţiilor din domeniul IT&C prin drepturi de autor, brevete de invenţii, mărci şi design industrial.

Mai multe detalii despre agenda evenimentului, temele abordate şi lectorii invitaţi puteţi regăsi aici:
http://priainfo.ro/directorul-directiei-brevete-inventie-s.../În data de 03.10.2016, a început a 56-a serie a reuniunilor Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)

Dna Bucura Ionescu, Director General OSIM a prezentat Declaraţia Generală din partea României (textul Declaraţiei).

Pe parcursul lucrărilor, Directorul General al OSIM va avea o serie de întâlniri de lucru cu: Directorul Executiv al Oficiului European de Proprietate Intelectuală - Dl. Antonio Campinos, Directorul General al Oficiului Spaniol pentru Brevete şi Mărci - dna Patricia Garcia-Escudero Marquez, înalţi reprezentanţi ai Oficiului European de Brevete aflaţi la reuniune şi va participa la plenara grupului B+ privind problemele de armonizare a dreptului brevetului. Delegatia României (OSIM +ORDA) va avea discuţii bilaterale cu Directorul Genaral al OMPI - dl. Francis Gurry, precum şi cu alţi reprezentanţi ai organizaţiei, în vederea stabilirii de activităţi şi proiecte comune de cooperare pentru anul 2017.La sediul OSIM, a avut loc în data de 29 septembrie 2016 întâlnirea bilaterală la nivel de Directori Generali ai Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova.
În cadrul întâlnirii s-a făcut trecerea în revistă a principalelor activităţi din cadrul Programului comun de cooperare şi au fost prezentate, din partea ambelor oficii, propuneri concrete pentru acţiuni comune în anul 2017.


Implementarea brevetului european cu efect unitar în România
28 septembrie 2016, Bucureşti, hotel Novotel


În organizarea Oficiului de Stat pentru Invenţii si Mărci - OSIM şi a Oficiului European de Brevete - OEB, s-a desfăşurat în Bucureşti, primul seminar din România dedicat implementării sistemului brevetului european cu efect unitar.
La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi ai Ministerului Justiţiei, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi mediului academic, avocaţi şi numeroşi consilieri în proprietate industrială din România. Au fost prezenţi specialişti din cadrul Oficiului European de Brevete precum şi din cadrul oficiilor de proprietate industrială din Bulgaria, Slovenia şi Republica Moldova.
Dna Sorana BACIU, Secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a menţionat faptul că România s-a numărat printre statele membre care au participat activ la consolidarea sistemului brevetului unitar, cu convingerea că el va reprezenta un instrument atractiv pentru solicitanţii români şi că va avea efect pozitiv asupra inovării din ţara noastră.
Prezentările din cadrul seminarului privind implementarea brevetului unitar în România    >>>


"Aş vrea să fac mai mult pentru România, dar nu numai din datorie, ci şi dintr-un sentiment de identitate, prin ceea ce sunt eu ca om, ca destin."
                                                              Majestatea Sa Regina Ana a României
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a primit cu profundă tristeţe vestea încetării din viaţă a Majestăţii Sale Regina Ana a României.
Vizita Majestăţilor Lor Regale, Regele Mihai I al României şi Regina Ana, la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu prilejul sărbătoririi Centenarului instituţiei noastre, ne-a oferit ocazia de a lua contact cu imensa personalitate, nobleţe şi demnitate a Reginei.
Sincere condoleanţe Majestăţii Sale Regele Mihai I şi întregii Familii Regale.Începând cu data de 06.07.2016, preluarea şi soluţionarea cererilor de informaţii privind dosarele de mărci, brevete, desene şi modele formulate de solicitanţi / titulari sau mandatarii acestora în cadrul procedurilor derulate de serviciile de examinare se va efectua conform Anexei la Ordinul Directorului General OSIM nr. 74/06.07.2016, care înlocuieşte Anexa 1 la Ordinul Directorului General OSIM nr. 33/10.03.2015


În intervalul 29 iunie - 1 iulie 2016, în Sala Paşilor Pierduţi din Copou şi în Aula Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi va avea loc cea de-a XX-a ediţie a Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării şi Transferului Tehnologic " INVENTICA ". Evenimentul este dedicat promovării cercetării ştinţifice prin invenţii şi produse inovatoare, respectiv consolidării relaţiilor în domeniul cercetării şi inovării, dar şi lansării de parteneriate bazate pe competenţe şi oferte de servicii. Evenimentul este organizat de Institutul Naţional de Inventică din Iaşi, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad şi Universitatea de Arte George Enescu, sub înaltul patronaj al Autoritaţii Naţionale de Cercetare Ştinţifică şi Inovare.
>>>
COMBATEREA CONTRAFACERII:   soluţii noi pentru o problemă veche

Conferinţă organizată de Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR) şi revista Legal Magazin, Marţi, 7 iunie 2016
Seminar
"Henri Coandă, 130 de ani de la naştere"

Sala de lectură a Bibliotecii OSIM

Miecuri, 18 mai 2016, ora 1600
COMUNICAT DE PRESĂ

    Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) împreună cu Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN-HH) au convenit să demareze un program de conservare, prin tratarea cu radiaţii ionizante, a "Colecţiei Brevetului Regal".
| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI