Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Conturi O.S.I.M.

 
 
 CONTUL PENTRU PLATA TAXELOR ÎN LEI:
deschis la:
    RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX
Trezoreria Sector 3, str. Ciresului, nr. 6, sector 3, Bucureşti
Cod BIC: TREZROBU

Vă rugăm să completaţi toate aceste date pe documentele de plată:
- Beneficiar:  OSIM
- Cont IBAN pentru Lei:  RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX
- Banca:  Trezoreria Sector 3, Bucureşti
- Cod BIC: TREZROBU
- cod fiscal:  4266081
         Prin omiterea înscrierii codului fiscal pe ordinul de plată, actul se returnează emiţătorului.


Taxele se pot achita şi cu cardul la casieria OSIM.

 


BANCA: BCR Sala Palatului
Str. Ion Câmpineanu nr 33, sector 1, Bucureşti
Telefon: 0373.514.227
Programul agenţiei este de luni până vineri orele 900 - 1730

Cont IBAN:
LEI:     RO49RNCB0080005630320001
EUR:   RO38RNCB0080005630320005
USD:   RO22RNCB0080005630320002
CHF:   RO65RNCB0080005630320004


Cod SWIFT: RNCBROBU

 | Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI