Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
DESENE ŞI MODELE

 
 
 

Noutăţi
în domeniul Desenelor şi Modelelor

Noutăţi OSIM
06.11.2014
Începând cu data de 15.11.2014 depunerea unei cereri de înregistrare desen sau model va fi posibilă şi prin mijloace electronice.
Instrucţiune nr. 6/05.11.2014 privind depunerea cererilor de desene şi modele prin mijloace electronice10.04.2014
Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor (publicată în 2007) a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 242/04.IV.2014, în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Varianta republicată nu aduce amendamente procedurii de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor, ci modifică doar o parte a articolelor din Capitolul V - "Răspunderi şi sancţiuni", respectiv art. 50 si 52. Totodată, este modificat şi art. 25 în temeiul Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă.25.03.2014
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România este al 16-lea oficiu care devine parte la , alăturându-se celor din Portugalia, Benelux, Estonia, Spania, Grecia – OBI, Bulgaria, Slovacia, Letonia, Slovenia, Suedia, Lituania, Republica Cehă, Franţa, Malta şi OHIM. Aproximativ 41.000 de desene şi modele româneşti sunt acum disponibile online în DesignView, aducând astfel numărul total de desene şi modele disponibile prin intermediul acestui instrument la peste 2 milioane.
DesignView reprezintă un instrument comun de lucru care vine în ajutorul utilizatorilor sistemului prin faptul că; oferă posibilitatea efectuării unor cercetări documentare în domeniul desenelor şi modelelor pe diferite criterii, cum ar fi: număr cerere, număr design înregistrat, clasă, denumire produs, nume titular şli cu afişarea reproducerilor grafice.
   2013 - 20 de ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 129/19922012 - 20 de ani de la adoptarea primei legi speciale ce reglementează domeniul desenelor şi modelelor în România.
Prima lege ce a reglementat desene şi modele în România este Legea nr.129/1992 privind protecţia Desenelor şi Modelelor Industriale, care a fost modificată de două ori în anul 2002 şi în anul 2007

Noutăţi OHIM

OHIM - Common Gateway - accesul la unele proiecte din Programul de Cooperare


Designul Comunitar Înregistrat sărbătoreşte cea de-a zecea aniversare printr-o întâlnire internaţională a experţilor  în design

Pe data de 8 şi 9 aprilie Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă va organiza o conferinţă internaţională pe design în oraşul Alicante din sud-estul Spaniei. Designul Comunitar Înregistrat (DCÎ) a fost disponibil din 2003 şi este singurul drept privind designul industrial care acoperă întreaga Uniune Europeană.

Conferinţa "10 ani de Design Comunitar" va reuni profesionişti de top din domeniul designului, precum şi magistraţi, experţi din domeniul juridic şi specialişti din industrie. Programul îmbină sesiuni plenare pe probleme juridice cu ateliere de lucru pe domenii-cheie de design, inclusiv gastronomie, dispozitive mobile, design urban, piese de schimb şi moda.

Pentru a vă înregistra vă rugăm să vizitaţi www.10yearscommunitydesign.oami.europa.eu

Mai mult de 690.000 de modele din 90 de ţări au fost înregistrate în cursul ultimului deceniu, rata crescând la 78.000 pe an.


OHIM va furniza un nou serviciu on-line gratuit care permite utilizatorilor să obţină copii certificate ale cererilor şi cetificatelor de înregistrare, generate automat din baza de date administrată de Oficiu

Comunicat Preşedinte OHIM referitor la "Noul format pentru copii certificate"Noutăţi OMPI

25.04.2012
Secretariatul OMPI a elaborat un chestionar pentru solicitanţi, valabil on-line la adresa: https://webaccess.wipo.int/opinio/s?s=5173
Ca urmare, invităm utilizatorii sistemului de înregistrare a desenelor şi modelelor din România să completeze acest chestionar până la ata de 11 mai 2012.
Circulara OMPI nr. C. 8098/20 aprilie

Modificarea ciclului de publicare a Buletinul internaţional de desene şi modele

Prin circulara OMPI nr. C.H. 87/20.12.2011, suntem informati ca începând cu anul 2012, Buletinul international de desene si modele (BID), editat de Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale se va publica saptamânal, astfel:

- în perioada de tranzitie se vor publica urmatoarele numerele ale Buletinului International: nr. 12/2011 pe data de 31 ianuarie 2011 si de la nr. 1 la nr. 4 pe data de 3 februarie 2012,
- de la nr. 5 se va intra în ciclul normal de publicare saptâmânala iar data aparitiei acestui buletin va fi 10 februarie 2012.

Informatii necesare utilizatorilor Sistemului Haga
Buletinul International de desene si modele (BID) este publicatia oficiala OMPI a Sistemului de la Haga privind înregistrarea internationala a desenelor si modelelor industriale si începând cu anul 2012 se va publica numai în format electronic pe website-ul http://www.wipo.int/hague/en/bulletin/.
Pâna în anul 2012, Buletinul se publica lunar. Urmare lucrarilor Grupului de lucru ad-hoc pentru dezvoltarea juridica a Sistemului Haga, s-a stabilit ca ciclul de publicare a buletinului sa fie saptamânal.

Implementarea publicarii saptamânale a BID are implicatii asupra termenului de refuz si a celui de formulare a unei opozitii.

În scopul de a se evita o suprapunere cu ultimul numar al Buletinul International din 2011, publicarea saptamânala a primelor trei numere BID în 2012 va fi amânata. Publicarea lor va avea loc în aceeasi zi cu publicarea BID nr. 4/2012 care este vineri 3/02/2012. În consecinta, perioada de refuz în ceea ce priveste înregistrarile internationale publicate în BI nr. 1 - 4/2012 va începe din 03 februarie 2012.

O a doua implicatie ar fi asupra termenului de formulare a opozitiei.O eventuala opozitie formulata împotriva înregistrarii unui desene model industrial international se va face în termen de doua luni de la aparitia on-line a BID respectiv.

În cadrul ciclului de publicarea saptamânala, BlD este publicat în fiecare saptamâna, vinerea si contine orice înregistrare internationala pentru care s-a solicitat publicarea imediata sau cele pentru care se solicita amânarea publicarii, precum si toate celelalte înregistrari facute în registrul international în cursul saptamânii precedente.

În conformitate cu articolul 18, alin. 1, lit. a) din Regulamentul comun de executie al Actului 1999 si a Actului din 1960 ale Aranjamentului de la Haga, termenul prevazut pentru notificarea de refuz a efectelor unei înregistrari internationale începe de la data publicarii înregistrarii internationale si este de 12 luni, respectiv 6 luni în functie de actul în baza caruia s-a depus cererea.

Pentru mai multe informatii puteti accesa Notificarea OMPI nr. 15/2011Serviciu nou furnizat de OMPI "E-Renewal"


Vă aducem la cunoştinţă că începând data de 23 decembrie 2010, OMPI pune la dispoziţia utilizatorilor interfaţă electronică pentru reînnoirea on-line a înregistrărilor internaţionale, denumită în continuare "e-reînnoire", care este disponibilă pe site-ul Sistemului de la Haga, la următoarea adresă: https://webaccess.wipo.int/erenewal_dm/.  Introducerea  interfeţei  “e-reînnoire” permite utilizatorilor solicitarea reînnoirii desenelor/modelelor industriale care se realiza prin intermediul formularului de reînnoire DM/4, pe suport de hârtie.

Interfaţa de e-reînnoire oferă posibilitatea reînnoirii parţiale, în sensul de a limita numărul de desene/modele sau numărul statelor în care se doreşte protecţia, şi permite, totodată vizualizarea reproducerilor grafice ale desenelor şi modelelor industriale conţinute în cererea internaţională respectivă, precum şi calcularea taxelor datorate.

 

Interfaţa “e-reînnoire” permite ca facilităţi de plată a taxei de reînnoire, pe lângă mijloacele utilizate până în prezent şi următoarele: printr-un cont curent deschis la Biroul internaţional OMPI sau prin card de credit.

Concomitent, există posibilitatea de a solicita reînnoirea unei înregistrări internaţionale în scris, folosind formularul DM/4, disponibil la următoarea adresă: http://www.wipo.int/hague/en/forms. Cu toate acestea, utilizatorii sunt încurajaţi să folosească serviciul “e-reînnoire”.

 Istoricul reglementarii protectiei Desenelor si Modelelor în România >>>

 Legislaţia naţională în domeniul desenelor şi modelelor >>>


 Convenţii şi tratate internaţionale în domeniul desenelor şi modelelor >>>


 Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu în domeniul desenelor şi modelelor


 Formulare pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor sau modelelor pe plan naţional >>>


 Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale
- domeniul desene şi modele - începând cu data de 01.01.2018 - calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2017 — ANEXA Nr. 5 >>>


 Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale
- domeniul desene şi modele - începând cu data de 01.01.2017 - calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2016 — ANEXA Nr. 5 >>>


 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele >>>


 Conturile OSIM >>>


 Clasificarea internaţională pentru desene şi modele stabilită în baza

Aranjamentului de la Locarno
  
- engleză
- franceză
- română

 Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială online >>>

 Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială:
Secţiunea
 Registru de desene şi modele on-line >>>

 Persoane de contact din OSIM >>>

 Servicii OSIM în domeniul desenelor şi modelelor >>>

 Formulare pentru cercetări documentare - desene şi modele >>>

 Formularele pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor comunitare - referire la pagina Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală - EUIPO. >>>

 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele comunitare - referire la pagina EUIPO. >>>

 Formularele pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor pe plan internaţional - referire la pagina Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI >>>

 Taxele internaţionale privind procedurile de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor - referire la pagina - OMPI >>>

 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele pe plan internaţional - referire la pagina Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI >>>

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI