Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
DESENE ŞI MODELE

 
 
 

Istoricul
reglementarii protecţiei Desenelor şi Modelelor
în România


O primă formă de protecţie, gasită în documentele vremii erau aşa - zisele "privilegii" date de domnitori, pe o perioadă fixă şi cu interzicerea exploatării de către terţi.
Astfel, domnitorul Alexandru Moruzi a acordat în anul 1800 un privilegiu lui Stanilă pentru o " cherhana de testemeluri, bohcele, macaturi, perne, plapome... până la 15 ani începandu-se acest soroc de la leat 1800 mai 28 ".
Ulterior, necesităţile impuse de dezvoltarea comerţului şi a unor forme incipiente de industrie, precum şi semnarea unor convenţii comerciale bilaterale sau convenţii internaţionale (Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale) au determinat autorităţile să propună o reglementare juridică privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

În "Buletinul Oficial" al Oficiului Proprietăţii Industriale nr. 4 - 5 din anul 1922, este publicat in limba română şi franceză un Proiect de Lege asupra “desenurilor si modelurilor" structurat pe 5 capitole astfel:

Capitolul I. “Dispoziţiuni generale, taxe, durata, decăderea si nulitatea”.
Capitolul II. Formalităţi de depuneri şi înregistrare.
Capitolul III. Registrul “desemnelor si modelelor industriale”.
Capitolul IV. Contrafaceri, urmărirea şi pedepsirea lor.
Capitolul V. “Dispoziţiuni diverse şi finale”.

Acest proiect de lege a fost elaborat de Oficiul Proprietăţii Industriale sub influenţa legislaţiilor adoptate deja în ţările dezvoltate industrial din Europa Apuseană şi cu respectarea prevederilor Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietatii industriale, semnată de Romania in 1920 şi ratificată în 1968 prin D.C.S. nr. 1777. Situaţia nefavorabilă din Romania din acea perioadă nu a permis adoptarea acestui proiect de lege.

Ulterior, în perioada 1970-1990, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci elaborează mai multe proiecte de legi privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale, dar toate sunt blocate de fostul C.N.S.T. (Consiliu Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie).

Încă de la inceputul anului 1990 în O.S.I.M. s-au creat colective de lucru pentru eleborarea proiectelor de legi necesare desfăşurării activităţii de protecţie a proprietăţtii industriale favorizate de schimbarea regimului politic.

Colectivul de elaborare a proiectului de lege privind protecţia juridică a desenelor si modelelor industriale a avut o dublă coordonare respectiv atât tehnică (Gheorghe Bucşă) cât şi juridică (Liviu Bulgăr).

Proiectul de lege privind protecţia desenelor şi modelelor industriale a fost inaintat Guvernului spre aprobare în luna decembrie împreună cu celelalte proiectate de legi privind protecţia invenţiilor, mărcilor şi statutul consilierilor în proprietate industrială.

Deoarece dupa sase luni nici o comisie parlamentară nu a pus în discuţie aceasta lege, în iunie 1991 s-au iniţiat unele acţiuni de urgentare a discutării acesteia în Parlament, respectiv pe de o parte s-a adresat scrisori şi adrese însoţite de documente relevante către primul ministru şi cei doi presedinţi ai Camerelor Parlamentului, iar pe de alta parte s-a iniţiat o campanie de presă .

Ce este interesat de ştiut, este faptul că anterior adoptării unei legi speciale în domeniu, în ţara noastră s-a adoptat Legea nr. 44/28 aprilie 1992 pentru aderarea României la Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modelel industriale, iar la data de 01 septembrie 1992, Guvernul României a aprobat Hotararea nr. 506 privind asigurarea protecţiei desenelor şi modelelor industriale, prin care se aprobă înfiinţarea Serviciului Desene şi Modele Industriale.

Abia la inceputul anului 1992, proiectul de Lege privind protecţia desenelor şi modelelor industriale a început să fie discutat în comisiile de specialitate, iar in 24 iunie 1992 o primă variantă a legii a fost adoptată de Camera Deputaţilor.

Discutarea proiectului de Lege în Senat a fost întreruptă de vacanţa parlamentară şi de alegerile parlamentare din octombrie 1992.

În prima zi după constituirea Senatului şi alegerea Preşedintelui Senatului s-au transmis adrese şi documente care să justifice urgentarea discutării în Senat a proiectului de Lege.

Deoarece proiectul de Lege adoptat de Senat în luna noiembrie 1992 conţinea unele mici modificări faţă de proiectul adoptat în Camera Deputaţilor a fost necesară discutarea acestuia în comisia de mediere.

Dupa mediere, legea a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 decembrie 1992 iar în Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 decembrie 1992, fiind promulgată prin Decretul prezidenţial nr. 246 din 29 decembrie 1992. Legea 129 a fost publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993, paginile 7-11.

Legea a fost votată cu majoritate absolută de voturi, considerată ca fiind lege organică.

Important de semnalat faptul că Directorul General al Organizatiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuală prin adresa nr. 283 (279) - 20 din 16.03.1992 comunica, conducerii Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci: "Vă felicităm pentru înalta calitate a proiectului. Odată adoptată, legea va asigura o protecţie adecvată a designului industrial în România".

De la data adoptării Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, aceasta a suferit două modificări ale formei iniţiale, prima în anul 2002 prin Legea nr. 582 şi a doua în anul 2007, prin prevederile Legii nr. 280.
Noutaţ în domeniul desenelor şi modelelor

 Legislaţia naţională în domeniul desenelor şi modelelor >>>

 Convenţii şi tratate internaţionale în domeniul desenelor şi modelelor >>>


 Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu în domeniul desenelor şi modelelor


 Formulare pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor sau modelelor pe plan naţional >>>


 Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale
- domeniul desene şi modele - începând cu data de 01.01.2018 - calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2017 — ANEXA Nr. 5 >>>


 Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale
- domeniul desene şi modele - începând cu data de 01.01.2017 - calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2016 — ANEXA Nr. 5 >>>


 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele >>>


 Conturile OSIM >>>


 Clasificarea internaţională pentru desene şi modele stabilită în baza

Aranjamentului de la Locarno
  
- engleză
- franceză
- română

 Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială online >>>

 Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială:
Secţiunea
 Registru de desene şi modele on-line >>>

 Persoane de contact din OSIM >>>

 Servicii OSIM în domeniul desenelor şi modelelor >>>

 Formulare pentru cercetări documentare - desene şi modele >>>

 Formularele pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor comunitare - referire la pagina Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală - EUIPO. >>>

 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele comunitare - referire la pagina EUIPO. >>>

 Formularele pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor pe plan internaţional - referire la pagina Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI >>>

 Taxele internaţionale privind procedurile de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor - referire la pagina - OMPI >>>

 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele pe plan internaţional - referire la pagina Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI >>>

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI