Numar desene/modele:
 
Numar total spatii (6x6cm), alb-negru:
In vederea publicarii
Numar total spatii (6x6cm) color:
In vederea publicarii
Numarul de module continand elemente caracteristice din descriere, max.100 de cuvinte (1 modul= maxim 30 de cuvinte):
In vederea publicarii

Nr. crt.
OBIECTUL PLATII
TERMENUL DE PLATA
CUANTUMUL
1
Taxe inregistrare:
o data cu depunerea cererii
RON EURO
2
Taxa publicare figuri alb negru:
o data cu depunerea cererii
RON EURO
3
Taxa publicare figuri color:
o data cu depunerea cererii
RON EURO
4
Taxa publicare elemente caracteristice:
o data cu depunerea cererii
RON EURO
5
Amanarea publicarii:
o luna de la dep. cererii
89 RON, 20 EURO
6
Invocarea prioritatii
3 luni de la depunerea cererii de invocare a prioritatii
89 RON, 20 EURO
7
Examinarea cererii de inregistrare
o luna de la publicarea cererii
RON EURO
8
Eliberarea certificatului de inregistrare
o luna de la comunicarea hotararii de admitere
RON EURO
9
Mentinerea in vigoare a certificatului de inregistrare, pentru fiecare perioada de protectie de 5 ani
o luna de la comunicarea hotararii de admitere pentru prima perioada de protectie de 5 ani, respectiv pana la inceperea urmatoarei perioade de protectie pe 5 ani
RON EURO
10
Eliberarea certificatului de reinnoire
o data cu depunerea cererii
RON EURO
11
Reinnoirea certificatului de inregistrare pentru fiecare perioada de 5 ani
pana la inceperea urmatoarei perioade de protectie
RON EURO
12
Eliberarea certificatului de prioritate
 
134 RON, 30 EURO
13
Examinarea unei contestatii
 
668 RON, 150 EURO
14
Examinarea unei opozitii la inregistrarea desenului / modelului
 
134 RON, 30 EURO
15
Revalidarea certificatului de inregistrare a desenului / modelului
 
445 RON, 100 EURO
16
Inregistrarea de modificari in situatia juridica a cererii sau a certificatului de inregistrare
a)
a) transmitere de drepturi
 
134 RON, 30 EURO
b)
b) modificari cu privire la numele, denumirea sau adresa solicitantului/ titularului si mandatarului
 
45 RON, 10 EURO
c)
c) rezilierea actelor de la lit. a)
 
45 RON, 10 EURO
17
Eliberarea de acte, adeverinte, duplicate, copii certificate, extras din registru
o data cu inregistrarea solicitarii
45 RON, 10 EURO
18
Transmiterea cererii internationale de inregistrare/ reinnoire de la O.S.I.M. la O.M.P.I.
o data cu cererea
RON EURO
19
Prelungirea termenului prevazut de regulament cu o perioada de 30 zile
o data cu cererea
45 RON, 10 EURO

Actualizat în anul 2017