Ghidul solicitantului de cerere de brevet de inventie
CUPRINS
   I. Date generale
 
  II. Legea privind brevetele de inventie - elemente esentiale
            1 .Inventia brevetabila
          2. Exceptii de la brevetabilitate

          3. Obiectele inventiei brevetabile: produs, procedeu, metoda

          4. Dezvaluirea inventiei

          5. Unitatea inventiei
  III. Brevetabilitatea
  IV. Constituirea depozitului cererii de brevet
            1. Cine poate solicita un brevet de inventie
          2. Limba in care se redacteaza cererea de   brevet

          3. Confidentialitatea cererii de brevet. Regim secret

          4. Reprezentarea

          5. Documentele cererii de brevet

          6. Data depozitului

          7. Formularul cererii de brevet

          8. Intocmirea documentelor cererii de brevet

          9. Unde si cum se depune cererea de brevet
  V. Procedura de eliberare a brevetelor
            1. Examinarea preliminara
          2. Publicarea cererii de brevet

          3. Examinarea in fond a cererii de brevet

          4. Publicarea hotararii

          5. Opunerea publica

          6. Eliberarea brevetului
  VI. Drepturi si obligatii ale titularilor de brevet
  VII. Apararea drepturilor privind inventiile
  VIII. Exploatarea brevetelor in Romania
  IX. Taxe

CUANTUMUL SI TERMENELE privind plata taxelor pentru cererile de brevet de inventie si brevetele de inventie

 

_ __ ___ ____ _____ ______ _______ ______________________________ _______ ______ _____ ____ ___ __ _