Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Consilieri în proprietate industrială

 
 
 

"EQE CANDIDATE SUPPORT PROJECT"
Oportunitate pentru începerea unei cariere europene în domeniul brevetelor de invenţie!

    În atenţia candidaţilor  "EQE CANDIDATE SUPPORT PROJECT"    

Se lansează o nouă fază a Proiectului de Susţinere a Candidaţilor (CSP-Candidate Support Project) în vederea pregătirii examenului pentru calificarea în profesia de consilier european în  domeniul brevetelor de invenţie în scopul reprezentării în faţa Oficiului European de Brevete (OEB).

Proiectul este lansat de către Oficiului European de Brevete şi Academia OEB, în vederea :
- reînnoirii corpului de consilieri  naţionali, aflaţi pe listele OEB;
- pregătirii candidaţilor şi a măririi ratei de promovabilitate la examenul susţinut în faţa OEB;  
- creşterii numărului de consilieri care să reprezinte interesele naţionalilor în faţa OEB.

Data limită pentru înscriere la OSIM este 29 mai 2015.

Documentele, care se vor depune într-una din limbile oficiale ale OEB - engleză, franceză, germană sunt următoarele:

- formularul de înscriere şi declaraţie (model tip - Application form for EQE 2016);

- scrisoare de intenţie;

- Curriculum Vitae; 

- recomandare din partea supervisorului (Consilier PI, membru CNCPIR ) din cadrul firmei pentru care lucrează, din care să rezulte că respectivul candidat va fi susţinut pentru participarea în programul de pregătire şi de asemenea că i se va permite să participe la evenimentele de pregătire prevăzute de proiect;

- o dovadă din care sa rezulte că respectivul candidat va fi implinit 2 ani de activitate  în domeniul brevetelor de invenţie, sub îndrumarea unui supervisor, la data pre-examenului, asa cum este prevazut de articolul 11(7) din Regulamentul de examinare (REE).

Totodată  canditatul va depune şi un atestat de  cunoaştere a cel puţin uneia din limbile : engleză, franceză sau germană.

Având în vedere faptul că, în etapa a doua a proiectului candidaţii trebuie să opteze pentru continuarea pregătirii în unul dinte domeniile electricitate/mecanică/chimie, ei vor  depune şi un document de motivare şi susţinere din care să reiasă capacitatea candidatului de a susţine proba de examen, într-unul dintre aceste domenii.

Candidaţii vor transmite toate documentele pe email la OSIM, în atenţia doamnei Petcu Florentina – expert Relaţii Internaţionale şi secretar al Comisiei de analiză a solicitărilor EQE-CSP, la adresa petcu.florentina@osim.ro

Candidaţii vor fi invitaţi să participe la un interviu telefonic de 5-10 minute cu un membru al Comisiei de educaţie profesională al Institutului consilierilor europeni de brevete.

 Evaluarea cererilor candidaţilor se va face de către o Comisie de analiză a solicitărilor EQE-CSP (Applicant Review Board), formată din 3 specialişti din cadrul OSIM,  un reprezentant naţional al  Institutului European de Brevete (epi) şi un reprezentant al Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR).
Comisia va realiza  evaluarea naţională a cursanţilor şi va înainta la OEB lista cu rezultatele evaluării şi recomandările comisiei, urmând ca faza a doua, respectiv selecţia finală, să fie făcută de către OEB.

Atragem atenţia potenţialilor candidaţi la "EQE CANDIDATE SUPPORT PROJECT" că independent de derularea procedurii de preselecţie naţională, trebuie să se înscrie la examenul de pre-examinare pe website www.epo.org/eqe pană la data de 02.06.2015, aceasta fiind o pre-condiţie pentru a putea fi admis în programul de pregătire CSP,

Detalii  despre acest proiect
 


AGENŢII SPECIALIZATE
           în PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
membre ale camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială

CONSILIERI
în PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

membri ai camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicaţi în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială, autorizaţi pentru domeniile:

Brevete de Invenţie

Mărci şi Indicaţii Geografice

Desene şi Modele

Topografii de Produse Semiconductoare
| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI