ATENŢIONARE

    Legea nr.66/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice a fost publicată în Monitorul Oficial nr.226/09.04.2010.
Conform art.IV al Legii nr.66/2010 aceasta intră în vigoare la 30 de zile de la publicare respectiv la data de 10.05.2010.
Conform art.II al Legii nr.66/2010 “Cererile de înregistrare a mărcilor şi cererile de înregistrare a indicaţiile depuse şi aflate în curs de examinare (n.n. deci cele pentru care nu s-a luat o hotărâre de admitere sau respingere până la data de 10.05.2010) - urmează procedurile prevăzute la prezenta lege”

    I. Cererile de înregistrare de mărci şi indicaţii geografice depuse la OSIM, pe cale naţională, publicate în format electronic, pentru care nu s-au încheiat procedurile de examinare (prin luarea unei hotărâri de admitere sau respingere) până la data de 10.05.2010, se află sub incidenţa procedurilor Legii mărcilor modificată, prin Legea nr.66/2010.Astfel, de la data de 10.05.2010, pentru toate cererile aflate în curs de examinare, încep să curgă termenele de efectuare a procedurilor ce decurg din publicarea unei cereri de marcă sau indicaţie geografică, prevăzute de Legea 66/2010, indiferent de data la care au fost publicate anterior.
    Listelele cererilor de marcă sau a indicaţiilor geografice depuse pe cale naţională pentru care urmează să fie continuate procedurile în baza noii legi după data de 10.05.2010, urmează să fie publicată pe www.osim.ro şi faţă de care persoanele interesate pot formula “observaţii” şi “opoziţii” în termen de 2 luni de la această dată.

   II. Această atenţionare nu are în vedere cererile de marcă depuse pe cale internaţională (Sistem Madrid), având România stat desemnat.
    Conform prevederilor Legii nr.66/2010 de modificare şi completare a Legii 84/1998, în termen de două luni de la data publicării cererilor de mărci, persoanele interesate pot formula “observaţii” şi “opoziţii”.Astfel, se pot formula „observaţii” şi „opoziţii” pentru  cererile de marcă depuse pe cale internaţională, începând cu data de 10.05.2010 (respectiv, începând cu Gazeta OMPI nr. 16/2010, gazetă ce va avea dată de publicare 13.05.2010) în termen de două luni de la publicarea în gazetele Biroului Internaţional al OMPI.
    Pentru cererile de mărci internaţionale publicate de la începutul anului 2010 în gazetele OMPI, se aplică prevederile Legii 84/1998, respectiv opoziţiile pot fi depuse în termen de trei luni de la publicarea în gazetele Biroului Internaţional al OMPI.