Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Comunicate şi relaţii cu presa

 
 
 
EVLIA - Proiect european destinat IMM-urilor din zona SEE (Austria, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Italia, România, Serbia, Slovenia, Ungaria), în scopul valorificării activelor de proprietate intelectuală în negocierile pentru finanţare. Partenerii din România în cadrul proiectului sunt UEFISCDI şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, iar OSIM are calitatea de partener strategic.
EVLIA
Florin Popa, Purtător de cuvânt
    27 mai 2014
Newsletter 
mai 2014
The EVLIA project
La acest moment, întreprinderile au dificultăți în identificarea resurselor financiare și a investitorilor pentru procesele / produsele / serviciile inovative. În majoritatea cazurilor, investitorii se concentrează mai mult pe performanța economică trecută a IMM și nu pe potențialul de inovare. De aceea, este fundamental să se valorifice avantajul competitiv și să crească accesul la resurse financiare, pentru a le facilita creșterea.

Scopul EVLIA este să dezvolte o metodologie comună pentru evaluarea financiară și economică a mijloacelor intangibile deținute de IMM și să o testeze local, în cooperare cu operatorii financiari și organizații interesate.

 Activități și rezultate
  • Analiza stării actuale va valorificării PI în SEE în context global

 

Ca parte a analizei globale EVLIA, a fost analizată situația specifică a valorificării activelor intangibile în SEE. Pe baza răspunsurilor dintr-un chestionar on-line furnizat tuturor țărilor partenere din EVLIA, au fost colectate date din 39 de studii de caz (companii / SME, organisme publice / instituții guvernamentale, industria financiară). Per ansamblu, au fost analizate 15 brevete (35,8%), 8 valorificări ale brandurilor, (20,5 %), 5 cazuri ale unor tranzacții ce au implicat evaluarea mărcilor comerciale (12,8%) și 11 valorificări ale altor active intangibile, de exemplu: cunoaștere, proiecte, drepturi de copyright, drepturi de film (28,2 %).


În 4 cazuri (14% din total) au fost utilizate doar metode cantitative iar în 24 de cazuri (86% din total, au fost implementate metode calitative și cantitative. Cu 29% cele mai multe din cazuri au reprezentat utilizarea PI / activelor intangibile ca și garanții, urmate de licențiere (20%) și cumpărarea tranzacțiilor (17% din toate cazurile). În Europa, spre deosebire de SUA, companiile sunt reticente în folosirea intermediarilor pentru o înțelegere. S-a identificat că în 45% din cazuri (exclusiv cazurile raportate din industria financiară), au fost implicate alte companii. Băncile au fost implicare în 11 înțelegeri (33% din aceste cazuri) de afaceri și în 21 de cazuri au fost implicați intermediari.

 

  • Atelier de lucru transnațional

 

Atelierul transnațional de lucru– organizat la Viena la data de 19 septembrie 2013 – a avut ca scop să colecteze contribuții pentru definirea metodologiei de evaluare a PI, fiind invitați profesioniști și experți din domeniul evaluării mijloacelor intangibile, contabilitate și raportare, ce a reflectat puncte de vedere ale organizațiilor supranaționale, autorităților publice, piețelor financiare cât și a fondurilor publice, IMM și companii mari, organizațiile de standardizare din mai multe țări.
Reprezentanți din sectoarele financiar, economic, juridic au discutat diferite politici referitoare la mijloacele imateriale cât și metode de evaluare a PI, dar și standard naționale, Europene și internaționale. Lectori invitați au fost: Leonor Pires, Ofițer de politici la Direcția Generală Cercetare & Inovare a Comisiei Europene, Ingo Rollwagen, Analist la Deutsche Bank Research din Frankfurt și Maria Loumioti, Profesor la USC Marshall School of Business din Los Angeles.

 

  • Abordarea EVLIA pentru vizualizarea bunurilor intangibile

 

Partenerii din proiectul EVLIA au dezvoltat o abordare în 3 pași, respectiv VIZUALIZAREA, PLANUL DE AFACERI, EVALUAREA, ce va fi prezentată în newsletter-ul viitor.
Prima prezentare internațională a abordării EVLIA a avut loc la Veneția la data de 7 martie, în timpul seminarului “Valorificarea mijloacelor intangibile: o oportunitate pentru întreprinderile mici și mijlocii”. Conferința a fost foarte populară, deoarece subiectul – cum pot activele intelectuale să finanțeze IMM – este foarte inovativă și nouă. În opinia specialiștilor, finanțarea dezvoltării IMM este o problemă la nivel european, folosirea mijloacelor fixe ca și garanții este preferată activelor intangibile.

 

  • Testarea metodologiei

 

În etapele următoare, partenerii din proiectul EVLIA vor testa la nivel local metodologia dezvoltată în 9 clustere și 45 de IMM prin acțiuni pilot. Proiectul va avea o platformă IT pentru a sprijini elaborarea acțiunilor pilot.
Urmăriți activitățile ce se vor desfășura în perioada viitoare la adresa www.evlia.eu și în newsletter!

Un scurt film despre proiect
Cu ocazia ultimei reuniuni de la Veneția a fost realizat un scurt film pentru a ne promova activitățile. Vă invităm să în vizionați împreună cu imaginile orașului! 

evlia


Partnership

Project partners are business intermediary organizations and academic and research institutes. This group is responsible for elaboration and implementation of the project. These kind of institutions are in charge to support SMEs in their contacts with the financial intermediary world and because of their competence and experience on different aspects related to the IP valuation, from risk analysis, to elaboration of indicators.

Lead Partner

Project Partners

Strategic Partners

Pe site-ul Oficiului European de brevete se află un important şi interesant material despre elementele de bază ale proprietăţii intelectuale.    citeşte !  
Materialul a fost întocmit de către specialiştii Oficiului European de Brevete - OEB, împreună cu cei ai Oficiului pentru Armonizare în Piaţa Internਦ - OHIM şi se adresează tuturor celor care predau cursuri de Proprietate Intelectuală sau fac prezentări legate de aceasta, fără o pregătire prealabilă în domeniu. Scopul întocmirii acestui material este de a crea un instrument practic şi prietenos, pus la dispoziţia publicului din Europa, în scopul uniformizării cunostinţelor de baza în domeniul Proprietăţii Intelectuale predate în universităţi şi nu numai.
Până la apariţia versiunii în limba română a materialului, vă este pusă la dispoziţie versiunea în limba engleză.

Pentru a obţine varianta electronică a materialului este necesar a urma paşii de la adresa:
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html
  închide anunţul !  | Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI