Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Posturi vacante - arhivă anunţuri publicate în 2015

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.09.2015
          Anunţ
          Prin Ordinul nr. 132 din data 7.09.2015, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011, Directorul General OSIM a dispus suspendarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de examinator, pe perioadă nederminată, în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice.
Procedura de organizare a concursului va fi reluată cu proba scrisă la o dată care va fi stabilită ulterior.
Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată, se consideră valide, dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs, la noile date.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.07.2015
          Anunţ
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante pe perioadă nedeterminată:

Şef Serviciu Contestaţii-Revocări

Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice

Şef Serviciu Arhivă-Bibliotecă-Colecţia de Brevete
 

03.07.2015
          Anunţ
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante pe perioadă nedeterminată:

Şef Serviciu Contestaţii-Revocări

Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice

Şef Serviciu Arhivă-Bibliotecă-Colecţia de Brevete
 
 
 
 
 
 
 
 

22.06.2015
       Anunţ
Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:

     - Şef Serviciu Arhivă-Bibliotecă-Colecţia Naţională de Brevete

     - Şef Serviciu Contestaţii-Revocări

     - Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice

     - Expert - Financiar-Contabilitate
 
 

05.06.2015
          Anunţ
Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere pe perioadă nedeterminată de Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice [termenul pentru depunerea dosarelor s-a încheiat în data de 19 iunie 2015]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.05.2015
          Anunţ
Modificări privind concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Direcţiei Economice
  - ŞEF BIROU FINANCIAR
  - ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE
  - ŞEF SERVICIU ACHIZITII-ADMINISTRATIV
 

04.05.2015
          Anunţ
Modificări privind concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
  - ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE BREVETE
  - ŞEF SERVICIU EXAMINARE FOND CHIMIE-FARMACIE
  - ŞEF SERVICIU EXAMINARE FOND MECANICĂ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunţuri posturi vacante

.......................................................................


Arhivă anunţuri posturi vacante

     - publicate în 2016     - publicate în 2014

 

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI