Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
DESENE ŞI MODELE

 
 
 

Certificatul de înregistrare
Desen sau Model


  Ce poate fi înregistrat ca Desen sau Model

În conformitate cu Art.9 din Legea nr.129/92 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale “obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau un model industrial, în sensul Art.2, este nou şi are un caracter individual”.

Desenul industrial [Art.2 d)] este aspectul exterior al unui produs sau a unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni şi definit de linii, contururi, formă, textură, ornamentaţii şi culori. Prin desen industrial se înţeleg, de exemplu, reprezentări grafice şi motive concepute pentru a fi realizate pe hârtie, masă plastică, ţesături, porţelan, ceramică sau lemn,

Modelul industrial [Art.2 h)] este este aspectul exterior al unui produs sau a unei părţi a acestuia, redat în trei dimensiuni şi definit în acelaşi mod ca şi desenul industrial. Prin model industrial se înţelege orice formă tridimensională cum sunt: piese de mobilier, încălţăminte, vaze, carcase de aparatură electrică şi altele.


  Ce nu poate fi înregistrat ca Desen sau ca Model

Desenul sau modelul industrial care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică nu poate fi înregistrat (Art.11). Sunt excluse de la protecţie desenele sau modelele industriale ale căror destinaţie şi aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri (Art.12). Cererea va fi respinsă dacă încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr.8/96 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat. Cererea va fi respinsă, de asemenea, dacă constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele ment,ionate în lista cuprinsă în art.6 ter. din Convenţia de la Paris, sau o utilizare abuzivă a emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art.6 ter. din convenţie, la care România a aderat în 1968.Certificatul de Desen sau Model
•   
Ce poate fi înregistrat
 ca Desen sau Model
•   
Ce nu poate fi înregistrat
 ca Desen sau ca ModelNoutaţ în domeniul desenelor şi modelelor

 Istoricul reglementarii protectiei Desenelor si Modelelor în România >>>

 Legislaţia naţională în domeniul desenelor şi modelelor >>>


 Convenţii şi tratate internaţionale în domeniul desenelor şi modelelor >>>


 Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu în domeniul desenelor şi modelelor


 Formulare pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor sau modelelor pe plan naţional >>>


 Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale
- domeniul desene şi modele - începând cu data de 01.01.2018 - calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2017 — ANEXA Nr. 5 >>>


 Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale
- domeniul desene şi modele - începând cu data de 01.01.2017 - calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2016 — ANEXA Nr. 5 >>>


 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele >>>


 Conturile OSIM >>>


 Clasificarea internaţională pentru desene şi modele stabilită în baza

Aranjamentului de la Locarno
  
- engleză
- franceză
- română

 Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială online >>>

 Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială:
Secţiunea
 Registru de desene şi modele on-line >>>

 Persoane de contact din OSIM >>>

 Servicii OSIM în domeniul desenelor şi modelelor >>>

 Formulare pentru cercetări documentare - desene şi modele >>>

 Formularele pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor comunitare - referire la pagina Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală - EUIPO. >>>

 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele comunitare - referire la pagina EUIPO. >>>

 Formularele pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor pe plan internaţional - referire la pagina Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI >>>

 Taxele internaţionale privind procedurile de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor - referire la pagina - OMPI >>>

 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele pe plan internaţional - referire la pagina Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI >>>

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI