Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Consilieri în proprietate industrială

 
 
 


"EQE CANDIDATE SUPPORT PROJECT"

Proiectul de Susţinere a Candidaţilor
în vederea pregătirii examenului pentru calificarea în profesia de consilier european
în  domeniul brevetelor de invenţie, etapa 2016 - 2017   
Se lansează etapa 2016 - 2017 a Proiectului de Susţinere a Candidaţilor (CSP-Candidate Support Project) în vederea pregătirii examenului pentru calificarea în profesia de consilier european în  domeniul brevetelor de invenţie în scopul reprezentării în faţa Oficiului European de Brevete (OEB).

Proiectul este lansat de către Oficiului European de Brevete şi Academia OEB, în colaborare cu OSIM şi are următoarele obiective:
- pe termen lung, asigurarea continuităţii şi reînnoirea corpului de consilieri europeni autorizaţi din toate statele membre, aflaţi pe listele OEB, în vederea accesului solicitanţilor de brevete la consilieri europeni în toate statele membre CBE;
- pregătirea candidaţilor şi mărirea ratei de promovabilitate la examenul susţinut în faţa OEB;  
- promovarea în sine a profesiei de consilier european în domeniul brevetelor.

Data limită pentru înscriere la OSIM este 23 mai 2016.

Documentele pot fi depuse într-una din limbile oficiale ale OEB - engleză, franceză, germană, iar acestea sunt următoarele:

- formularul de înscriere şi declaraţie;

- scrisoare de intenţie;

- Curriculum Vitae; 

- recomandare din partea supervisorului său (Consilier PI, membru CNCPIR ) din cadrul firmei pentru care lucrează, din care să rezulte că angajatorul este de acord cu participarea respectivului candidat în cadrul programului de pregătire şi, de asemenea, că i se va păstra postul pe durata sesiunii de pregătire;

- o dovadă din care sa rezulte că respectivul candidat va fi implinit 2 ani de activitate  în domeniul brevetelor de invenţie, sub îndrumarea unui supervisor, la data pre-examenului, asa cum este prevazut de articolul 11(7) din Regulamentul de examinare (REE).

- totodată,  canditatul va trebui să depună un atestat de  cunoaştere a cel puţin uneia din limbile : engleză, franceză sau germană.

Având în vedere faptul că, în etapa a doua a proiectului candidaţii selecţionaţi vor trebui să opteze pentru continuarea pregătirii în unul dintre domeniile electricitate/mecanică/chimie, aceştia vor  trebui să ataşeze un document de motivare şi susţinere din care să reiasă capacitatea candidatului de a susţine proba de examen, într-unul dintre aceste domenii.

Candidaţii vor transmite toate documentele pe email la OSIM, în atenţia domnului Bogdan Geavela – expert in cadrul Biroului Cooperare Internaţională, la adresa de e-mail bogdan.geavela@osim.ro

Evaluarea cererilor candidaţilor se va face de către o Comisie de analiză EQE-CSP (Applicant Review Board) iar în cazul în care vor indeplini conditiile inpuse de catre programul EQE, acestea vor fi inaintate la OEB.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi secţiunea de întrebări frecvente
 


AGENŢII SPECIALIZATE
           în PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
membre ale camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială

CONSILIERI
în PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

membri ai camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicaţi în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială, autorizaţi pentru domeniile:

Brevete de Invenţie

Mărci şi Indicaţii Geografice

Desene şi Modele

Topografii de Produse Semiconductoare
| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI