Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Depunere electronică cereri de înregistrare

 
 
 

 
Suport: 037 2 82 59 85
Cont IBAN:   RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX
deschis la Trezoreria Sector 3, str. Ciresului, nr. 6, sector 3, Bucuresti
Cod BIC: TREZROBU; Cod fiscal:   4266081
În atenţia solicitanţilor de mărci:
•  Conform dispoziţiilor art. 12 alin. 2 din HG nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, depunerea la OSIM a cererilor de înregistrare mărci se poate face:
    - direct şi cu confirmare de primire la Registratura generală a OSIM;
    - prin poştă, trimisă recomandat cu confirmare de primire, sau prin fax;
    - pe cale electronică, on-line în pagina de internet a OSIM.
Cererile de marcă depuse pe e-mail nu vor fi luate în considerare.


•  Formularul pentru depunerea unei cereri de marcă în format ".pdf" şi manualul pentru depunerea online a cererilor de marcă au fost actualizate prin indicarea cadrului legal aplicabil  desemnării  unei  adrese de corespondenţă în România, astfel încât să se asigure utilizarea adresei de corespondenţă  de o maniera unitară şi eficientă. Noile versiuni sunt disponibile pe site-ul OSIM şi vor putea fi utilizate începând cu data de 12.12.2016.
 
    

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI