Număr desene/modele:
 
Număr total spații (6x6cm), alb-negru:
In vederea publicarii
Număr total spatii (6x6cm) color:
In vederea publicarii
Numărul de module continand elemente caracteristice din descriere, max.100 de cuvinte (1 modul= maxim 30 de cuvinte):
În vederea publicării

Nr. crt.
OBIECTUL PLĂȚII
TERMENUL DE PLATĂ
CUANTUMUL
1
Taxe înregistrare:
o data cu depunerea cererii
RON EURO
2
Taxa publicare figuri alb negru:
o data cu depunerea cererii
RON EURO
3
Taxa publicare figuri color:
o data cu depunerea cererii
RON EURO
4
Taxa publicare elemente caracteristice:
o data cu depunerea cererii
RON EURO
5
Amanarea publicarii:
o luna de la dep. cererii
92 RON, 20 EURO
6
Invocarea prioritatii
3 luni de la depunerea cererii de invocare a prioritatii
92 RON, 20 EURO
7
Examinarea cererii de înregistrare
o luna de la publicarea cererii
RON EURO
8
Eliberarea certificatului de înregistrare
o luna de la comunicarea hotararii de admitere
RON EURO
9
Mentinerea in vigoare a certificatului de înregistrare, pentru fiecare perioada de protectie de 5 ani
o luna de la comunicarea hotararii de admitere pentru prima perioada de protectie de 5 ani, respectiv pana la inceperea urmatoarei perioade de protectie pe 5 ani
RON EURO
10
Eliberarea certificatului de reinnoire
o data cu depunerea cererii
RON EURO
11
Reinnoirea certificatului de înregistrare pentru fiecare perioada de 5 ani
pana la inceperea urmatoarei perioade de protectie
RON EURO
12
Eliberarea certificatului de prioritate
 
138 RON, 30 EURO
13
Examinarea unei contestații
 
690 RON, 150 EURO
14
Examinarea unei opozitii la înregistrarea desenului / modelului
 
138 RON, 30 EURO
15
Revalidarea certificatului de înregistrare a desenului / modelului
 
460 RON, 100 EURO
16
Înregistrarea de modificari in situatia juridica a cererii sau a certificatului de înregistrare
a)
a) transmitere de drepturi
 
138 RON, 30 EURO
b)
b) modificari cu privire la numele, denumirea sau adresa solicitantului/ titularului si mandatarului
 
46 RON, 10 EURO
c)
c) rezilierea actelor de la lit. a)
 
46 RON, 10 EURO
17
Eliberarea de acte, adeverinte, duplicate, copii certificate, extras din registru
o data cu înregistrarea solicitarii
46 RON, 10 EURO
18
Transmiterea cererii internationale de înregistrare/ reinnoire de la O.S.I.M. la O.M.P.I.
o data cu cererea
RON EURO
19
Prelungirea termenului prevazut de regulament cu o perioada de 30 zile
o data cu cererea
46 RON, 10 EURO

Actualizat în anul 2018