Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Depunere electronică cereri de înregistrare

 
 
 


Instrucţiuni
privind depunerea prin mijloace electronice a cererilor de înregistrare de marcă

            Art. 1 Depunerea unei cereri de marcă prin mijloace electronice la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Marci (OSIM) se poate face în temeiul Art. 9(6) din Legea 84/1998 şi în condiţiile prevăzute de Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, Art. 9 alin (3) denumit în continuare Regulament, şi de prezentele Instrucţiuni.

            Art. 2. Prin mecanismul de depunere electronică, denumit în continuare depunere electronică cereri de marcă, pot fi depuse cererile de inregistrare marcă pe cale naţională.
                      În vederea depunerii electronice a cererilor de marcă utilizatorii vor accesa următoarea adresă: http://www.osim.ro/bazedate/capitolul_depunere_electronica.php.

            Art. 3. Pentru depunerea unei cereri de marcă prin mijloace electronice se foloseşte programul dezvoltat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală – EUIPO în cadrul programului de cooperare (Cooperation Fund) şi denumit în continuare “ efiling TM”.

            Art. 4. Depunerea de cereri de marca prin mijloace electronice folosind programul “efiling TM”

                       (1) Programul mentionat la Art. 3 din aceste Instructiuni permite depunerea la OSIM a cererilor de inregistrare de marca cu respectarea tuturor cerintelor  prevazute de de Lege.

                        (2) Se considera ca sunt respectate prevederile Art. 9 alin (1) din lege, respectiv ale Art. 12 din Regulament, daca cererea de inregistrare a marcii se completeaza si se    transmite o singura data folosind programul mentionat la art. 3 din prezentele Instructiuni.

                        (3) Reprezentarea grafica a marcii depusa folosind programul “efiling TM” trebuie sa respecte cerintele legale din lege si Regulament 

                        (4) La finalizarea cu succes a procesului de depunere de cereri prin mijloace electronice utilizatorul va primi o confirmare a depunerii cererii sale conţinând toate datele înscrise în formularul cererii de către persoana care completează cererea.

                        (5) Datele înscrise în cerere precum şi imprimarea  şi păstrarea formei finale a cererii  depuse sunt responsabilitatea exclusivă a solicitantului.

            Art. 5. Documente solicitate
                        (1) In cazul in care, pentru o cerere de inregistrare de marca sau alte tipuri de cereri dintre cele mentionate la Art. 2 din prezenta, OSIM solicita documente suplimentare, ulterioare depunerii cererii de inregistrare prin mijloace electronice, acestea vor fi depuse in conditiile prevazute de lege si regulament.
                        (2) OSIM isi rezerva dreptul de a cere solicitantului, ulterior depunerii cererii pe cale electronică, prezentarea documentelor originale incluse in cerere, de regulă în 7 zile  dar nu   mai târziu de 30 de zile.

            Art. 6. Plata taxelor.
                       Odata cu depunerea cererii de marca prin mijloace  electronice solicitantul va face  dovada plăţii taxelor de înregistrare şi publicare. Solicitantul va înscrie, pe propria  răspundere, în programul de depunere electronică mărci, datele din dovada de plata.
                       În lipsa acestei dovezi cererea va fi respinsă pe motiv de necompletare a lipsurilor semnalate conform Art. 16 din Legea 84/1998

            Art. 7. Zile de depunere electronica
                       Dacă depunerea pe cale electronică a cererii de marcă a fost efectuată în una din zilele nelucrătoare, cele 7 zile prevăzute în Art. 17 din Legea 84/1998 se consideră îndeplinite începând cu prima zi lucrătoare.

            Art 8. Documente de lucru
                      Odata cu punerea la dispozitia publicului a programului de depunere electronică a cererilor de marca –OSIM va publica şi « Manualul pentru utilizatori » în care se prezintă în detaliu  aspectele tehnice si modalitatea de lucru cu acest program.

 
    

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI