Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Brevete de invenţie - Program pilot “Accelerarea procedurii de brevetare”

 
 
 

Programul pilot “Accelerarea procedurii de brevetare” (Programul PPH, engl. “Patent Prosecution Highway”) între Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) şi Oficiul de Brevete şi Mărci al Statelor Unite (USPTO)

I. Scurt istoric

Programul intitulat “Patent Prosecution Highway” (PPH) a fost iniţiat în anul 2006 între Oficiul de Brevete şi Mărci al SUA (USPTO) şi oficiul omolog din Japonia (JPTO) cu scopul accelerării procedurii de acordare a brevetelor de invenţie depuse la cele două oficii. Astfel, solicitantul unei cereri de brevet ale cărei revendicări sunt declarate admisibile la unul dintre oficii, poate solicita celui de al doilea oficiu de brevete o procedură de examinare accelerată a revendicărilor corespunzătoare, pe baza rezultatelor examinării efectuate de primul oficiu.  Pentru solicitant, se creează astfel posibilitatea de a obţine mai rapid o hotărâre asupra cererii de brevet depuse la cel de al doilea oficiu.

Programul PPH promovează eficienţa prelucrării cererilor de brevet prin faptul că permite examinatorului din oficiul care efectuează examinarea ulterior  (OLE, din engleză „Office of Latest Examination”) să folosească rezultatele cercetării documentare şi ale examinării de la oficiul care a examinat cererea anterior (OEE, din engleză, „Office of Earliest Examination”) şi în acest mod se evită dublarea activităţilor între oficii şi încărcarea inutilă a personalului specializat.

Lansat în 6 ianuarie 2014, între numeroase oficii naţionale de brevete funcţionează în prezent programul pilot „Global PPH” menit să consolideze şi să înlocuiască mai multe programe PPH bilaterale anterioare. Sunt implicate 17 oficii din lumea întreagă, în încercarea de a utiliza o procedură unică, mai prietenoasă pentru solicitanţi.

II. Perioada de testare a programului pilot între OSIM şi USPTO

În urma discuţiilor desfăşurate între Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi USPTO, finalizate prin încheierea unui Memorandum de înţelegere, pe data de 15 aprilie 2015 demarează programul pilot PPH, bilateral între cele două oficii. Programul se va desfăşura pe o perioadă de patru ani, urmând a se încheia pe 14 aprilie 2019. Perioada de testare poate fi prelungită, dacă acest lucru se va dovedi necesar şi util activităţii oficiilor şi beneficiarilor din ambele ţări. Pe perioada de testare, ambele oficii vor proceda la evaluarea continuă a rezultatelor programului, pentru a stabili dacă sunt necesare modificări pentru eficientizarea rezultatelor, sau implementarea flexibilă a proiectului pilot „Global PPH”. Oficiile pot decide oricând să încheie mai devreme programul pilot, pentru motive întemeiate, cum ar fi de exemplu, înlocuirea cadrului bilateral şi adoptarea celui multilateral în proiectul „Global PPH”.

În acest moment, OSIM nu este oficiu participant în programul Global PPH, astfel încât parteneriatul cu USPTO este desfăşurat exclusiv în cadrul unei cooperări bilaterale. Totuşi, o cerere de PPH depusă la USPTO cu privire la activităţile de examinare efectuate de OSIM va fi tratată la USPTO conform standardelor publicate cu privire la programul pilot Global PPH.

În ceea ce priveşte cererile de intrare în programul PPH primite la OSIM, pentru activităţile de examinare efectuate la USPTO, ele vor fi prelucrate aşa cum se arată în cap. III.

III. Procedura de înregistrare la OSIM a unei cereri de examinare accelerată în baza programului pilot „Patent Prosecution Highway” (PPH) între Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) din România şi Oficiul de Brevete şi Mărci al Statelor Unite ale Americii (USPTO), accesibilă   >>>  aici .

IV. Demararea proiectului pilot se va publica în  BOPI nr. 4/2015 Secţiunea Invenţii

Întrebări referitoare la proiectul PPH se pot adresa pe adresa de e-mail: - Către Direcţia Brevete de Invenţie.

Alexandru Ioan Andrei

Director General OSIMData: 15 aprilie 2015


 

Pe site-ul Oficiului European de brevete se află un important şi interesant material despre elementele de bază ale proprietăţii intelectuale.  
Materialul a fost întocmit de către specialiştii Oficiului European de Brevete - OEB, împreună cu cei ai Oficiului pentru Armonizare în Piaţa Internă - OHIM şi se adresează tuturor celor care predau cursuri de Proprietate Intelectuală sau fac prezentări legate de aceasta, fără o pregătire prealabilă în domeniu. Scopul întocmirii acestui material este de a crea un instrument practic şi prietenos, pus la dispoziţia publicului din Europa, în scopul uniformizării cunostinţelor de baza în domeniul Proprietăţii Intelectuale predate în universităţi şi nu numai.
Până la apariţia versiunii în limba română a materialului, vă este pusă la dispozitie versiunea în limba engleză.
Pentru a obţine varianta electronică a materialului este necesar a urma paşii de la adresa:
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI