Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Casare mijloace fixe

 
 
 09.02.2016
Anunţ :  Mijloace fixe şi obiecte de inventar propuse pentru casare
................................................................................

În conformitate cu Legea nr. 15/1994 - privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, modificată şi completată prin OG nr. 54/1997, Norme metdologice de aplicare a Legii 15/1994, aprobată prin HG nr. 909/1997, HG nr. 841/1995 modificată şi completată prin HG nr. 966/1998 şi de HG nr. 411/2005, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor statului, precum şi Ordonanţa 19/1995, modificată de Legea nr. 1/2006, potrivit căreia bunurile instituţiilor publice scoase din funcţiune vor fi valorificate în prima etapă prin transmitere fără plată de la instituţiile publice deţinatoare la alte instituţţii publice sau unitătţ de cult apaţinând cultelor religioase recunoscute în România, vă transmitem alăturat listele cu bunurile aprobate la casare.

În cazul în care consideraţi că aţi avea nevoie de bunurile disponibilizate, în vederea transmiterii fără plată, aşteptăm solicitările în termen de 30 de zile. Menţionăm că după acest termen bunurile disponibilizate vor fi valorificate prin organizarea de licitaţie publică deschisă cu strigare. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul unităţii noastre din Bucureşti, str. Ion Ghica, nr. 5, telefon 021.306.08.01 până la 021.08.29, int. 277. Persoana de contact dl. Potoroacă Cristian mobil: 0722.234.901.

Pentru a vizuliza lista accesaţi:  
''mijloace fixe' - PENTRU ACTIVELE FIXE IMOBILIZATE
''obiecte de inventar' - PENTRU OBIECTELE DE INVENTAR IMOBILIZATE
''colecţia de brevete România' - PENTRU COLECŢIA BREVETE ROMÂNIA
''colecţie DVD-uri' - PENTRU COLECŢIA DVD-uri BAZE DE DATE EXTERNE
 Informaţii suplimentare pot fi obţinute
la sediul unităţii noastre din Bucureşti,
str. Ion Ghica, nr. 5, Sector 3

telefon:
021.306.08.01 până la 021.306.08.29,
int. 277.


Persoana de contact:

dl. Potoroacă Cristian
nr. telefon mobil: : 0722.234.901

 

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI