Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Campanie media pan-europeană lansată de EUIPO

 
 
 


Un nou Studiu lansat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală - EUIPO

„PROTECȚIA ȘI CONTROLUL INDICAȚIILOR GEOGRAFICE PENTRU PRODUSELE AGRICOLE ÎN STATELE MEMBRE ALE UE”Obiectivul principal al studiului este de a asigura o mai bună cunoaștere a situației sistemelor de control și protecție a indicațiilor geografice (IG) din cele 28 de state membre ale UE, prin cartografierea tuturor autorităților competente și a procedurilor în vigoare, inclusiv a măsurilor de executare în raport cu încălcările. Studiul oferă o imagine generală și o descriere a fiecărui sistem național de control al produselor alimentare și al produselor agricole, al vinurilor, al băuturilor spirtoase și al băuturilor aromatizate pe bază de vin. În plus, este inclus un ghid care cuprinde un inventar cuprinzător al tuturor autorităților competente (AC) naționale și al organismelor de control (OC), împreună cu datele de contact relevante, precum și informații utile pentru utilizatorii IG pentru a-i ajuta să obțină o mai bună protecție împotriva încălcărilor.

https://euipo.europa.eu/…/Enforcement_of_GIs_EXECUTIVE_SUMM…

https://euipo.europa.eu/…/EUIPO_Geographical_Indications_fu…


 
Un nou studiu EUIPO

Cercetare privind modelele de afaceri online care încalcă drepturi de proprietate intelectuală - Etapa 2
Magazine online suspectate de încălcarea mărcilor prin folosirea numelor de domeniu utilizate anteriorFenomenul a fost raportat inițial de un expert danez în criminalitatea cibernetică, după ce a constatat că un număr mare de nume de domeniu utilizate anterior sub domeniul danez .dk erau reînregistrate în mod sistematic de către entități suspectate de încălcarea mărcilor.

Ideea era de a se profita de pe urma popularității unor astfel de nume de domeniu pentru a atrage trafic pe noi magazine online care comercializau produse suspectate de încălcarea mărcilor. Imediat ce numele de domeniu deveneau disponibile pentru reînregistrare, entitățile suspectate de încălcare le dobândeau și, la scurt timp, activau un magazin online.

EUIPO și-a propus să descopere dacă practica identificată în Danemarca a fost utilizată și în alte țări europene cu sectoare de comerț electronic mature. Suedia, Germania, Regatul Unit și Spania au fost selectate pentru cercetare, iar prezentul raport constituie rezultatul acestei activități.

https://euipo.europa.eu/…/Enforcement_Executive_Summary_Bus…
https://euipo.europa.eu/…/Research_on_Online_Business_Model…


 
Un nou studiu EUIPO
"Protecția inovării prin secrete comerciale și brevete: Factori determinanți
pentru firmele din Uniunea Europeană
"


Acest studiu amplu, efectuat de Observatorul European pe baza unui exercițiu pilot implementat în Germania și publicat în septembrie 2016, utilizează datele obținute în urma examinării importanței secretelor comerciale și relația acestora cu brevetele în 24 State Membre UE.

Din acest studiu se desprind următoarele aspecte:

- majoritatea tipurilor de companii, și în principal IMM-urile,din majoritatea sectoarelor economice și din toate Statele Membre, utilizează preponderent secretele comerciale față de brevete;

- noutatea de piață și inovarea în domeniul bunurilor tangibile sunt protejate de  preferință prin brevete în timp ce inovările în domeniul procedeelor și a serviciilor sunt protejate frecvent prin secrete;

-  utilizarea secretelor și a brevetelor este complementară, numeroase companii utilizând ambele metode pentru protejarea inovărilor .

Rezultatele acestui studiu reprezintă o bază pentru luarea unor decizii de către factorii politici și companii pentru dezvoltarea unei strategii în domeniul protectiei proprietăţii intelectuale, având în vedere adoptarea  în 2016 a Directivei privind  Secretele Comerciale

Studiul se găsește pe Observatory website la adresa

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade Secrets Report_en.pdf
și
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade Secrets and Patents Executive Summary_en.pdf


 
EUIPO lansează două noi studii
cu ocazia evenimentului "The International IP Enforcement Summit"

                                                                                                        desfăşurat în Berlin în 22 iunie 2017 !


"Harta traseelor reale de comerţ cu produse contrafăcute" 
este un raport comun OECD/EUIPO în care sunt "cartografiate" traseele comerciale din zece sectoare majore ale contrafacerii, sectoare care însumează mai mult de jumătate din totalul estimat global al comerţului cu produse contrafăcute.

Raportul arată cum sunt  grupurile de crimă organizată implicate şi în cazurile de încălcare a drepturilor de PI.

Veţi afla din acest document cum aceste grupări, din UE, sunt implicate în distribuirea de produse contrafăcute în ţări din afara Uniunii prin organizarea importului, transportului, depozitării şi distribuirii acestor bunuri contrafăcute pe teritoriul Uniunii Europene.

>>>"Raport privind situaţia în 2017 a contrafacerii şi pirateriei din Uniunea Europeană" 

Document comun EUIPO/EUROPOL care prezintă evoluţia contrafacerii şi pirateriei din Uniunea Europeană, atât prin metode online cât şi offline. Raportul indică principalele puncte de tranzit prin care produsele contrafăcute sunt trimise în Africa, Uniunea Europeană şi SUA.

În raport sunt prezentate şi diversele modalităţi de transport utilizate pentru distribuirea la niveluri alarmant de mari ale produselor contrafăcute.


>>>Observatory website

The International IP Enforcement Summit

 
Un nou studiu al EUIPO a fost lansat!
Utilizarea derivată a conținutului aparținând domeniului public - Industria cinematografică

În ultimii ani, EUIPO a efectuat o serie de studii care demonstrează importanța economică a drepturilor de proprietate intelectuală (PI) în generarea de activități economice și a ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană. Bogatul patrimoniul în opere literare al Europei sta la baza a numeroase scenarii de film, atât pentru producătorii europeni, cât și pentru cei non-europeni. Prezentul raport examinează rolul pe care îl joacă aceste opere în spațiul public și compară filmele bazate pe astfel de opere cu cele bazate pe opere protejate prin drepturi de autor sau pe scenarii originale.

Cât de mult contribuie noile tehnologii la accesul publicului către cunoştinţe şi bunuri culturale? 

 În ce măsură operele literare devin baza unor scenarii de film?

Cât de apreciate sunt filmele ale căror scenarii pornesc de la opere literare, faţă de cele care au la bază scenarii originale?

Răspunsuri la toate aceste întrebări, precum şi alte informaţii, veţi găsi în studiul de la adresa: https://euipo.europa.eu/…/Derivative_Use_of_Public_Domain_C…

 
Un nou studiu al EUIPO a fost lansat!
CETĂŢENII EUROPENI ŞI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ:
PERCEPŢIE, CONŞTIENTIZARE ŞI COMPORTAMENT

Este proprietate intelectuală un concept abstract pentru cetațeni?
Ce procent din populația peste 15 ani consideră că “elitele” beneficiaza cel mai mult de pe urma protecțíei proprietății intelectuale ?
Are generația tânără încredere în protecția proprietății intelectuale?
Duce lipsa protecției proprietății intelectuale la haos economic?
Este în creștere numărul persoanelor care cumpără marfa contrafacută deoarece au fost induși în eroare?
Sunt întrebări la care veți găsi răspuns analizând studiul de la adresa:

https://euipo.europa.eu/…/observ…/news/-/action/view/3507934

https://euipo.europa.eu/…/executiv…/executive_summary_ro.pdf

https://euipo.europa.eu/…/executiv…/executive_summary_en.pdf

EUROPEAN CITIZENS AND INTELLECTUAL PROPERTY
PERCEPTION, AWARENESS, AND BEHAVIOUR
March 2017

 
În 2015, la nivel mondial, s-au pierdut 45,3 miliarde euro ca urmare a contrafacerii telefoanelor inteligente

 

COMUNICAT DE PRESĂ - EUIPO
•>     EUR 45.3 billion lost worldwide due to fake smartphones in 2015

 
Cât ne costă contrafacerea ?

 
COSTURILE ECONOMICE ALE ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
ÎN SECTORUL PESTICIDELOR  —  COMUNICAT DE PRESĂ - EUIPO


 
 

5 decembrie 2016
EUIPO a lansat o campanie media pan-europeană privind pierderile economice cauzate de contrafacere şi piraterie

 
 | Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI