Despre Osim Contact Servicii Publicatii Baze de date Cautare Versiunea
Home
 
 
 
  Certificate suplimentare de protecţie


nou   LEGE
      pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998
      privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)


  csp Ordinul nr.23/19.06.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind extinderea duratei certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente
  csp Instrucţiuni privind extinderea duratei certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente
    format '.doc'  |  format '.pdf'
 
  csp Formulare:

             - Formular C01 - Cerere de certificat suplimentar de protectie si Ghid de completare
                      
format '.doc'  |  format '.pdf'

             - Formular Cext - Cerere de extindere a duratei unui certificat suplimentar de protectie si Ghid de completare
                       format '.doc'  |  format '.pdf'

 
  csp Instrucţiune nr. 111 / 31.03.2010
     privind taxele pentru înregistrarea şi examinarea cererii de extindere a certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente
 
  csp Regulamentul (CE) nr.469/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009
     privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente (versiunea codificata)
 
  csp Instrucţiuni
     privind certificatul suplimentar pentru medicamente şi certificatul suplimentar de protecţie pentru produse de protecţie a plantelor
 
  csp Regulamentul (CE) nr.1901/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006
     privind medicamentele de uz pediatric
 
  csp Regulamentul (CE) nr.1610/1996 din 23 iulie 1996 al Parlamentului European şi al Consiliului
     privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produse de protecţie a plantelor
 
  csp Regulamentul (CE) nr.1768/1992 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente
 


| Pagina de start | Despre Osim | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Certificat suplimentar de protecţie | Mărci
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii
|Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de reexaminare |